Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Vanliga frågor och svar

Om att vara fadder

Hur länge gäller fadderskapet?

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder, men du har tagit på dig ett åtagande som fadder i Plan Sverige och ditt fadderskap gäller tills du meddelat oss något annat.

Hur ändrar eller avslutar jag mitt fadderskap?

Ditt bidrag gör stor skillnad för många människor i det område och projekt du stödjer. Det är viktigt för oss på Plan International att du har insyn i projekten vi bedriver och förstår vilken skillnad ditt bidrag gör. Läs gärna om vad pengarna går till i vår årsredovisning.

Om du vill ändra eller avsluta ditt givande, ring oss på 08–58 77 55 00.

Hur länge kan jag vara fadder?

Enligt FN:s barnkonvention är man barn tills man fyller 18 år och Plan International har samma åldergräns för fadderbarn. När ett barn fyller 18 år upphör de att vara fadderbarn. Som fadder blir du då erbjuden att få kontakt med ett annat fadderbarn. Många faddrar undrar hur det ska gå för deras fadderbarn när de har fyllt 18, det kan vara skönt att veta att de även fortsättningsvis får ta del av och vara delaktiga i de projekt som bedrivs i området där de bor.

Förutom åldersgränsen kan det finnas andra anledningar till att du inte kan vara fadder åt ditt fadderbarn längre. En av de vanligaste anledningarna är att fadderbarnet, oftast tillsammans med familjen, flyttar ifrån vårt verksamhetsområde. En annan – väldigt positiv – anledning är när Plan International bestämmer sig för att avveckla samarbetet med ett område därför att de uppsatta målen för projekten är uppnådda och invånarna klarar sig på egen hand.

I ett fåtal fall har vi behövt lämna området på grund av krig och oroligheter i landet vilket innebär att kontakten mellan dig och fadderbarnet upphör. Precis som när ett fadderbarn har fyllt 18 år, erbjuds du då att fortsätta som fadder till ett nytt fadderbarn.

Vad är fadder- och fadderbarnsnummer?

Du som är fadder och ditt fadderbarn har fått varsitt nummer av Plan International. Dessa kallas fadder- respektive fadderbarnsnummer. När du får brev från ditt fadderbarn står det ofta SP (sponsor/fadder) och SC (sponsored child/fadderbarn) framför numren. Faddernummer är alltså detsamma som SP-nummer och fadderbarnsnummer är detsamma som SC-nummer. Kom ihåg att använda dessa nummer när du kontaktar oss eller skickar brev till ditt fadderbarn.

Hur länge gäller fadderskapet?

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder, men du har tagit på dig ett åtagande som fadder i Plan Sverige och ditt fadderskap gäller tills du meddelat oss något annat.

Hur länge kan jag vara fadder?

Enligt FN:s barnkonvention är man barn tills man fyller 18 år och Plan International har samma åldergräns för fadderbarn. När ett barn fyller 18 år upphör de att vara fadderbarn. Som fadder blir du då erbjuden att få kontakt med ett annat fadderbarn. Många faddrar undrar hur det ska gå för deras fadderbarn när de har fyllt 18, det kan vara skönt att veta att de även fortsättningsvis får ta del av och vara delaktiga i de projekt som bedrivs i området där de bor.

Förutom åldersgränsen kan det finnas andra anledningar till att du inte kan vara fadder åt ditt fadderbarn längre. En av de vanligaste anledningarna är att fadderbarnet, oftast tillsammans med familjen, flyttar ifrån vårt verksamhetsområde. En annan – väldigt positiv – anledning är när Plan International bestämmer sig för att avveckla samarbetet med ett område därför att de uppsatta målen för projekten är uppnådda och invånarna klarar sig på egen hand.

I ett fåtal fall har vi behövt lämna området på grund av krig och oroligheter i landet vilket innebär att kontakten mellan dig och fadderbarnet upphör. Precis som när ett fadderbarn har fyllt 18 år, erbjuds du då att fortsätta som fadder till ett nytt fadderbarn.

Hur ändrar eller avslutar jag mitt fadderskap?

Ditt bidrag gör stor skillnad för många människor i det område och projekt du stödjer. Det är viktigt för oss på Plan International att du har insyn i projekten vi bedriver och förstår vilken skillnad ditt bidrag gör. Läs gärna om vad pengarna går till i vår årsredovisning.

Om du vill ändra eller avsluta ditt givande, ring oss på 08–58 77 55 00.

Vad är fadder- och fadderbarnsnummer?

Du som är fadder och ditt fadderbarn har fått varsitt nummer av Plan International. Dessa kallas fadder- respektive fadderbarnsnummer. När du får brev från ditt fadderbarn står det ofta SP (sponsor/fadder) och SC (sponsored child/fadderbarn) framför numren. Faddernummer är alltså detsamma som SP-nummer och fadderbarnsnummer är detsamma som SC-nummer. Kom ihåg att använda dessa nummer när du kontaktar oss eller skickar brev till ditt fadderbarn.

Ändra kontaktuppgifter

Om du vill ändra dina kontaktuppgifter eller ditt månadsbelopp kan du kontakta givarservice via mejl fadder@plansverige.org eller telefon 08-587 755 00, måndag–torsdag 10–15, lunchstängt 12–13.

Hur avregistrerar jag mig från Plan Internationals SMS-utskick?

Skicka STOPP till 72910

Ekonomi och betalning

Hur betalar jag för mitt fadderskap?

