Ebolautbrottet i västafrika

2014 drabbades Västafrika av ett stort ebolautbrott. Hårdast drabbades Sierra Leone, Guinea och Liberia. Utbrottet kom att få förödande konsekvenser för de drabbade och klassades som en epidemi av Världshälsoorganisationen WHO. Matbristen, arbetslösheten och våldet tilltog fort i de redan utsatta länderna. Barn drabbas hårt i kriser och konflikter och flickor är särskilt utsatta. 10 000 barn förlorade en eller båda sina föräldrar. Allt färre fick möjlighet att gå i skolan samtidigt som fler barn utsattes för övergrepp och fler flickor blev gravida.