Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Du kan ändra eller avsluta ditt månadsgivande när du vill.

Du kan förändra en flickas liv!

– Bli flickafadder

Tre skäl att bli Flickafadder

Flickors skolgång prioriteras inte – 131 miljoner flickor runt om i världen får inte gå i skolan.

Flickor tvingas gifta sig mot sin vilja – över 30 000 flickor varje dag.

Flickor utsätts för våld och övergrepp – En av tre flickor har utsatts för fysisk eller sexuellt våld.

Tiden tickar – du behövs nu!

Covid-19 påverkar oss alla. För barn som lever utan tillgång till rent vatten och sjukvård kan konsekvenserna bli katastrofala. I kriser ökar också risken för att flickor utsätts för våld, barnäktenskap och tidiga graviditeter.

Flickor är de som har allra minst makt och inflytande. De är dubbelt diskriminerade – dels för att de är barn och dels för att de är flickor. Flickors skolgång prioriteras inte utan istället gifts de bort i tidig ålder, blir gravida medan de själva är barn och utsätts för våld.

Alla flickor har rätt att bestämma över sina egna kroppar, sin utbildning och sin framtid. På uppdrag av flickor arbetar vi oavbrutet för att stärka flickors rättigheter och lika villkor. Tillsammans med dig kan vi skapa förändring.

Som flickafadder bidrar du till

 • Att säkerställa att flickor får gå klart skolan.
 • Våldsförebyggande insatser för att skydda flickor mot övergrepp och trakasserier.
 • Att ändra lagar, attityder och värderingar för att utrota barnäktenskap.
 • Att flickor får tillgång till korrekt hälsoinformation och sexualundervisning.

såhär jobbar vi för förändring

Vi arbetar på gräsrotsnivå med flickor och pojkar direkt i de samhällen de lever i, genom lokal personal på plats. De förstår problemen och kontexten. De arbetar på uppdrag av flickorna och lyssnar på barnens egna förslag på lösningar för de hinder som de står inför.

Vårt uppdrag är att synliggöra de orättvisor som flickor möter varje dag och arbetar på alla nivåer genom utbildning för att kunna påverka lagar, attityder och värderingar kring flickors värde och liv.

Som Flickafadder stödjer du inte enskilda barn utan projekt vars syfte är att stärka flickors rättigheter och lika villkor. Du behövs!

flickorna är nyckeln till förändring

Utbildade flickor kan utrota fattigdom!

Det är en enkel ekvation: för varje extra år i skolan ökar en flickas framtida inkomst. Kvinnor lägger större del av sin inkomst på sin familj och omgivning och bidrar därför till att ta hela samhällen ur fattigdom! En utbildad flicka gifter sig ofta senare i livet och föder därför vanligtvis färre och friskare barn.

Bli Flickafadder

Som Flickafadder stödjer du inte ett enskilt barn, istället är du med och hjälper tusentals utsatta flickor runt om i världen.

Till vem

Område

Varje månad vill jag skänka

Mobile BankID
Mobile BankID QR

Legitimera dig med Mobilt BankID på din mobil eller surfplatta och följ anvisningarna.

Vi hämtar och sparar dina folkbokförda uppgifter.

 • För- och efternamn:
 • Gatuadress:
 • Postnr och ort:

Vi skickar bekräftelse på din faddernamälan via e-post.

Du har valt att ge

/månad som i .

Genom att gå vidare bekräftar du att du tagit del av vår integritetspolicy, som beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter.

Jag har valt att vara fadder och stötta barns rättigheter och flickors lika villkor därför att vi lätt glömmer bort hur privilegierade vi är i vår del av världen. Vi snöar enkelt in på våra triviala problem och tror att vi har det tufft, när det finns alldeles för många barn i världen som lider på riktigt. Jag vill försöka göra något åt det, och hoppas kunna inspirera fler människor att göra likadant.