Du kan betala ditt fadderbidrag till oss på två olika sätt:

 • Autogiro: det vanligaste och enklaste sättet att bidra. Anmäl dig till autogiro genom att signera med bank-id – det tar bara en minut!
 • E-faktura: logga in på din Internetbank, sök upp Plan Sverige i listan över de företag som är anslutna till e-faktura och fyll i anmälningsformuläret.
 • Har du ingen möjlighet att betala med autogiro eller e-faktura? Det finns möjlighet att få bidragsavier hemskickade men för att täcka extra kostnader för porto, tryck och administration tillkommer då en avgift på 15 kronor. Du kan välja mellan att få kvartals-, halvårs- eller helårsavi.

För mer information om autogiroanmälan eller övriga betalningsalternativ, kontakta Givarservice på 08-58 77 55 00 eller fadder@plansverige.org.

Jag har tappat bort min avi. Hur ska jag betala in mitt bidrag?

Det går bra att återanvända gamla avier. OCR-numret är kopplat till dig som fadder och kan användas på nytt. Du kan även sätta in bidraget på plusgirokonto 90 07 31-1 eller bankgirokonto 900-7311. Ange ditt faddernummer som meddelande/referens på inbetalningen.

Jag vill ändra belopp på mitt bidrag.

Du som är fadder och har kontakt med ett barn betalar från 200 kronor och uppåt per månad. Som temafadder betalar du från 100 kronor och uppåt. Kontakta Givarservice om du vill ändra ditt bidragsbelopp.

Det saknas pengar på mitt konto.

Om det saknas pengar på ditt konto när vi gör autogirodragningen den 27:e varje månad har du två försök till den månaden att betala ditt fadderbidrag via autogiro. Vi gör nämligen tre dragningsförsök varje månad från den 27:e och tre dagar framåt. Skulle den 27:e infalla på en helgdag görs första dragningen på nästkommande arbetsdag.

Jag har anmält autogiro, men får ändå en avi?

Så länge ditt autogiromedgivande inte godkänts av Bankgirocentralen fortsätter avier att skickas till dig. Om vi fått din anmälan om autogiro efter det att sista datum för nya inlägg av medgivanden passerats, kan autogirot komma igång tidigast nästföljande månad. Om du har ett fungerande autogiro men ändå får en avi, kan orsaken vara att täckning saknats på kontot vid dragningstillfället eller att något fel uppstått. Om dragning inte kan genomföras under två månader efter varandra skickas en avi automatiskt ut till dig för att göra dig uppmärksam på detta (se autogirovillkoren). Kontakta Givarservice för att reda ut eventuella oklarheter eller felaktigheter.

Jag vill ändra mina uppgifter.

Om du vill ändra dina kontaktuppgifter, mejladress, månadsbelopp eller få tidningen Barnens Framtid digitalt kan du kontakta Givarservice via mejl fadder@plansverige.org eller ringa på nummer 08-587 755 00, måndag–torsdag 9–20, fredag 9–16, lunchstängt mellan 12 och 13.

Kan jag betala mitt bidrag via autogiro?

Jag vill ändra betalningsfrekvens på mitt bidrag.

Som fadder kan du välja att betala ditt bidrag per månad, kvartal, halvår eller helår. Kontakta Givarservice om du vill ändra betalningsfrekvens.

Jag har det svårt ekonomiskt just nu. Kan jag göra ett betalningsuppehåll och fortfarande vara fadder?

Om du inte har haft möjlighet att betala ditt bidrag och därmed fått en avi med flera utestående månadsbetalningar, ber vi dig kontakta Givarservice så att vi tillsammans kan komma fram till en lösning. Möjlighet finns också att göra ett betalningsuppehåll i förväg i högst sex månader. Fadderskapet flyter då på som vanligt, utan att du får några avier eller att bidraget dras på autogirot.

Jag vill avsluta min autogiroinbetalning.

Om du vill upphöra med att betala via autogiro ber vi dig att kontakta din bank som omedelbart kan ta bort autogirot. Du får då avier skickade till dig fortsättningsvis. Om du även vill avsluta ditt fadderskap behöver du kontakta Givarservice.

Jag vill göra ett kontobyte.

Oavsett om det är samma kontoinnehavare på det nya kontot som det gamla, behöver vi ett nytt medgivande för att kunna registrera autogirot. För att byta konto gör du en ny elektronisk anmälan som du signerar med bankid. Du kan även kontakta Givarservice om du vill ha en autogiroanmälan hemskickad.

 

Hur betalar jag för mitt fadderskap?

Du kan betala ditt fadderbidrag till oss på två olika sätt:

 • Autogiro: det vanligaste och enklaste sättet att bidra. Anmäl dig till autogiro genom att signera med bank-id – det tar bara en minut!
 • E-faktura: logga in på din Internetbank, sök upp Plan Sverige i listan över de företag som är anslutna till e-faktura och fyll i anmälningsformuläret.
 • Har du ingen möjlighet att betala med autogiro eller e-faktura? Det finns möjlighet att få bidragsavier hemskickade men för att täcka extra kostnader för porto, tryck och administration tillkommer då en avgift på 15 kronor. Du kan välja mellan att få kvartals-, halvårs- eller helårsavi.

För mer information om autogiroanmälan eller övriga betalningsalternativ, kontakta Givarservice på 08-58 77 55 00 eller fadder@plansverige.org.

Kan jag betala mitt bidrag via autogiro?

Jag har tappat bort min avi. Hur ska jag betala in mitt bidrag?

