Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Akut insamling

hjälp barnen i Gaza

Ge livräddande nödhjälp till barnen som drabbas av krisen i Gaza. Barn är offer i vuxnas krig och måste alltid skyddas. Du kan rädda liv – varje bidrag räknas!

swisha ditt stöd

Din gåva öronmärks till våra insatser i Gaza och i grannländerna.

703 461

kr insamlat
Mål: 800 000 kr
Belopp
Minsta belopp 75 kr

Genom att gå vidare bekräftar du att du tagit del av vår integritetspolicy, som beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter.

Godkänn i Swish-appen

Öppna Swish på din mobil och följ anvisningarna.

swish logo

 

Tack för ditt bidrag, din insats räddar liv!

BlI fadder!

Larmet från Gaza: barn dör av svält

Den humanitära katastrofen är ett faktum. Omkring 1,9 miljoner människor, 85 procent av befolkningen, har tvingats fly sina hem.

I norra Gaza är ett av sex spädbarn under två år akut undernärda, ett tillstånd som hos små barn kan orsaka kroniska skador på de inre organen och snabbt leda till döden. Flera sjukhus i Gaza har redan rapporterat om barn som dör av undernäring och uttorkning.

Samtidigt ökar risken för massvält varje dag. Enligt en rapport från den internationella organisationen för matosäkerhet, IPC, lider 1,1 miljoner människor, hälften av Gazas befolkning, av den högsta nivån av hunger i världen. Som följd tvingas familjer äta gräs och djurfoder för att överleva.

Vårt krav: permanent vapenvila

Våldet i Gaza, Västbanken och Israel har krävt tusentals liv. Alla barn har rätt till skydd och ett liv fritt från våld.

Plan International kräver en omedelbar, fullständig och permanent vapenvila samt en kraftig ökning av humanitär assistans. Alla parter i konflikten måste se till att internationell humanitär rätt följs, och säkerställa fri tillgång till livräddande nödhjälp för dem som behöver det.

Pojke sitter på en bänk utanför ett tält i Rafah, Gaza.
I Rafah blir bristen på mat och vatten allt mer akut.

Enligt beräkningar är två tredjedelar av de som dödats i Gaza kvinnor och barn. Konfliktens konsekvenser för barn och deras psykiska hälsa är förödande.

Killen Otieno, koordinator för den humanitära responsen i Gaza.

Vi hjälper barnen i Gaza

Plan International arbetar hårt för att få in humanitär hjälp och förnödenheter i Gaza, trots att tillgången är mycket begränsad. Med hjälp av partnerorganisationer har vi levererat livräddande nödhjälp såsom mat, vatten och sjukvårdsutrustning in i Gaza.

I samarbete med en av de största lokala organisationerna, Tawoon, har vi tidigare etablerat storkök där vi delat ut flera tusen måltider i Rafah-området. Vi följer den senaste utvecklingen i området noga och förbereder oss för att anpassa insatserna med anledning av det eskalerande våldet.

De eskalerande oroligheterna i Gaza och Västbanken har också lett till att säkerhetsläget i Libanon kraftigt har försämrats, framförallt i de södra delarna av landet där cirka 90 000 människor har tvingats fly. Vi tillhandahåller stöd till drabbade barn och deras familjer, bland annat i form av mat och hygienpaket.

Plan International finns även på plats i Jordanien och Egypten. I alla grannländerna arbetar vi för att bygga upp krisberedskapen och stötta de barn och familjer som drabbas av konflikten i Gaza. 
Läs mer

Hunger, törst och undernäring. Familjer i Gaza lider och tillgången till mat och rent dricksvatten är mycket begränsad.
Tillsammans med partnerorganisationen Tawoon delar vi ut varma måltider till familjer på flykt i Gaza.

Ett livsviktigt fadderskap

Som Katastroffader gör du det möjligt för oss att stötta de som behöver det som mest, där läget är akut. Just nu fokuserar vi extra mycket på barn och familjer som drabbas av det eskalerande våldet i Gaza. Samtidigt fortsätter vårt katastrofarbete i andra länder, exempelvis med att stötta barnen som drabbas av kriget i Ukraina och hungersnöden på Afrikas horn. Som fadder bidrar du till en långsiktig förändring både före, under och efter en katastrof.

Ditt bidrag räddar liv!

bli Katastroffadder

Pojke står i spillrorna av sitt hem.

Kan du inte se hela varukorgen? Prova att scrolla/swipea till höger i tabellen ovan.

hur mycket vill ni bidra med?

Sverige

Kontaktuppgifter

Genom att slutföra köpet bekräftar jag att jag har tagit del av Plan Internationals integritetspolicy, samt godkänner att Plan International förbehåller sig rätten att tacka nej till gåvan eller avsluta samarbetet om bolagets värderingar går i konflikt med Plan International. Plan International tar inte emot gåvor från politiska partier eller gåvor som associeras till dessa.

Ditt företag kan hjälpa barnen i Gaza

Ge livräddande nödhjälp till barnen som drabbas av krisen i Gaza.

Illustration av en mobil.

Ni får ett digitalt kommunikationskit att dela med anställda, kunder och partners.

Med hjälp av partnerorganisationer finns vi på plats i Gaza och stöttar barn och deras familjer med humanitär hjälp och förnödenheter. I dagsläget är tillgången till Gaza mycket begränsad, och få leveranser släpps in. Situationen är akut och mer hjälp måste nå fram för att rädda liv.

Plan International finns även på plats i grannländerna för att stötta de barn och familjer som drabbas av konflikten. Samtidigt arbetar vi med att bygga upp krisberedskapen i närområdena.

I kriser och konflikter arbetar vi för att:

  • skydda barn från våld och övergrepp
  • ge livsviktig nödhjälp
  • ge psykosocialt stöd till barn så att de kan bearbeta sina upplevelser
  • ge kontantstöd som täcker grundläggande behov för de drabbade
  • se till att barn kan fortsätta gå i skolan

Vart går pengarna?

Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer. Vi är en neutral och opartisk organisation som arbetar för alla barns rätt till skydd och ett liv fritt från våld. Allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Plan International Sverige har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll, det betyder att minst 75% av intäkterna måste gå till ändamålet.

Förra året gick hela 85,5 procent av våra intäkter direkt till vårt arbete för utsatta barn världen över!

90-kontologga.

Valeria, 27, med sin dotter Diana besöker ett av våra center i Moldavien.

Vi finns i över 80 länder

Hjälpen går bl.a. till barn och familjer som drabbats av jordbävningen i Syrien, kriget i Ukraina, inbördeskriget i Sudan, hungerkatastrofen på Afrikas horn och i Haiti, samt skydd för barn på flykt från Boko Haram i Nigeria, Kamerun och Niger. Vi finns där för barn i krig och bygger trygga platser för barn på flykt.