Anastasios Soulis, Flickafadder

Anastasios SoulisFlickafadder

För mig är det viktigt att framförallt barn, men också familjer, får rätt hjälpmedel för att kunna förebygga en katastrof. Men också att de får möjlighet att återhämta sig och bygga upp både samhällen och människors fysiska och psykiska välmående efter katastrofen.

Vilma, en av många katastroffaddrar

Vilma AnderssonKatastroffadder

Att vara barnfadder är för mig ett sätt att få vara och bidra till att fler barn får en trygg och kärleksfull uppväxt. Genom att få följa utvecklingen i området via uppdateringar från Plan och brevväxling med mitt fadderbarn så känner jag att min gåva når ut och jag bidrar till positiv förändring i samhället.

Michael, en av våra faddrar

Michael AbdiBarnfadder

Frågor och svar

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla fadder@plansverige.org eller ring 08-58 77 55 00.

Hur länge gäller fadderskapet?

Du bestämmer själv hur länge du vill vara Flickafadder. Fadderskapet är inte förknippat med någon bindningstid, men så länge du inte meddelat oss att du vill avsluta ditt fadderskap löper det på.

Hur stoppar vi könsstympning?

Könsstympning existerar på grund av trossystem och traditioner som har sina rötter tusentals år tillbaka. Det är en skadlig sedvänja som grundar sig på djupt inrotade åsikter och uppfattningar om flickors roll i samhället. Plan International jobbar på både lokal nivå i samhällen med flickor, pojkar, föräldrar och traditionella ledare och på nationell nivå för att stärka lagar som motverkar könsstympning. Vi ger flickor tillgång till korrekt och faktabaserad hälsoinformation och sexualundervisning – både i och utanför skolan.

Läs mer om könsstympning

Hur arbetar ni med flickors rättigheter?

 • Vi leder diskussionsgrupper med till exempel religiösa ledare, skolpersonal och föräldrar för att förändra normer och sedvänjor som till exempel könsstympning och barnäktenskap, som också hindrar flickor från att gå i skolan.
 • Vi leder barn- och ungdomsgrupper för flickor och pojkar för att lära dem om barns rättigheter, diskutera könsroller och informera om sexuella och reproduktiva rättigheter.
 • Vi arbetar för att alla barn ska få sexualundervisning, i eller utanför skolan.
 • Vi arbetar för att det ska finnas hälsoservice och tillgång till preventivmedel och rådgivning som är anpassad efter ungas behov.
 • Vi påverkar lagstiftning som rör barns rättigheter, skadliga sedvänjor och flickor och pojkars lika möjligheter.
 • Vi kopplar samman flickor med makthavare och ger dem på olika sätt möjlighet och plattformar att uttrycka sin åsikt.
 • Vi arbetar för att skolor ska ha säkra toaletter, separerade för flickor och pojkar, så att flickor ska kunna gå i skolan under mens och inte behöva vara rädda.
 • Vi samarbetar med lärarorganisationer och skolmyndigheter för att informera om hur man bedriver en trygg, kvalitativ undervisning utan våld och kränkningar mot elever.
 • Vi informerar föräldrar om hur viktigt det är att de registrerar sina barn så att de får ett födelsebevis, på så sätt får de laglig rätt att kräva sina rättigheter.
 • Arbetar för att utbildning ska vara gratis och tillgängligt för alla genom att försöka påverka lagstiftningen.
 • Ger skolmaterial till skolor som saknar det, till exempel tillfälliga skolor som satts upp efter en naturkatastrof.
 • Sätter upp skolor i samband med katastrofer eller för barn på flykt så att de ska kunna fortsätta sin utbildning.

På vilket sätt arbetar ni med att förebygga våld?

Barn på flykt behöver trygga platser, mat och att få komma tillbaka till skolan. Plan International arbetar för att förebygga våld mot flickor genom att påverka lagstiftning, utbilda lärare och myndigheter och försöka förändra de värderingar som leder till könsrelaterat våld. Kunskap ger förutsättningar att bryta mönster. Därför måste vi göra både insatser mot våld och stötta ungas sexualundervisning. Plan International arbetar långsiktigt för att skapa barntrygga samhällen.