Det går bra att återanvända gamla avier. OCR-numret är kopplat till dig som fadder och kan användas på nytt. Du kan även sätta in bidraget på plusgirokonto 90 07 31-1 eller bankgirokonto 900-7311. Ange ditt faddernummer som meddelande/referens på inbetalningen.

Jag vill ändra betalningsfrekvens på mitt bidrag.

Som fadder kan du välja att betala ditt bidrag per månad, kvartal, halvår eller helår. Kontakta Givarservice om du vill ändra betalningsfrekvens.

Jag vill ändra belopp på mitt bidrag.

Du som är fadder och har kontakt med ett barn betalar från 200 kronor och uppåt per månad. Som temafadder betalar du från 100 kronor och uppåt. Kontakta Givarservice om du vill ändra ditt bidragsbelopp.

Jag har det svårt ekonomiskt just nu. Kan jag göra ett betalningsuppehåll och fortfarande vara fadder?

Om du inte har haft möjlighet att betala ditt bidrag och därmed fått en avi med flera utestående månadsbetalningar, ber vi dig kontakta Givarservice så att vi tillsammans kan komma fram till en lösning. Möjlighet finns också att göra ett betalningsuppehåll i förväg i högst sex månader. Fadderskapet flyter då på som vanligt, utan att du får några avier eller att bidraget dras på autogirot.

Det saknas pengar på mitt konto.

Om det saknas pengar på ditt konto när vi gör autogirodragningen den 27:e varje månad har du två försök till den månaden att betala ditt fadderbidrag via autogiro. Vi gör nämligen tre dragningsförsök varje månad från den 27:e och tre dagar framåt. Skulle den 27:e infalla på en helgdag görs första dragningen på nästkommande arbetsdag.

Jag vill avsluta min autogiroinbetalning.

Om du vill upphöra med att betala via autogiro ber vi dig att kontakta din bank som omedelbart kan ta bort autogirot. Du får då avier skickade till dig fortsättningsvis. Om du även vill avsluta ditt fadderskap behöver du kontakta Givarservice.

Jag har anmält autogiro, men får ändå en avi?

Så länge ditt autogiromedgivande inte godkänts av Bankgirocentralen fortsätter avier att skickas till dig. Om vi fått din anmälan om autogiro efter det att sista datum för nya inlägg av medgivanden passerats, kan autogirot komma igång tidigast nästföljande månad. Om du har ett fungerande autogiro men ändå får en avi, kan orsaken vara att täckning saknats på kontot vid dragningstillfället eller att något fel uppstått. Om dragning inte kan genomföras under två månader efter varandra skickas en avi automatiskt ut till dig för att göra dig uppmärksam på detta (se autogirovillkoren). Kontakta Givarservice för att reda ut eventuella oklarheter eller felaktigheter.

Jag vill göra ett kontobyte.

Oavsett om det är samma kontoinnehavare på det nya kontot som det gamla, behöver vi ett nytt medgivande för att kunna registrera autogirot. För att byta konto gör du en ny elektronisk anmälan som du signerar med bankid. Du kan även kontakta Givarservice om du vill ha en autogiroanmälan hemskickad.

 

Jag vill ändra mina uppgifter.

Om du vill ändra dina kontaktuppgifter, mejladress, månadsbelopp eller få tidningen Barnens Framtid digitalt kan du kontakta Givarservice via mejl fadder@plansverige.org eller ringa på nummer 08-587 755 00, måndag–torsdag 9–20, fredag 9–16, lunchstängt mellan 12 och 13.

Om fadderbarn

Varför går inte mitt fadderbarn i skolan?

Vi arbetar för att komma åt orsakerna till barns och ungas fattigdom och för att motverka kränkningar av deras rättigheter. Utbildning spelar en viktig roll i detta arbete. Det finns många olika anledningar till varför barn inte går i skolan och därför arbetar Plan International på olika sätt för att se till så att alla barn kan gå i skolan.

Varför flyttar familjen och vad gör Plan International för att förhindra det?

En anledning till att familjer tvingas flytta kan vara att deras odlingsbara mark inte räcker till för att livnära hela familjen. Familjerna flyttar till städerna för att söka en annan inkomstkälla. Det är också vanligt att barn flyttar till någon släkting som har det bättre ställt och att barnet där får bättre möjligheter att gå i skolan eller få en yrkesutbildning.

Plan International arbetar för att förbättra människors försörjningsmöjligheter på landsbygden, bland annat genom att informera om effektivare jordbruksmetoder, ge utbildning i företagande, starta mikrofinansieringsprojekt och genom att ge unga yrkesutbildning som matchar arbetsmarknaden där de lever.

Det är viktigt att komma ihåg att alla våra projekt är långsiktiga och att det tar lång tid att uppnå hållbar utveckling. Det gör att en del familjer inte har det tålamod och engagemang som krävs. Valet att flytta är frivilligt och Plan International kan inte göra något för att förhindra det. Vi kan bara informera om för- och nackdelar med familjens val.

Många faddrar undrar om vi kan vidarebefordra brev till fadderbarnets nya adress. Tyvärr har vi inte möjlighet att leta rätt på nya adresser eftersom det kräver för mycket administration och det är inte säkert att våra ansträngningar leder till resultat.

Tyvärr händer det att fadderbarnet och familjen har flyttat utan att meddela Plan International eller någon annan, vilket gör att den information vi har att ge dig som fadder är väldigt knapphändig.

Vad händer med mina brev när fadderbarnet tillfälligt har flyttat?

