Bli Planfadder

Öppettider Givarservice

Måndag – torsdag kl. 9-20, fredagar 9-16
Lunchstängt kl. 12-13


Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Flickors framtid är hotad.
Ta ställning nu. Bli Flickafadder!

Gör skillnad för flickors framtid

Flickors framtid är hotad. Konservativa krafter som vill inskränka flickors rättigheter organiserar sig runt om i världen. När motståndet mobiliserar behöver vi också göra det!

 • Ingen flicka ska tvingas sluta skolan för att gifta sig.
 • Två miljoner flickor under 15 föder barn varje år. Barn ska inte tvingas föda barn.
 • Tre miljoner flickor könsstympas varje år. Ingen flicka ska fråntas rätten till sin egen kropp.
 • Ingen flicka ska utsättas för våld och övergrepp.

Som Flickafadder är du med och påverkar världens ledare

Plan International arbetar långsiktigt för att förebygga våld och diskriminering mot flickor genom att påverka lagstiftning, utbilda lärare och myndigheter. Genom lokalt påverkansarbete arbetar vi för att minska det sociala tryck som får familjer att gifta bort sina döttrar när de fortfarande är barn. Men över hela världen växer konservativa krafter som hotar flickors framtid. De vill vrida klockan tillbaka. Därför behöver vi agera tillsammans. För flickors skull. Och för vår. För flickors framtid är allas framtid.

Utbildade flickor kan bryta fattigdomsspiralen

Det är en enkel ekvation: för varje extra år i skolan ökar en flickas framtida inkomst. Kvinnor lägger större del av sin inkomst på sin familj och omgivning och bidrar därför till att ta hela samhällen ur fattigdom! En utbildad flicka har dessutom större möjlighet att göra individuella livsval. En utbildad flicka gifter sig ofta senare i livet och föder därför vanligtvis färre och friskare barn.

Utrota barnäktenskap

Var med och påverka beslutsfattare. Vi behöver lagar som förhindrar barnäktenskap. Var med och verka för att unga barnmammor blir synliga i statistiken och nås av ökat stöd och utbildning. Ge flickor ökad kunskap om sina rättigheter, ökad tillgång till egna ekonomiska medel och fler möjligheter att knyta nya sociala nätverk! Minska det sociala och ekonomiska tryck som får familjer att fortsätta gifta bort sina döttrar i låg ålder. Genom att arbeta med orsakerna som får familjer att fortsätta kan vi förändra attityder och beteenden.

Flickor har rätt att bestämma över sina egna kroppar

Var med och stoppa könsstympning och andra skadliga sedvänjor. Ge flickor tillgång till korrekt och faktabaserad hälsoinformation och sexualundervisning – både i och utanför skolan. Vi behöver bryta skadliga sociala, kulturella och religiösa normer. De skapar tabun kring flickors sexualitet och hindrar deras utveckling – och framtid.

Flickor har rätt att växa upp utan våld

Barn på flykt behöver trygga platser, mat och att få komma tillbaka till skolan. Plan International arbetar för att förebygga våld mot flickor genom att påverka lagstiftning, utbilda lärare och myndigheter och försöka förändra de värderingar som leder till könsrelaterat våld. Kunskap ger förutsättningar att bryta mönster. Därför måste vi göra både insatser mot våld och stötta ungas sexualundervisning. Plan International arbetar långsiktigt för att skapa barntrygga samhällen. Tillsammans skyddar vi barn från våld och övergrepp.

Frågor och svar om att bli Flickafadder

Hur länge gäller fadderskapet?

Du bestämmer själv hur länge du vill vara Flickafadder. Fadderskapet är inte förknippat med någon bindningstid, men så länge du inte meddelat oss att du vill avsluta ditt fadderskap löper det på.

Hur går det till att stoppa barnäktenskap?

Ett viktigt arbete du bidrar till som Flickafadder är att vara med i vårt arbete för att stoppa barnäktenskap! Plan Internationals projekt för att bekämpa barnäktenskap involverar flickor, pojkar, deras familjer och arbetar också för att påverka lagstiftning och för att inrätta skyddssystem för flickor som utsätts för våld.

Läs mer om barnäktenskap

Hur arbetar ni med flickors rättigheter?

 • Vi leder diskussionsgrupper med till exempel religiösa ledare, skolpersonal och föräldrar för att förändra normer och sedvänjor som till exempel könsstympning och barnäktenskap, som också hindrar flickor från att gå i skolan.
 • Vi leder barn- och ungdomsgrupper för flickor och pojkar för att lära dem om barns rättigheter, diskutera könsroller och informera om sexuella och reproduktiva rättigheter.
 • Vi arbetar för att alla barn ska få sexualundervisning, i eller utanför skolan.
 • Vi arbetar för att det ska finnas hälsoservice och tillgång till preventivmedel och rådgivning som är anpassad efter ungas behov.
 • Vi påverkar lagstiftning som rör barns rättigheter, skadliga sedvänjor och flickor och pojkars lika möjligheter.
 • Vi kopplar samman flickor med makthavare och ger dem på olika sätt möjlighet och plattformar att uttrycka sin åsikt.
 • Vi arbetar för att skolor ska ha säkra toaletter, separerade för flickor och pojkar, så att flickor ska kunna gå i skolan under mens och inte behöva vara rädda.
 • Vi samarbetar med lärarorganisationer och skolmyndigheter för att informera om hur man bedriver en trygg, kvalitativ undervisning utan våld och kränkningar mot elever.
 • Vi informerar föräldrar om hur viktigt det är att de registrerar sina barn så att de får ett födelsebevis, på så sätt får de laglig rätt att kräva sina rättigheter.
 • Arbetar för att utbildning ska vara gratis och tillgängligt för alla genom att försöka påverka lagstiftningen.
 • Ger skolmaterial till skolor som saknar det, till exempel tillfälliga skolor som satts upp efter en naturkatastrof.
 • Sätter upp skolor i samband med katastrofer eller för barn på flykt så att de ska kunna fortsätta sin utbildning.