Jag vill vara fadder till en flicka, hur gör jag då?

Som Flickafadder är du inte fadder till ett fadderbarn, utan bidrar till de projekt Plan International bedriver som stärker flickors rättigheter. Om du vill vara fadder till en flicka i ett av Plan Internationals programländer kan du bli barnfadder istället.

Bli barnfadder

Hur går det till att stoppa barnäktenskap?

Ett viktigt arbete du bidrar till som Flickafadder är att vara med i vårt arbete för att stoppa barnäktenskap! Plan Internationals projekt för att bekämpa barnäktenskap involverar flickor, pojkar, deras familjer och arbetar också för att påverka lagstiftning och för att inrätta skyddssystem för flickor som utsätts för våld.

 • Vi behöver lagar som förhindrar barnäktenskap.
 • Vi verkar för att unga barnmammor blir synliga i statistiken och nås av ökat stöd och utbildning.
 • Vi ger flickor ökad kunskap om sina rättigheter, ökad tillgång till egna ekonomiska medel och fler möjligheter att knyta nya sociala nätverk!
 • Samt arbetar med att minska det sociala och ekonomiska tryck som får familjer att fortsätta gifta bort sina döttrar i låg ålder.

Läs mer om barnäktenskap

Hur behandlas mina personuppgifter?

När du blir Planfadder behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Kommunicera med dig.
 • Administrera ditt fadderskap eller givande.
 • Tillhandahålla och administrera din tillgång till vår hemsida och Min sida.
 • Besvara kundserviceärenden och utföra felrättning.
 • Ge dig information och erbjudanden som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig.
 • Analysera beteenden och statistik för att förbättra våra erbjudanden, tjänster och vår kommunikation samt fullgöra rättsliga förpliktelser.

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om dina rättigheter.

Varför är utbildning så viktigt?

Det är en enkel ekvation: för varje extra år i skolan ökar en flickas framtida inkomst. Kvinnor lägger större del av sin inkomst på sin familj och omgivning och bidrar därför till att ta hela samhällen ur fattigdom! En utbildad flicka har dessutom större möjlighet att göra individuella livsval. En utbildad flicka gifter sig ofta senare i livet och föder därför vanligtvis färre och friskare barn.

Hur länge gäller fadderskapet?

Du bestämmer själv hur länge du vill vara Flickafadder. Fadderskapet är inte förknippat med någon bindningstid, men så länge du inte meddelat oss att du vill avsluta ditt fadderskap löper det på.

Jag vill vara fadder till en flicka, hur gör jag då?

Som Flickafadder är du inte fadder till ett fadderbarn, utan bidrar till de projekt Plan International bedriver som stärker flickors rättigheter. Om du vill vara fadder till en flicka i ett av Plan Internationals programländer kan du bli barnfadder istället.

Bli barnfadder

Hur stoppar vi könsstympning?

Könsstympning existerar på grund av trossystem och traditioner som har sina rötter tusentals år tillbaka. Det är en skadlig sedvänja som grundar sig på djupt inrotade åsikter och uppfattningar om flickors roll i samhället. Plan International jobbar på både lokal nivå i samhällen med flickor, pojkar, föräldrar och traditionella ledare och på nationell nivå för att stärka lagar som motverkar könsstympning. Vi ger flickor tillgång till korrekt och faktabaserad hälsoinformation och sexualundervisning – både i och utanför skolan.

Läs mer om könsstympning

Hur går det till att stoppa barnäktenskap?

Ett viktigt arbete du bidrar till som Flickafadder är att vara med i vårt arbete för att stoppa barnäktenskap! Plan Internationals projekt för att bekämpa barnäktenskap involverar flickor, pojkar, deras familjer och arbetar också för att påverka lagstiftning och för att inrätta skyddssystem för flickor som utsätts för våld.