Under tiden som familjen är på annan ort behåller vi breven och levererar dessa till fadderbarnet när familjen återvänder och kommunikationen återupptas som vanligt. Fadderbidraget går fortfarande till Plan Internationals projekt i fadderbarnets ursprungliga samhälle.

Varför har jag fått motstridiga uppgifter om mitt fadderbarns familj?

Motstridiga uppgifter har som regel naturliga förklaringar, eftersom begreppet “familj” har olika betydelser i olika delar av världen. Familj innebär inte kärnfamilj i alla delar av världen. Uppfattningen om vad det exempelvis innebär att vara syster, bror, mamma eller farbror skiljer sig mellan länder.

Antalet familjemedlemmar tenderar att variera när föräldrarna tillfrågas eftersom det kan vara mellan tio eller tjugo olika personer som tillhör storfamiljen. Kanske kallas en kusin för syster medan en vän till familjen kallas farbror. Det händer också att fadderbarnets föräldrar ingår ett nytt äktenskap och att det tillkommer nya barn i familjen, precis som i Sverige. I somliga länder är det också vanligt att män har mer än en fru.

Varför ser mitt fadderbarn yngre ut än sin ålder på fotografiet?

Fotografierna på familjeintroduktionen kan ibland visa ett barn som ser betydligt yngre ut än jämngamla barn i Sverige. En av anledningarna är att barn i fattiga familjer ofta får en alltför ensidig och näringsfattig kost vilket påverkar deras fysiska utveckling.

Vad kan Plan International göra för barn med funktionshinder?

Barn med funktionshinder som lever i ett fattigt land är en särskilt utsatt grupp som sällan får göra sin röst hörd. Genom att sprida kunskap om barns rättigheter, deras rätt till utveckling och utbildning kan man förbättra situationen för barn med funktionshinder. Att ge föräldrar och lärare grundläggande kunskaper om barns utveckling och om olika typer av funktionshinder är en viktig del i arbetet. När inställningen till barnen förändras, ändras också omgivningens bemötande.

Vad händer med mitt fadderskap när mitt fadderbarn tillfälligt har flyttat?

I många utvecklingsländer är det vanligt att familjer periodvis flyttar till andra delar av landet för att skaffa extra inkomster eller öka sin skörd. När familjens flytt anses vara tillfällig upphör inte kontakten med fadderbarnet omgående. Plan Internationals fältkontor avvaktar istället eftersom en stor del av familjerna återvänder efter en kortare tid. Om familjen och barnet inte återvänder, kommer kontakten mellan dig och ditt fadderbarn att upphöra. Vi kommer då att informera dig om detta och du kommer då att bli erbjuden att fortsätta som fadder till ett nytt fadderbarn.

Varför har mitt fadderbarn bytt namn?

I många länder kan barn, speciellt de som växer upp på landsbygden, ha många namn. Barnet har ett officiellt namn, till exempel “Sri Hadiyah”, men till vardags förkortas det hellre till en eller två stavelser, i detta fall till “Yah”.

I vissa länder och kulturer är det vanligt att byta namn flera gånger under en livstid. I några kulturer är det tänker man att namnet påverkar en människas liv. Om barnet skulle bli allvarligt sjukt kan det ha att göra med namnet och familjen ser till att det ändras. Ibland väljer föräldrar också att ändra barnets namn vid stora milstolpar i livet, som när han eller hon börjar skolan eller kommer in i puberteten.

Hur gammalt är mitt fadderbarn?

Information om barnets ålder finns skrivet på familjeintroduktionen, men ibland visar sig uppgifterna inte stämma. Årsrapporter från fältkontoret, teckningar med handavtryck, foton och ibland brev från fadderbarnet eller någon i familjen kan säga att åldern är en annan än den som tidigare angivits.

I dag ses det som en mänsklig rättighet att varje person ska ha ett födelsebevis. Det är dock ingen självklarhet. Många barn registreras inte vid födseln och en födelseattest är därmed inte självklar. Födelsedagen/året kan därför bli lite svävande och i samma familj kan föräldrarna ha olika uppfattning om hur gamla deras barn är.

Varför går inte mitt fadderbarn i skolan?

Vi arbetar för att komma åt orsakerna till barns och ungas fattigdom och för att motverka kränkningar av deras rättigheter. Utbildning spelar en viktig roll i detta arbete. Det finns många olika anledningar till varför barn inte går i skolan och därför arbetar Plan International på olika sätt för att se till så att alla barn kan gå i skolan.

Vad kan Plan International göra för barn med funktionshinder?

Barn med funktionshinder som lever i ett fattigt land är en särskilt utsatt grupp som sällan får göra sin röst hörd. Genom att sprida kunskap om barns rättigheter, deras rätt till utveckling och utbildning kan man förbättra situationen för barn med funktionshinder. Att ge föräldrar och lärare grundläggande kunskaper om barns utveckling och om olika typer av funktionshinder är en viktig del i arbetet. När inställningen till barnen förändras, ändras också omgivningens bemötande.

Varför flyttar familjen och vad gör Plan International för att förhindra det?

En anledning till att familjer tvingas flytta kan vara att deras odlingsbara mark inte räcker till för att livnära hela familjen. Familjerna flyttar till städerna för att söka en annan inkomstkälla. Det är också vanligt att barn flyttar till någon släkting som har det bättre ställt och att barnet där får bättre möjligheter att gå i skolan eller få en yrkesutbildning.

