Pandemins konsekvenser:
Nu ökar våldet mot flickor

Följderna av covid-19 slår hårt mot de flickor som bor i världens fattigaste länder. Risken för barnäktenskap, sexuellt utnyttjande, barnarbete och våld ökar.
– Skolor fungerar som skydd för barn, inte minst flickor. När de stänger har det inte bara en negativ inverkan på flickors utbildning utan också på deras trygghet, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige.

Regeringar världen över inför åtgärder för att skydda sina medborgare för smittorisken av covid-19, men de åtgärder som ska skydda oss kan också ha förödande konsekvenser för flickors säkerhet. När familjer sätts i karantän och flera generationer sitter isolerade i små utrymmen ökar riskerna för våld.

– Vi vet att sexuellt våld och annat könsbaserat våld ökar i tider som dessa, säger Alexandra Pärnebjörk, rådgivare för ungas sexuella och reproduktiva hälsa hos Plan International.

 

Fattiga drabbas hårdast

Viruset slår hårt mot fattigare länder med svagare hälsosystem och bristande sociala skyddsnät. Flickor är dessutom särskilt utsatta, eftersom de i många länder från början har en lägre status och inte prioriteras på samma sätt som pojkar. Enligt FN:s generalsekreterare António Guterres är ökad misshandel och övergrepp mot flickor och kvinnor en av de större riskerna med covid-19.

“Nästan en av fem kvinnor i världen har upplevt våld det senaste året. Många av dessa kvinnor är nu instängda med sina förövare”, skriver han i ett pressmeddelande.

För Plan International pågår nu den största humanitära insatsen i organisationens historia, för att minska spridningen av covid-19 i de mest utsatta områdena i världen. Vi måste alla hjälpas åt att skydda barn – inte minst flickor – från det ökade våldet som följer i pandemins spår.

Fler barn blir gravida

Plan International har erfarenhet av att arbeta med flickors utsatthet i kriser, till exempel under ebolautbrottet i Västafrika 2014. Lärdomarna från bekämpningen av ebola visade att insatserna då enbart fokuserade på själva sjukdomsutbrottet men att man bortsåg från hur barn och familjer påverkades av krisens följder. Ebolaepidemin tvingade fem miljoner barn att sluta skolan, samtidigt som mäns våld mot flickor och kvinnor ökade dramatiskt och tusentals flickor blev gravida.

Många av de flickor som nu tvingas avbryta sin utbildning på grund av pandemin riskerar att aldrig komma tillbaka till skolan på grund av våld, barnäktenskap och tidiga graviditeter.