Barns och ungas tillgång till sina sexuella och reproduktiva rättigheter i kriser och konflikt är avgörande för att rädda liv. Trots det får miljontals barn och ungdomar inte sina rättigheter respekterade. Därför arbetar vi för att garantera dessa rättigheter även under en pågående kris eller katastrof.

Barn och ungdomar, särskilt flickor, runt om i världen utsätts för sexuellt våld, blir gravida i för ung ålder, får sexuellt överförbara sjukdomar och tvingas gifta sig. Det är risker i vardagen för vissa. I samband med en kris eller katastrof ökar dessa risker avsevärt eftersom de system, strukturer och nätverk som annars skulle skydda barn och ungdomar ofta raseras helt. Dessutom begränsas tillgången till information och service, som sjukvård.

Frågor som berör sexualitet och reproduktiv hälsa är känsliga i många kulturer och under en pågående kris eller katastrof kan familjer eller hela samhällen ställa sig ännu striktare till dessa frågor än vanligt. Det i sig skapar ytterligare hinder för barn och ungdomar så att de får mindre möjlighet att bestämma över sina egna kroppar och liv. Vi finns därför på plats både före, under och efter en kris eller katastrof. Det gör att vi kan arbeta förebyggande med att exempelvis informera föräldrar, lokala ledare och andra vuxna om vilka konsekvenser som normer och okunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter skapar. När det väl sker en katastrof fokuserar vi främst på de mest grundläggande behoven. Bland annat delar vi ut hygienkit till kvinnor och flickor som i samband med att de har mens har stora svårigheter att ta hand om sin kropp när de befinner sig på flykt. Vi verkar också för att det ska finnas möjlighet att besöka vårdcentraler som är anpassade efter barns och ungas behov.