Våld, trakasserier och barnäktenskap är en del av vardagen för flickor på flykt i Libanon. Över hälften har utsatts för våld. Ändå ser majoriteten av tonårsflickorna positivt på framtiden – men de måste få gå i skolan.