100 miljoner människor världen över har tvingats lämna sina hem. Två av fem är barn och runt 21 miljoner människor beräknas vara på flykt i andra länder. Vid alla kriser är små barn och tonårsflickor bland de som drabbas hårdast. Många flickor gifts bort, tvingas sluta skolan, utsätts för våld och riskerar att utsättas för trafficking. De glöms dessutom ofta bort i humanitära insatser eftersom de främst riktar sig till antingen vuxna eller små barn. I Plan Internationals rapportserie Adolescent Girls in Crisis berättar tonårsflickor i världens största humanitära kriser om sina liv och vilka utmaningar de möter i sin vardag.