80 miljoner människor världen över har tvingats lämna sina hem. Runt 26 miljoner beräknas vara på flykt, varav nära hälften är barn. Vid alla kriser är små barn och tonårsflickor bland de som drabbas hårdast. Många tjejer gifts bort, tvingas sluta skolan, utsätts för våld och riskerar att utsättas för människohandel. De glöms dessutom ofta bort i humanitära insatser eftersom de främst riktar sig till antingen vuxna eller små barn. I Plan Internationals rapportserie Adolescent Girls in Crisis berättar tonårsflickor i världens största humanitära kriser om sina liv och vilka utmaningar de möter i sin vardag.