Under den enorma hjälpinsats som följde tsunamin träffade Plan tusentals barn som förlorat hela eller delar av sin familj. Här berättar vi några av deras historier om hur livet ser ut tio år efter katastrofen.