Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Ge bort ett fadderskap

En gåva som ger glädje till både den nya faddern och till barn i världen

Så fungerar det

Vilken typ av fadder vill du bli?

1. Fyll i formuläret

I formuläret längre ned på den här sidan väljer du vilket fadderskap du vill ge bort och fyller i dina betalningsuppgifter och vem som ska bli fadder.

Du får en välkomstmapp

2. Du får gåvobevis att ge bort

Du får ett fint gåvobevis skickat via mejl. Det kan du skriva ut och ge till den nya faddern.

Brevväxla med ditt fadderbarn och följ utvecklingen med egna ögon

3. Din gåva gör skillnad

Som fadder stödjer du vårt arbete för barns rättigheter – varje månad. Både du och den nya faddern får löpande uppdateringar om vårt arbete.

välj VILKET fadderskap du vill ge bort

Barnfadder

Som Barnfadder går ditt stöd till Plan Internationals lokala projekt i området där fadderbarnet bor. Du blir fadder till ett barn i Afrika, Asien eller Latinamerika.

Du kan brevväxla med ditt fadderbarn och få en unik inblick i en vardag som på många sätt skiljer sig från din egen – men som också har många likheter.

Du kan brevväxla med ditt fadderbarn och få en unik inblick i en vardag som på många sätt skiljer sig från din egen – men som också har många likheter.
Flickor som demonstrerar i Uttar Pradesh i Indien

Flickafadder

Som Flickafadder stödjer du inte enskilda barn utan bidrar till Plan Internationals projekt för flickors rättigheter.

Flickor är dubbelt diskriminerade – dels för att de är barn och dels för att de är flickor. Vi arbetar för flickors rätt att bestämma över sina egna kroppar, sin utbildning och sin framtid. Tillsammans med dig kan vi skapa förändring.

Plan International arbetar inom detta projekt för att stärka flickors situation. Vi gör allt för att motverka att flickor blir könsstympade och gifts bort som barn. Det handlar om att förändra attityder och beteenden på alla nivåer i samhället.
Barn leker vid rasad byggnad.

Katastroffadder

Som katastroffadder stöttar du både vårt förebyggande katastrofarbete och det arbete som behövs på plats vid en katastrof.

Om en katastrof inträffar i något av de länder vi är verksamma i finns vi på plats för att dela ut vatten, mat och medicin. Vi finns även där för att barnen ska få behålla något slags vardag, med skolgång och lek.

Om en katastrof inträffar i något av de länder vi är verksamma i finns vi på plats för att dela ut vatten, mat och medicin. Men vi finns även där för att barnen ska få behålla något slags vardag.

Ge bort ett fadderskap

Fyll i formuläret för att ge bort ett fadderskap.

Ett fadderskap gör skillnad nu, och för lång tid framöver.

När du väljer att ge bort ett fadderskap gör du – och den nya faddern – det möjligt för Plan International att ge barn en bättre framtid. Tack vare månadsgåvor från faddrar kan vi arbeta långsiktigt för barns rättigheter.

Bli fadder själv

 

Vi gav våra barnbarn ett fadderskap i dopgåva. Genom att kunna följa andra barns liv får barnbarnen en ökad förståelse hur andra lever och ofta annorlunda från oss. Regelbundna uppdateringar om fadderbarnen och länderna de bor i gör det mer konkret.

Solfrid Skoglund

 

Vanliga frågor

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla fadder@plansverige.org eller ring 08-58 77 55 00.

Vad innebär det att vara fadder hos Plan International?

Att vara fadder hos Plan International innebär att du månadvis stödjer vårt arbete för barns rättigheter världen över. Det finns tre olika fadderskap att välja mellan:

Barnfadder

Som Barnfadder går ditt stöd till Plan Internationals lokala projekt i området där fadderbarnet bor. Du blir fadder till ett barn i Afrika, Asien eller Latinamerika.

Du kan brevväxla med ditt fadderbarn och få en unik inblick i en vardag som på många sätt skiljer sig från din egen – men som också har många likheter.

Flickafadder
Som Flickafadder stödjer du inte enskilda barn utan bidrar till Plan Internationals projekt för flickors rättigheter.

Flickor är dubbelt diskriminerade – dels för att de är barn och dels för att de är flickor. Vi arbetar för flickors rätt att bestämma över sina egna kroppar, sin utbildning och sin framtid. Tillsammans med dig kan vi skapa förändring.

Katastroffadder
Som katastroffadder stöttar du både vårt förebyggande katastrofarbete och det arbete som behövs på plats vid en katastrof.

Om en katastrof inträffar i något av de länder vi är verksamma i finns vi på plats för att dela ut vatten, mat och medicin. Vi finns även där för att barnen ska få behålla något slags vardag, med skolgång och lek.

Hur länge gäller fadderskapet?

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder, men du har tagit på dig ett åtagande som fadder i Plan Sverige och ditt fadderskap gäller tills du meddelat oss något annat.