Plan International arbetar för att förbättra människors försörjningsmöjligheter på landsbygden, bland annat genom att informera om effektivare jordbruksmetoder, ge utbildning i företagande, starta mikrofinansieringsprojekt och genom att ge unga yrkesutbildning som matchar arbetsmarknaden där de lever.

Det är viktigt att komma ihåg att alla våra projekt är långsiktiga och att det tar lång tid att uppnå hållbar utveckling. Det gör att en del familjer inte har det tålamod och engagemang som krävs. Valet att flytta är frivilligt och Plan International kan inte göra något för att förhindra det. Vi kan bara informera om för- och nackdelar med familjens val.

Många faddrar undrar om vi kan vidarebefordra brev till fadderbarnets nya adress. Tyvärr har vi inte möjlighet att leta rätt på nya adresser eftersom det kräver för mycket administration och det är inte säkert att våra ansträngningar leder till resultat.

Tyvärr händer det att fadderbarnet och familjen har flyttat utan att meddela Plan International eller någon annan, vilket gör att den information vi har att ge dig som fadder är väldigt knapphändig.

Vad händer med mitt fadderskap när mitt fadderbarn tillfälligt har flyttat?

I många utvecklingsländer är det vanligt att familjer periodvis flyttar till andra delar av landet för att skaffa extra inkomster eller öka sin skörd. När familjens flytt anses vara tillfällig upphör inte kontakten med fadderbarnet omgående. Plan Internationals fältkontor avvaktar istället eftersom en stor del av familjerna återvänder efter en kortare tid. Om familjen och barnet inte återvänder, kommer kontakten mellan dig och ditt fadderbarn att upphöra. Vi kommer då att informera dig om detta och du kommer då att bli erbjuden att fortsätta som fadder till ett nytt fadderbarn.

Vad händer med mina brev när fadderbarnet tillfälligt har flyttat?

Under tiden som familjen är på annan ort behåller vi breven och levererar dessa till fadderbarnet när familjen återvänder och kommunikationen återupptas som vanligt. Fadderbidraget går fortfarande till Plan Internationals projekt i fadderbarnets ursprungliga samhälle.

Varför har mitt fadderbarn bytt namn?

I många länder kan barn, speciellt de som växer upp på landsbygden, ha många namn. Barnet har ett officiellt namn, till exempel “Sri Hadiyah”, men till vardags förkortas det hellre till en eller två stavelser, i detta fall till “Yah”.

I vissa länder och kulturer är det vanligt att byta namn flera gånger under en livstid. I några kulturer är det tänker man att namnet påverkar en människas liv. Om barnet skulle bli allvarligt sjukt kan det ha att göra med namnet och familjen ser till att det ändras. Ibland väljer föräldrar också att ändra barnets namn vid stora milstolpar i livet, som när han eller hon börjar skolan eller kommer in i puberteten.

Varför har jag fått motstridiga uppgifter om mitt fadderbarns familj?

Motstridiga uppgifter har som regel naturliga förklaringar, eftersom begreppet “familj” har olika betydelser i olika delar av världen. Familj innebär inte kärnfamilj i alla delar av världen. Uppfattningen om vad det exempelvis innebär att vara syster, bror, mamma eller farbror skiljer sig mellan länder.

Antalet familjemedlemmar tenderar att variera när föräldrarna tillfrågas eftersom det kan vara mellan tio eller tjugo olika personer som tillhör storfamiljen. Kanske kallas en kusin för syster medan en vän till familjen kallas farbror. Det händer också att fadderbarnets föräldrar ingår ett nytt äktenskap och att det tillkommer nya barn i familjen, precis som i Sverige. I somliga länder är det också vanligt att män har mer än en fru.

Hur gammalt är mitt fadderbarn?

Information om barnets ålder finns skrivet på familjeintroduktionen, men ibland visar sig uppgifterna inte stämma. Årsrapporter från fältkontoret, teckningar med handavtryck, foton och ibland brev från fadderbarnet eller någon i familjen kan säga att åldern är en annan än den som tidigare angivits.

I dag ses det som en mänsklig rättighet att varje person ska ha ett födelsebevis. Det är dock ingen självklarhet. Många barn registreras inte vid födseln och en födelseattest är därmed inte självklar. Födelsedagen/året kan därför bli lite svävande och i samma familj kan föräldrarna ha olika uppfattning om hur gamla deras barn är.

Varför ser mitt fadderbarn yngre ut än sin ålder på fotografiet?

Fotografierna på familjeintroduktionen kan ibland visa ett barn som ser betydligt yngre ut än jämngamla barn i Sverige. En av anledningarna är att barn i fattiga familjer ofta får en alltför ensidig och näringsfattig kost vilket påverkar deras fysiska utveckling.

Om att kontakta ditt fadderbarn

Vad ska jag tänka på när jag skriver till mitt fadderbarn?

Skriv helst enkla och korta brev och ställ frågor som är lätta att svara på. Berätta gärna om vardagliga saker: hur vi lever i Sverige, vad vi äter, om årstider och klimat, en dag i skolan eller på arbetsplatsen, våra högtidsdagar eller dina fritidsintressen. Ett fotografi på dig och din familj är till stor glädje, liksom vykort.

Kulturskillnader kan vara oerhört berikande. Det är ju skillnaderna som gör varje möte spännande! Men tänk på att olika normer och värderingar också kan skapa missförstånd. I vissa fall kan till exempel ett sommarfoto med lättklädda människor eller ett fotografi där alkohol syns, uppfattas som stötande. I många länder formulerar man sig vanligen mycket försiktigt och har stor respekt för faddern.

