På landsbygden Amhara i Etiopien, där Tejitu bor, gifts 3 av 4 flickor bort innan de har fyllt 18 år. Många gifts bort redan när de är 12 år. Fattiga familjer gifter bland annat bort sina barn för att de inte har råd med mat till hela familjen.