Den värsta pandemin på decennier påverkar oss alla. För barn och familjer som lever utan tillgång till rent vatten och hälsovård kan konsekvenserna bli katastrofala. Även om mycket tyder på att barn inte drabbas hårt av sjukdomen i sig, kommer barn att påverkas av de sociala och ekonomiska konsekvenserna av pandemin.

Vår erfarenhet visar att risken för våld, övergrepp, barnäktenskap och avbruten skolgång ökar vid kriser. Miljoner barn kan förlora omsorg, utbildning och skydd som en konsekvens av det nya coronaviruset. Plan International arbetar i över 75 länder för att stödja de mest utsatta barnen.