Om du har valt att bli Barnfadder så stöttar du lokala projekt i det område där ditt fadderbarn bor. Enligt FN:s barnkonvention är man barn tills man fyller 18 år och Plan International har samma åldersgräns för fadderbarn. När ett barn fyller 18 år upphör de att vara fadderbarn. Som fadder blir du då erbjuden att få kontakt med ett annat fadderbarn. Många faddrar undrar hur det ska gå för deras fadderbarn när de har fyllt 18, det kan vara skönt att veta att de även fortsättningsvis får ta del av och vara delaktiga i de projekt som bedrivs i området där de bor.

Förutom åldersgränsen finns det andra anledningar som gör att du inte kan vara fadder åt ditt fadderbarn längre. En av de vanligaste anledningarna är att fadderbarnet, oftast tillsammans med familjen, flyttar ifrån Plans verksamhetsområde. En annan – väldigt positiv – anledning är när Plan International bestämmer sig för att avveckla sitt samarbete med ett samhälle därför att de uppsatta målen för projekten är uppnådda och invånarna klarar sig på egen hand. I ett fåtal fall har Plan International tvingats avsluta fadderskapet på grund av krig och oroligheter i området.

Hur behandlas mina personuppgifter?

När man blir fadder hos Plan International behandlar vi personuppgifter i syfte att:

 • Kommunicera med dig.
 • Administrera ditt fadderskap eller givande.
 • Tillhandahålla och administrera din tillgång till vår hemsida och Min sida.
 • Besvara kundserviceärenden och utföra felrättning.
 • Ge dig information och erbjudanden som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig.
 • Analysera beteenden och statistik för att förbättra våra erbjudanden, tjänster och vår kommunikation samt fullgöra rättsliga förpliktelser.

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om dina rättigheter.

Vad gör ni för att följa upp vart pengarna går?

Varje år granskas Plan International Sverige av revisionsföretaget PwC. De tittar på årsredovisningen, den finansiella redovisningen och hur organisationen förvaltas. Även Sida gör regelbundna granskningar av Plan International Sveriges interna kontroll och styrning. Plan International genomför också en egen revision av alla landkontor minst en gång vart tredje år. Den interna revisionen granskar bland annat den finansiella redovisningen och effektiviteten i verksamheten.

Plan International Sverige är medlem i Giva Sverige och måste i likhet med alla Giva Sveriges medlemsorganisationer följa rådets kvalitetskod. Koden ska öka transparensen och öppenheten hos organisationerna och förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet.

Varje år upprättar Plan Internatinal Sverige en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall. Vartannat år lämnar Plan International Sverige en försäkran, som är bekräftad av revisor, om att organisationen uppfyller Giva Sveriges kvalitetskod.

Plan Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en garanti för att högst 25 procent av de insamlade medlen används till insamling och administration.

Läs mer om konkreta insatser, våra fokusområden och uppnådda resultat i våra årsredovisningar.

Kan jag som betalar fadderskapet få skattereduktion?

För att du som givare ska kunna få skattereduktion måste du skänka:

 • minst 200 kronor varje gång du ger en gåva.
 • minst 2 000 kronor sammanlagt varje år.

Då har du möjlighet att få tillbaka 25 % av det du har betalat in till Plan International, men max 1 500 kronor. Både månatliga fadderbidrag och engångsgåvor på minst 200 kronor räknas in, förutsatt att det totala årsbeloppet blir 2 000 kronor.

Förtydligande: I och med att möjligheten till skattereduktion infördes först i juli 2019 räknas inga inbetalningar före det in, utan endast de inbetalningar som kommit in från juli 2019 och framåt. Betalar du med mer sällan än varje månad (en gång i kvartalet, halvåret eller per år) gäller skattereduktionen från och med nästa inbetalningstillfälle.

Vid inbetalning av engångsgåvor behövs personnummer för att Skatteverket ska kunna koppla inbetalningen till deklarationen. Detta går att göra i vår gåvoshop.

Du som fadder behöver inte informera Skatteverket eftersom Plan International skickar in kontrolluppgifterna.

Vad är Plan International för organisation?

Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och säkerställa att flickors lika villkor respekteras. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Plan International grundades 1937. I Sverige har vi funnits sedan 1997.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet Om Plan International

Vad innebär det att vara fadder hos Plan International?

Att vara fadder hos Plan International innebär att du månadvis stödjer vårt arbete för barns rättigheter världen över. Det finns tre olika fadderskap att välja mellan:

Barnfadder

Som Barnfadder går ditt stöd till Plan Internationals lokala projekt i området där fadderbarnet bor. Du blir fadder till ett barn i Afrika, Asien eller Latinamerika.

Du kan brevväxla med ditt fadderbarn och få en unik inblick i en vardag som på många sätt skiljer sig från din egen – men som också har många likheter.

Flickafadder
Som Flickafadder stödjer du inte enskilda barn utan bidrar till Plan Internationals projekt för flickors rättigheter.

