Moçambique har drabbats av två kraftiga cykloner – på mindre än två månader. Plan International finns på plats för det långsiktiga arbetet.

I mars drabbades över en miljon människor, varav flera hundra tusen barn, av cyklonen Idai. I Moçambique, Zimbabwe och Malawi rådde katastrofläge. Bara fem veckor senare, när läget fortfarande var akut, drabbades Moçambique av ytterligare en cyklon.

Plan International har haft flera katastrofteam på plats i de drabbade områdena. Bara i Moçambique befann sig omkring 100 000 människor i tillfälliga läger efter Idai. I lägren är det ofta ont om plats, ohygieniskt och otryggt – inte minst för flickor.

Vårt akuta fokus var att säkerställa trygghet och skydd och se till att de drabbade hade tillgång till mat och vatten. Nu fokuserar vi på det långsiktiga arbetet. I katastrofer är barn, och särskilt flickor, extra utsatta och då blir skolan en trygg plats. Därför har Plan International ordnat tillfälliga skolor där barnen kan fortsätta sin utbildning och få en vardag i kaoset.

Bli katastroffadder