Den värsta pandemin på decennier påverkar oss alla. För barn och familjer som lever utan tillgång till rent vatten, hälsovård och utbildning kan konsekvenserna bli katastrofala. Även om mycket tyder på att barn inte drabbas hårt av sjukdomen i sig, påverkas barn hårt av de sociala och ekonomiska konsekvenserna av pandemin.

Vår erfarenhet visar att risken för våld, övergrepp, barnäktenskap och avbruten skolgång ökar vid kriser. Miljoner barn riskerar att förlora omsorg, utbildning och skydd som en konsekvens av coronaviruset. Plan International arbetar i över 80 länder för att stödja de mest utsatta barnen.

 

Bli katastroffadder