Hur stoppar vi könsstympning?

Könsstympning existerar på grund av trossystem och traditioner som har sina rötter tusentals år tillbaka. Det är en skadlig sedvänja som grundar sig på djupt inrotade åsikter och uppfattningar om flickors roll i samhället. Plan International jobbar på både lokal nivå i samhällen med flickor, pojkar, föräldrar och traditionella ledare och på nationell nivå för att stärka lagar som motverkar könsstympning.

Läs mer om könsstympning

Jag vill vara fadder till en flicka, hur gör jag då?

Som Flickafadder är du inte fadder till ett fadderbarn, utan bidrar till de projekt Plan International bedriver som stärker flickors rättigheter. Om du vill vara fadder till en flicka i ett av Plan Internationals programländer kan du bli barnfadder istället.

Bli barnfadder

Hur länge gäller fadderskapet?

Du bestämmer själv hur länge du vill vara Flickafadder. Fadderskapet är inte förknippat med någon bindningstid, men så länge du inte meddelat oss att du vill avsluta ditt fadderskap löper det på.

Hur stoppar vi könsstympning?

Könsstympning existerar på grund av trossystem och traditioner som har sina rötter tusentals år tillbaka. Det är en skadlig sedvänja som grundar sig på djupt inrotade åsikter och uppfattningar om flickors roll i samhället. Plan International jobbar på både lokal nivå i samhällen med flickor, pojkar, föräldrar och traditionella ledare och på nationell nivå för att stärka lagar som motverkar könsstympning.

Läs mer om könsstympning

Hur går det till att stoppa barnäktenskap?

Ett viktigt arbete du bidrar till som Flickafadder är att vara med i vårt arbete för att stoppa barnäktenskap! Plan Internationals projekt för att bekämpa barnäktenskap involverar flickor, pojkar, deras familjer och arbetar också för att påverka lagstiftning och för att inrätta skyddssystem för flickor som utsätts för våld.

Läs mer om barnäktenskap

Jag vill vara fadder till en flicka, hur gör jag då?

Som Flickafadder är du inte fadder till ett fadderbarn, utan bidrar till de projekt Plan International bedriver som stärker flickors rättigheter. Om du vill vara fadder till en flicka i ett av Plan Internationals programländer kan du bli barnfadder istället.

Bli barnfadder

Hur arbetar ni med flickors rättigheter?

 • Vi leder diskussionsgrupper med till exempel religiösa ledare, skolpersonal och föräldrar för att förändra normer och sedvänjor som till exempel könsstympning och barnäktenskap, som också hindrar flickor från att gå i skolan.
 • Vi leder barn- och ungdomsgrupper för flickor och pojkar för att lära dem om barns rättigheter, diskutera könsroller och informera om sexuella och reproduktiva rättigheter.
 • Vi arbetar för att alla barn ska få sexualundervisning, i eller utanför skolan.
 • Vi arbetar för att det ska finnas hälsoservice och tillgång till preventivmedel och rådgivning som är anpassad efter ungas behov.
 • Vi påverkar lagstiftning som rör barns rättigheter, skadliga sedvänjor och flickor och pojkars lika möjligheter.
 • Vi kopplar samman flickor med makthavare och ger dem på olika sätt möjlighet och plattformar att uttrycka sin åsikt.
 • Vi arbetar för att skolor ska ha säkra toaletter, separerade för flickor och pojkar, så att flickor ska kunna gå i skolan under mens och inte behöva vara rädda.
 • Vi samarbetar med lärarorganisationer och skolmyndigheter för att informera om hur man bedriver en trygg, kvalitativ undervisning utan våld och kränkningar mot elever.
 • Vi informerar föräldrar om hur viktigt det är att de registrerar sina barn så att de får ett födelsebevis, på så sätt får de laglig rätt att kräva sina rättigheter.
 • Arbetar för att utbildning ska vara gratis och tillgängligt för alla genom att försöka påverka lagstiftningen.
 • Ger skolmaterial till skolor som saknar det, till exempel tillfälliga skolor som satts upp efter en naturkatastrof.
 • Sätter upp skolor i samband med katastrofer eller för barn på flykt så att de ska kunna fortsätta sin utbildning.

Jag har valt att vara fadder och stötta barns rättigheter och flickors lika villkor därför att vi lätt glömmer bort hur priviligerade vi är i vår del av världen. Vi snöar enkelt in på våra triviala problem och tror att vi har det tufft, när det finns alldeles för många barn i världen som lider på riktigt. Jag vill försöka göra något åt det, och hoppas kunna inspirera fler människor att göra likadant.

Anastasios Soulis, Flickafadder

Anastasios Soulis, Flickafadder

Bli Flickafadder

Jag vill bli

Till vem

Område

Varje månad vill jag skänka

 • För- och efternamn:
 • Gatuadress:
 • Postnr och ort:

Genom att fylla i min mejladress godkänner jag att ni kontaktar mig.