Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Jordbävningen i Nepal

Lördagen den 25 april 2015 drabbades Nepal av en kraftig jordbävning. En andra jordbävning skakade landet den 12 maj. Över 600 000 hem förstördes och nästan 9 000 människor dog.

Det här har vi kunnat göra tack vare ditt stöd

Det är mer än två år sedan jordbävningen drabbade Nepal. Plan International har sedan dess gett stöd till 293 874 personer. Av dem är 120 345 barn.

Utbildning

Utbildning och skola

35 000 barn och unga har fått möjlighet att komma tillbaka till skolan.

Skydd av barn

Skydd av barn

102 000 barn och vuxna har fått utbildning för att bättre kunna skydda sig mot våld och övergrepp.

Boende

Tält

190 000 människor har fått tillgång till skydd, stöd och nödvändiga husgeråd för att kunna återhämta sig.

Hälsovård

hälso- och sjukvård

200 000 människor har fått tillgång till vård och nutrition.

Detta har hänt

På förmiddagen lördagen den 25 april 2015 rämnade marken när en jordbävning, som uppmättes till 7,8 på richterskalan, drabbade Nepal. 8 miljoner människor, varav 3,9 miljoner barn, hamnade i akut behov av humanitär hjälp.

Jordbävningen utlöste i sin tur stora laviner, jordskred och starka efterskalv som tillsammans tog nästan 9 000 liv och skadade 20 000 personer. 39 av Nepals 75 distrikt drabbades mycket hårt: 600 000 hus raserades till stora tegelstenshögar och ytterligare 280 000 hus fick omfattande skador. 5 000 kollapsade skolor lämnade 1 miljon barn utan möjlighet till vidare skolgång. Matförråden och personliga ägodelar försvann under rasmassorna och behovet av rent vatten, mat och tak över huvudet blev akut.

En storskalig katastrof blev ett faktum.

Tre av de värst drabbade distrikten fick akut hjälp

Plan International, som arbetat i Nepal sedan 1978, beslöt att omedelbart utöka sin verksamhet till tre av de mest drabbade distrikten: Dolakha, Sindahupalchowk och Kavre. Tillsammans med FN och andra organisationer genomförde vi en översikt av katastrofens omfattning för att bedöma behoven för barn och vuxna och för att koordinera den humanitära hjälpen.

Analysen visade att det fanns akuta behov för skydd av barn eftersom flera hade förlorat sina föräldrar, inte hade tak över huvudet, mat för dagen och varken hade tillgång till rent vatten eller latriner – vilket skulle kunna leda till spridning av sjukdomar som kolera. Barnen, speciellt flickorna, var även i riskzonen för att utsättas för våld, barnarbete, barnäktenskap eller trafficking. Behovet av att utbilda familjerna och samhället i hur man skyddar barn var stort.

Upprättade barnsäkra platser

Plan International genomförde flera livräddande insatser som att dela ut mat, rent vatten och katastrof-kit. Vi etablerade också barnsäkra platser där pojkar och flickor fick psykologisk första hjälpen genom lek och direkt stöd via samtal. På de barnsäkra platserna kunde Plan Internationals personal identifiera vilka barn som var i behov av mer psykosocialt stöd, i risk för våld eller som utsatts för våld och kränkningar. På så sätt säkrade vi att dessa barn fick vidare stöd av specialister.

Efter jordbävningen – bildberättelser

Viktigt att inte förbise flickors särskilda behov

Efter jordbävningen i Nepal genomförde Plan International tillsammans med Nepals regering, Unicef, Rädda Barnen och World Vision, en konsultation med 1 838 barn om deras situation, behov och idéer för återuppbyggnad. I en rapport och i flera intervjuer som Plan International genomfört med barn, uttryckte barnen själva en oro för tonårsflickors situation.

Kamana, 15 år, berättar i en intervju tre månader efter jordbävningen:

“Unga flickor har problem med hur de ska hantera sin mens under katastrofer som denna. När vi har mens får vi inte vistas i kök eller rum för tillbedjan och det här blir såklart ett problem när vi inte ens har riktiga hus. Ingen pratade med oss om de här sakerna. Det viktigaste är förstås att tillgodose skydd från väder och vind, och mat – men de här frågorna är viktiga också.”

Ett år senare har Plan International i Nepal arbetat intensivt med att tillgodose flickors särskilda behov genom utbildningar som ger ökad kunskap om preventivmedel och rättigheter, men också genom att dela ut menstruationsskyddspaket till 71 384 flickor och kvinnor.

Klassrum i en av de tillfälliga skolbyggnaderna

Skolan betyder mer än bara lektioner

Att få fortsätta gå i skolan är viktigt både för barnen och för samhället i stort. Det är i skolan barnen kan träffas och tillsammans prata om sina upplevelser och få skapa vardagsrutiner igen. Men många av barnen bor på isolerade platser där det är svårt att ta sig till de nya skolbyggnaderna. Därför utbildade Plan International 46 volontärer att ge 1 700 barn i utsatta områden utbildning hemma istället.

Plan International har byggt 310 temporära skolor där 21 021 barn kan fortsätta sin skolgång medan riktiga skolor byggs upp på nytt. Två år efter jordbävningen har vi möjliggjort för 35 000 barn att komma tillbaka till skolan.

Vill du stödja Plan Internationals katastrofarbete?

BLI KATASTROFFADDER