Konflikten i Sydsudan har pågått sedan 2013. Ett av de länder som tar emot flest sydsudanesiska flyktingar är Uganda, som i norr gränsar mot Sydsudan. Nio av tio flyktingar som anländer hit är kvinnor och barn.

I norra Uganda, i distriktet Adjumani, arbetar Plan International för att stötta sydsudanesiska flyktingbarns utbildning och välmående. Projektet finansieras med stöd från Eu och Sida och har pågått sedan maj 2015.