Mer än sex miljoner människor beräknades under det första halvåret av 2018 lida av akut brist på mat i Sydsudan. Långvarig konflikt och torka ligger bakom hungersnöden. En ny rapport från Plan International visar att detta har haft en katastrofal inverkan på tonårsflickors liv.

Sydsudan har sedan självständigheten 2011 härjats av konflikter och ungefär fyra miljoner människor har tvingats lämna sina hem. Av dem är runt 2,4 miljoner barn. Tillsammans med torka har det orsakat en hungersnöd som är långtifrån över och matpriserna fortsätter att stiga. På bara ett år har priserna ökat med 75 procent. 2017 gick FN ut med att det rådde svält i Sydsudan, det var första gången på sex år som svält konstaterades i världen.

Konflikt i kombination med matkris har haft en katastrofal inverkan på tonårsflickors liv. Sexuellt våld, barnäktenskap, hårt arbete och hunger gör att många flickor tappar hoppet, visar Plan International i en studie. FN uppskattar att nästan två miljoner flickor och kvinnor riskerar att utsättas för könsbaserat våld i Sydsudan. Livet har trasats sönder för miljontals flickor och många i studien uppgav att de hade slutat skolan för att börja arbeta eller för att de tvingats in i barnäktenskap. En av fyra flickor i studien har övervägt att ta sitt liv.

 

Läs mer om rapporten