Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Desperat behov av humanitär hjälp till Gaza

Publicerat 2024-03-08
Barn dör av svält i Gaza. Samtidigt ökar risken för massvält varje dag. Vi kräver en omedelbar, fullständig och permanent vapenvila samt en kraftig ökning av humanitär assistans. Vi kräver också en förbättrad humanitär tillgång till civilbefolkningen, särskilt barn.

Enligt FN har minst 20 barn i Gaza dött av svält fram till den 7 mars. I norra Gaza lider ett av sex spädbarn under två år av akut undernäring – ett tillstånd som hos små barn kan orsaka kroniska skador på organen och snabbt leda till döden.

Begränsningar och attacker mot hälsovård och hjälparbetare för att motverka leveranser av humanitär hjälp måste upphöra. Situationen är akut och kräver ett omedelbart och enhetligt agerande för att förhindra att fler dör på grund av hunger och svält. Svält av civilbefolkning är olagligt enligt internationell humanitär rätt.

Ung pojke tar emot mat från vår partnerorganisation i Gaza.

Barn och familjer är beroende av humanitär hjälp för att överleva

Anhöriga till de som bor i Gaza har vittnat om att deras närstående är beroende av humanitär hjälp för att överleva. En palestinier som bor i flyktinglägret Jerash i Jordanien berättar:

Gazabor överlever mestadels på bröd, men brödet är oftast mögligt och de måste äta runt möglet. Maten de äter kommer från hjälpen som tillhandahålls, men det är aldrig tillräckligt.

Människor dricker regnvatten och många kvinnor avstår från att äta så att de kan ge den lilla mat de har till sina barn.

Alla barn under fem år riskerar svår undernäring

Sedan FN utfärdade en skarp varning i december 2023 om att alla, 335 000 barn, under fem år i Gaza löper stor risk för svår undernäring och att dö av hunger, har situationen försämrats drastiskt.

De kraftiga begränsningarna av humanitär hjälp att nå fram har haft direkt påverkan i det försämrade läget. Det är tydligt i norra Gaza där humanitära aktörer knappt har kunnat ta sig in. Enligt FN är undernäringen hos barn under fem år tre gånger högre här, än i de södra delarna av Gaza.

För att möta de akuta och snabbt växande behoven hos barn och civila i Gaza är det avgörande att upprätta säkra vägar för leveranser av livräddande hjälp. Samtidigt måste alla andra alternativ utforskas för att säkerställa att mat, vatten, medicinsk hjälp och hygienartiklar når de som behöver det.

Blockader och godtyckliga nekanden av hjälp måste omedelbart upphöra. Dessutom finns ett brådskande behov av en omfattande strategi för att återuppta lokalt jordbruk och livsmedelsproduktion.

Varm mat förbereds av vår partnerorganisation i ett flyktingläger i Rafah, Gaza.

Tillgång till humanitärt bistånd är avgörande

Att leverera humanitär hjälp via flyg och båtar är bra, men vägtransport är det mest effektiva sättet att få in den nödvändiga volymen av akut bistånd som krävs.

Vi fortsätter att uppmana till en snabb ökning av leveranser av humanitärt stöd via markvägar och genom alla andra tillgängliga alternativ. Obehindrad tillgång för humanitära arbetare är centralt för att civilbefolkningen ska få tillgång till humanitär hjälp. Att tillåta civilbefolkningen att få tillgång till humanitärt stöd är en skyldighet enligt internationell humanitär rätt.

Vårt krav: permanent vapenvila

Vi upprepar också vårt krav på att stater ska sluta skicka vapen, då det finns en risk att de används för att begå eller underlätta allvarliga överträdelser av internationell humanitär rätt eller kränkning av mänskliga rättigheter.

För barnen i Gaza är tiden snart slut. Minst 12 800 palestinska barn har dödats under de senaste fem månaderna, enligt det palestinska hälsoministeriet.

Omedelbara åtgärder behövs nu för att avvärja ytterligare tragedi och för att förhindra ännu fler dödsfall. Vi fortsätter också att kräva omedelbar frigivning av alla i gisslan.