Varför hanterar Plan International Sverige all korrespondens mellan mig och mitt fadderbarn?

Fadderbarnen bor ofta i områden med dåliga vägar och opålitlig eller obefintlig postgång. Dessutom saknar familjerna ofta postadress. För att du ska kunna ha en fungerande korrespondens med ditt fadderbarn sköts hanteringen av Plan International.

Vår främsta prioritet är att skydda barnen och familjerna som är delaktiga i vårt arbete, det är en av anledningarna till att vi hnterar all korrespondens. På så sätt minimerar vi risken för att olämpliga gåvor och brev skickas.

Hur går ett fadderbarnsbesök till?

Som barnfadder har du möjlighet att träffa ditt fadderbarn. Det brukar vara väldigt givande att få en inblick i fadderbarnets verklighet och i den positiva utveckling som du som fadder bidragit till i området. Ett besök innebär en del förberedelser och därför behöver vi få in din besöksförfrågan minst åtta veckor före planerad avresa. Plan International Sverige och det lokala fältkontoret kommer då tillsammans se till att du har all information du behöver inför besöket. Plan International har inte möjlighet att bistå med bokning av resa, boende, visumansökan eller liknande. Däremot ordnar vi med transport till mötet med fadderbarnet, tolk samt personal som finns med under hela besöket. Det kan eventuellt tillkomma en avgift för till exempel tolken om en sådan behövs. Du som fadder står för alla dina kostnader. Mer information om besöksprocessen hittar du här: https://plansverige.org/besok-ditt-fadderbarn/

Var äger fadderbarnsbesöket rum?

När du fått ditt besöksdatum bekräftat hjälper Plan International till att förbereda besöksdagen. Ni reser gemensamt ut till avtalad plats för att träffa fadderbarnet och vår lokala personal är med under hela besöket. För att säkerställa barnens integritetsskydd enligt vår policy för barn- och ungas säkerhet genomförs besöken inte hemma hos fadderbarnet. Ni kommer istället träffas på en allmän och trygg plats som exempelvis fadderbarnets skola eller vid en av Plan Internationals projektplatser i närområdet.

Hur många kan besöka mitt fadderbarn?

Du som fadder måste vara med på fadderbarnsbesöket, givetvis kan även familjemedlemmar eller vänner också följa med. Observera att grupper på mer än fem personer måste anmälas till oss i god tid innan besöket, helst ett år i förväg, då det till exempel behövs fler bilar för att ta sig ut till fadderbarnet.

Varför får jag inte skicka pengar direkt till mitt fadderbarn?

Plan International vidarebefordrar inte kontanter till familjerna eftersom det kan skapa ett ekonomiskt beroende. Målet med vårt arbete är att göra människor självständiga och oberoende av hjälp utifrån. Att skicka pengar kan också skapa orättvisor mellan familjerna när vissa barn får kontanter och andra blir utan. Detta strider mot Plan Internationals vision om ett rättvist samhälle där alla barn ska ha samma förutsättningar i livet.

Hur fungerar postgången?

När du skickar ett brev till ditt fadderbarn, kommer det först att registreras på Plan International Sverige. Har du skrivit på svenska översätts texten till engelska innan det skickas vidare till vår uppsamlingscentral i Nederländerna.

Där samlas hela Planvärldens faddrars post. Post som ska till samma land packas ihop och skickas iväg till fältkontoret i fadderbarnets land. Där översätts brevet igen till det lokala språket innan det sorteras för transport till olika områden. Brevet från fadderbarnet färdas sedan samma väg tillbaka till dig. Därför tar det mellan fyra och sex månader att få svar. Om du istället registerar dig på Min sida på vår webbplats kan du skicka brev digitialt och då går hanteringen mycket snabbare.

Kan jag skicka en gåva till mitt fadderbarn?

Från den 1 januari 2020 är inte längre möjligt att skicka gåvor till sitt fadderbarn. Det här beslutet har Plan International Sverige tagit i samråd med barn, familjer och volontärer inom vår verksamhet.

Vi vill kunna effektivisera och digitalisera brevhanteringen och även förkorta svarstiden för brevväxlingen. Genom detta beslut minskar vi även våra administrativa kostnader så att mer av ditt bidrag kan gå direkt till vår programverksamhet där det gör som mest nytta.

Nyligen genomfördes en oberoende analys av vår fadderbarnsverksamhet baserad på över 12 miljoner enkäter genomförda sedan 2006. Den visade bland annat att brevväxling bidrar till stärkt självkänsla bland barnen och att fler barn går i skolan i områden där Plan International verkar. Just därför kommer vi att satsa mer på det kulturella utbytet som medföljer brevväxlingen då detta gynnar fadderbarnen mest. Du kommer att kunna fortsätta skicka brev (vanliga och digitala), vykort, framkallade foton och teckningar, precis som tidigare.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Vi räknar med att det tar ungefär fyra till sex månader för ett svar att nå dig från fadderbarnet. I de länder som har regnperiod kan posten försenas under längre eller kortare perioder. Vid jul skickas det extra mycket brev, därför tar det längre tid att få svar på brev som skickas under den perioden. Kontakta Givarservice om du inte har fått något svar när sex månader har passerat.

Om du registrerar dig på Min sida på vår webbplats kan du istället skicka brev digitalt, då går hanteringen mycket snabbare.

Varför har jag fått en teckning från mitt fadderbarn istället för ett brev?