Flickor är dubbelt diskriminerade – dels för att de är barn och dels för att de är flickor. Vi arbetar för flickors rätt att bestämma över sina egna kroppar, sin utbildning och sin framtid. Tillsammans med dig kan vi skapa förändring.

Katastroffadder
Som katastroffadder stöttar du både vårt förebyggande katastrofarbete och det arbete som behövs på plats vid en katastrof.

Om en katastrof inträffar i något av de länder vi är verksamma i finns vi på plats för att dela ut vatten, mat och medicin. Vi finns även där för att barnen ska få behålla något slags vardag, med skolgång och lek.

Vad gör ni för att följa upp vart pengarna går?

Varje år granskas Plan International Sverige av revisionsföretaget PwC. De tittar på årsredovisningen, den finansiella redovisningen och hur organisationen förvaltas. Även Sida gör regelbundna granskningar av Plan International Sveriges interna kontroll och styrning. Plan International genomför också en egen revision av alla landkontor minst en gång vart tredje år. Den interna revisionen granskar bland annat den finansiella redovisningen och effektiviteten i verksamheten.

Plan International Sverige är medlem i Giva Sverige och måste i likhet med alla Giva Sveriges medlemsorganisationer följa rådets kvalitetskod. Koden ska öka transparensen och öppenheten hos organisationerna och förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet.

Varje år upprättar Plan Internatinal Sverige en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall. Vartannat år lämnar Plan International Sverige en försäkran, som är bekräftad av revisor, om att organisationen uppfyller Giva Sveriges kvalitetskod.

Plan Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en garanti för att högst 25 procent av de insamlade medlen används till insamling och administration.

Läs mer om konkreta insatser, våra fokusområden och uppnådda resultat i våra årsredovisningar.

Hur länge gäller fadderskapet?

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder, men du har tagit på dig ett åtagande som fadder i Plan Sverige och ditt fadderskap gäller tills du meddelat oss något annat.

Om du har valt att bli Barnfadder så stöttar du lokala projekt i det område där ditt fadderbarn bor. Enligt FN:s barnkonvention är man barn tills man fyller 18 år och Plan International har samma åldersgräns för fadderbarn. När ett barn fyller 18 år upphör de att vara fadderbarn. Som fadder blir du då erbjuden att få kontakt med ett annat fadderbarn. Många faddrar undrar hur det ska gå för deras fadderbarn när de har fyllt 18, det kan vara skönt att veta att de även fortsättningsvis får ta del av och vara delaktiga i de projekt som bedrivs i området där de bor.

Förutom åldersgränsen finns det andra anledningar som gör att du inte kan vara fadder åt ditt fadderbarn längre. En av de vanligaste anledningarna är att fadderbarnet, oftast tillsammans med familjen, flyttar ifrån Plans verksamhetsområde. En annan – väldigt positiv – anledning är när Plan International bestämmer sig för att avveckla sitt samarbete med ett samhälle därför att de uppsatta målen för projekten är uppnådda och invånarna klarar sig på egen hand. I ett fåtal fall har Plan International tvingats avsluta fadderskapet på grund av krig och oroligheter i området.

Kan jag som betalar fadderskapet få skattereduktion?

För att du som givare ska kunna få skattereduktion måste du skänka:

 • minst 200 kronor varje gång du ger en gåva.
 • minst 2 000 kronor sammanlagt varje år.

Då har du möjlighet att få tillbaka 25 % av det du har betalat in till Plan International, men max 1 500 kronor. Både månatliga fadderbidrag och engångsgåvor på minst 200 kronor räknas in, förutsatt att det totala årsbeloppet blir 2 000 kronor.

Förtydligande: I och med att möjligheten till skattereduktion infördes först i juli 2019 räknas inga inbetalningar före det in, utan endast de inbetalningar som kommit in från juli 2019 och framåt. Betalar du med mer sällan än varje månad (en gång i kvartalet, halvåret eller per år) gäller skattereduktionen från och med nästa inbetalningstillfälle.

Vid inbetalning av engångsgåvor behövs personnummer för att Skatteverket ska kunna koppla inbetalningen till deklarationen. Detta går att göra i vår gåvoshop.

Du som fadder behöver inte informera Skatteverket eftersom Plan International skickar in kontrolluppgifterna.

Hur behandlas mina personuppgifter?

När man blir fadder hos Plan International behandlar vi personuppgifter i syfte att:

 • Kommunicera med dig.
 • Administrera ditt fadderskap eller givande.
 • Tillhandahålla och administrera din tillgång till vår hemsida och Min sida.
 • Besvara kundserviceärenden och utföra felrättning.
 • Ge dig information och erbjudanden som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig.
 • Analysera beteenden och statistik för att förbättra våra erbjudanden, tjänster och vår kommunikation samt fullgöra rättsliga förpliktelser.

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om dina rättigheter.

Vad är Plan International för organisation?

Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och säkerställa att flickors lika villkor respekteras. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Plan International grundades 1937. I Sverige har vi funnits sedan 1997.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet Om Plan International