Många faddrar får en teckning från sitt fadderbarn istället för ett brev. I stora delar av världen, speciellt i låg- och medelinkomstländer, är den muntliga traditionen väldigt stark och många har aldrig skrivit ett brev. Alla kan inte heller läsa och skriva. Ett brev kan därför vara en utmaning för barn och deras familjer och liksom i Sverige tycker många barn att det är lättare och roligare att rita en teckning.

Vad ska jag tänka på när jag skriver till mitt fadderbarn?

Skriv helst enkla och korta brev och ställ frågor som är lätta att svara på. Berätta gärna om vardagliga saker: hur vi lever i Sverige, vad vi äter, om årstider och klimat, en dag i skolan eller på arbetsplatsen, våra högtidsdagar eller dina fritidsintressen. Ett fotografi på dig och din familj är till stor glädje, liksom vykort.

Kulturskillnader kan vara oerhört berikande. Det är ju skillnaderna som gör varje möte spännande! Men tänk på att olika normer och värderingar också kan skapa missförstånd. I vissa fall kan till exempel ett sommarfoto med lättklädda människor eller ett fotografi där alkohol syns, uppfattas som stötande. I många länder formulerar man sig vanligen mycket försiktigt och har stor respekt för faddern.

Varför får jag inte skicka pengar direkt till mitt fadderbarn?

Plan International vidarebefordrar inte kontanter till familjerna eftersom det kan skapa ett ekonomiskt beroende. Målet med vårt arbete är att göra människor självständiga och oberoende av hjälp utifrån. Att skicka pengar kan också skapa orättvisor mellan familjerna när vissa barn får kontanter och andra blir utan. Detta strider mot Plan Internationals vision om ett rättvist samhälle där alla barn ska ha samma förutsättningar i livet.

Varför hanterar Plan International Sverige all korrespondens mellan mig och mitt fadderbarn?

Fadderbarnen bor ofta i områden med dåliga vägar och opålitlig eller obefintlig postgång. Dessutom saknar familjerna ofta postadress. För att du ska kunna ha en fungerande korrespondens med ditt fadderbarn sköts hanteringen av Plan International.

Vår främsta prioritet är att skydda barnen och familjerna som är delaktiga i vårt arbete, det är en av anledningarna till att vi hnterar all korrespondens. På så sätt minimerar vi risken för att olämpliga gåvor och brev skickas.

Hur fungerar postgången?

När du skickar ett brev till ditt fadderbarn, kommer det först att registreras på Plan International Sverige. Har du skrivit på svenska översätts texten till engelska innan det skickas vidare till vår uppsamlingscentral i Nederländerna.

Där samlas hela Planvärldens faddrars post. Post som ska till samma land packas ihop och skickas iväg till fältkontoret i fadderbarnets land. Där översätts brevet igen till det lokala språket innan det sorteras för transport till olika områden. Brevet från fadderbarnet färdas sedan samma väg tillbaka till dig. Därför tar det mellan fyra och sex månader att få svar. Om du istället registerar dig på Min sida på vår webbplats kan du skicka brev digitialt och då går hanteringen mycket snabbare.

Hur går ett fadderbarnsbesök till?

Som barnfadder har du möjlighet att träffa ditt fadderbarn. Det brukar vara väldigt givande att få en inblick i fadderbarnets verklighet och i den positiva utveckling som du som fadder bidragit till i området. Ett besök innebär en del förberedelser och därför behöver vi få in din besöksförfrågan minst åtta veckor före planerad avresa. Plan International Sverige och det lokala fältkontoret kommer då tillsammans se till att du har all information du behöver inför besöket. Plan International har inte möjlighet att bistå med bokning av resa, boende, visumansökan eller liknande. Däremot ordnar vi med transport till mötet med fadderbarnet, tolk samt personal som finns med under hela besöket. Det kan eventuellt tillkomma en avgift för till exempel tolken om en sådan behövs. Du som fadder står för alla dina kostnader. Mer information om besöksprocessen hittar du här: https://plansverige.org/besok-ditt-fadderbarn/

Kan jag skicka en gåva till mitt fadderbarn?

Från den 1 januari 2020 är inte längre möjligt att skicka gåvor till sitt fadderbarn. Det här beslutet har Plan International Sverige tagit i samråd med barn, familjer och volontärer inom vår verksamhet.

Vi vill kunna effektivisera och digitalisera brevhanteringen och även förkorta svarstiden för brevväxlingen. Genom detta beslut minskar vi även våra administrativa kostnader så att mer av ditt bidrag kan gå direkt till vår programverksamhet där det gör som mest nytta.

Nyligen genomfördes en oberoende analys av vår fadderbarnsverksamhet baserad på över 12 miljoner enkäter genomförda sedan 2006. Den visade bland annat att brevväxling bidrar till stärkt självkänsla bland barnen och att fler barn går i skolan i områden där Plan International verkar. Just därför kommer vi att satsa mer på det kulturella utbytet som medföljer brevväxlingen då detta gynnar fadderbarnen mest. Du kommer att kunna fortsätta skicka brev (vanliga och digitala), vykort, framkallade foton och teckningar, precis som tidigare.

Var äger fadderbarnsbesöket rum?

När du fått ditt besöksdatum bekräftat hjälper Plan International till att förbereda besöksdagen. Ni reser gemensamt ut till avtalad plats för att träffa fadderbarnet och vår lokala personal är med under hela besöket. För att säkerställa barnens integritetsskydd enligt vår policy för barn- och ungas säkerhet genomförs besöken inte hemma hos fadderbarnet. Ni kommer istället träffas på en allmän och trygg plats som exempelvis fadderbarnets skola eller vid en av Plan Internationals projektplatser i närområdet.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Vi räknar med att det tar ungefär fyra till sex månader för ett svar att nå dig från fadderbarnet. I de länder som har regnperiod kan posten försenas under längre eller kortare perioder. Vid jul skickas det extra mycket brev, därför tar det längre tid att få svar på brev som skickas under den perioden. Kontakta Givarservice om du inte har fått något svar när sex månader har passerat.

Om du registrerar dig på Min sida på vår webbplats kan du istället skicka brev digitalt, då går hanteringen mycket snabbare.

Hur många kan besöka mitt fadderbarn?

Du som fadder måste vara med på fadderbarnsbesöket, givetvis kan även familjemedlemmar eller vänner också följa med. Observera att grupper på mer än fem personer måste anmälas till oss i god tid innan besöket, helst ett år i förväg, då det till exempel behövs fler bilar för att ta sig ut till fadderbarnet.

Varför har jag fått en teckning från mitt fadderbarn istället för ett brev?

Många faddrar får en teckning från sitt fadderbarn istället för ett brev. I stora delar av världen, speciellt i låg- och medelinkomstländer, är den muntliga traditionen väldigt stark och många har aldrig skrivit ett brev. Alla kan inte heller läsa och skriva. Ett brev kan därför vara en utmaning för barn och deras familjer och liksom i Sverige tycker många barn att det är lättare och roligare att rita en teckning.

Om Min sida

Hur aktiverar jag Min sida?

 1. Registrera din e-postadress hos Givarservice, om du inte redan har gjort det.
 2. Gå till https://plansverige.org/logga-in/​.
 3. Klicka på “Aktivera konto”.
 4. Fyll i din e-postadress (den som är registrerad hos oss).
 5. Klicka på länken i mejlet som du får och följ instruktionerna.

Vad betyder det att det inte finns någon bild tillgänglig?

Det betyder att fadderbarnets profil inte har hunnit gå igenom vårt digitala kontrollprogram. När det kommer en ny familjeintroduktion eller årsrapport går de igenom den digitala kontrollen och efter det kommer bilden på fadderbarnet att visas på Min sida.

Hur mycket minskas korrespondenstiden?

Vi brukar räkna med att det tar mellan 4-8 månader att få svar ifrån sitt fadderbarn. Av den tiden brukar ungefär en tredjedel gå åt till att brevet ska komma fram till destinationen. Så med digital hantering minskar korrespondenstiden med en tredjedel, vill du få svar snabbare är vårt tips att använda brevfunktionen på Min sida.

Vilken webbläsare fungerar bäst på Min sida?

Min sida fungerar med de flesta moderna webbläsare på dator eller i mobilen.

Jag får inget aktiveringsmejl?

Om du inte får ett mejl ifrån oss inom några minuter – kolla så att mejlet inte fastnat i skräppost-/spamfiltret. Annars kan du höra av dig till Givarservice så hjälper vi dig vidare!

Brev till fadderbarnet – hur får jag svar?

Om du har Min sida kommer du att få svar från ditt fadderbarn där. Om du ännu inte registrerat ett konto på Min sida får du svaret som ett vanligt brev hemskickat.

Problem med webbläsare Internet Explorer 8?

Min sida är inte fullt kompatibel med denna version av Internet Explorer. Uppgradera din webbläsare till en ny version eller använd en annan, som Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Hur aktiverar jag Min sida?

 1. Registrera din e-postadress hos Givarservice, om du inte redan har gjort det.
 2. Gå till https://plansverige.org/logga-in/​.
 3. Klicka på “Aktivera konto”.
 4. Fyll i din e-postadress (den som är registrerad hos oss).
 5. Klicka på länken i mejlet som du får och följ instruktionerna.

Jag får inget aktiveringsmejl?

Om du inte får ett mejl ifrån oss inom några minuter – kolla så att mejlet inte fastnat i skräppost-/spamfiltret. Annars kan du höra av dig till Givarservice så hjälper vi dig vidare!

Vad betyder det att det inte finns någon bild tillgänglig?

Det betyder att fadderbarnets profil inte har hunnit gå igenom vårt digitala kontrollprogram. När det kommer en ny familjeintroduktion eller årsrapport går de igenom den digitala kontrollen och efter det kommer bilden på fadderbarnet att visas på Min sida.

Brev till fadderbarnet – hur får jag svar?

Om du har Min sida kommer du att få svar från ditt fadderbarn där. Om du ännu inte registrerat ett konto på Min sida får du svaret som ett vanligt brev hemskickat.

Hur mycket minskas korrespondenstiden?

Vi brukar räkna med att det tar mellan 4-8 månader att få svar ifrån sitt fadderbarn. Av den tiden brukar ungefär en tredjedel gå åt till att brevet ska komma fram till destinationen. Så med digital hantering minskar korrespondenstiden med en tredjedel, vill du få svar snabbare är vårt tips att använda brevfunktionen på Min sida.

Problem med webbläsare Internet Explorer 8?

Min sida är inte fullt kompatibel med denna version av Internet Explorer. Uppgradera din webbläsare till en ny version eller använd en annan, som Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Vilken webbläsare fungerar bäst på Min sida?

Min sida fungerar med de flesta moderna webbläsare på dator eller i mobilen.