 • Vi behöver lagar som förhindrar barnäktenskap.
 • Vi verkar för att unga barnmammor blir synliga i statistiken och nås av ökat stöd och utbildning.
 • Vi ger flickor ökad kunskap om sina rättigheter, ökad tillgång till egna ekonomiska medel och fler möjligheter att knyta nya sociala nätverk!
 • Samt arbetar med att minska det sociala och ekonomiska tryck som får familjer att fortsätta gifta bort sina döttrar i låg ålder.

Läs mer om barnäktenskap

Hur arbetar ni med flickors rättigheter?

 • Vi leder diskussionsgrupper med till exempel religiösa ledare, skolpersonal och föräldrar för att förändra normer och sedvänjor som till exempel könsstympning och barnäktenskap, som också hindrar flickor från att gå i skolan.
 • Vi leder barn- och ungdomsgrupper för flickor och pojkar för att lära dem om barns rättigheter, diskutera könsroller och informera om sexuella och reproduktiva rättigheter.
 • Vi arbetar för att alla barn ska få sexualundervisning, i eller utanför skolan.
 • Vi arbetar för att det ska finnas hälsoservice och tillgång till preventivmedel och rådgivning som är anpassad efter ungas behov.
 • Vi påverkar lagstiftning som rör barns rättigheter, skadliga sedvänjor och flickor och pojkars lika möjligheter.
 • Vi kopplar samman flickor med makthavare och ger dem på olika sätt möjlighet och plattformar att uttrycka sin åsikt.
 • Vi arbetar för att skolor ska ha säkra toaletter, separerade för flickor och pojkar, så att flickor ska kunna gå i skolan under mens och inte behöva vara rädda.
 • Vi samarbetar med lärarorganisationer och skolmyndigheter för att informera om hur man bedriver en trygg, kvalitativ undervisning utan våld och kränkningar mot elever.
 • Vi informerar föräldrar om hur viktigt det är att de registrerar sina barn så att de får ett födelsebevis, på så sätt får de laglig rätt att kräva sina rättigheter.
 • Arbetar för att utbildning ska vara gratis och tillgängligt för alla genom att försöka påverka lagstiftningen.
 • Ger skolmaterial till skolor som saknar det, till exempel tillfälliga skolor som satts upp efter en naturkatastrof.
 • Sätter upp skolor i samband med katastrofer eller för barn på flykt så att de ska kunna fortsätta sin utbildning.

Hur behandlas mina personuppgifter?

När du blir Planfadder behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Kommunicera med dig.
 • Administrera ditt fadderskap eller givande.
 • Tillhandahålla och administrera din tillgång till vår hemsida och Min sida.
 • Besvara kundserviceärenden och utföra felrättning.
 • Ge dig information och erbjudanden som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig.
 • Analysera beteenden och statistik för att förbättra våra erbjudanden, tjänster och vår kommunikation samt fullgöra rättsliga förpliktelser.

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om dina rättigheter.

På vilket sätt arbetar ni med att förebygga våld?

Barn på flykt behöver trygga platser, mat och att få komma tillbaka till skolan. Plan International arbetar för att förebygga våld mot flickor genom att påverka lagstiftning, utbilda lärare och myndigheter och försöka förändra de värderingar som leder till könsrelaterat våld. Kunskap ger förutsättningar att bryta mönster. Därför måste vi göra både insatser mot våld och stötta ungas sexualundervisning. Plan International arbetar långsiktigt för att skapa barntrygga samhällen.

Varför är utbildning så viktigt?

Det är en enkel ekvation: för varje extra år i skolan ökar en flickas framtida inkomst. Kvinnor lägger större del av sin inkomst på sin familj och omgivning och bidrar därför till att ta hela samhällen ur fattigdom! En utbildad flicka har dessutom större möjlighet att göra individuella livsval. En utbildad flicka gifter sig ofta senare i livet och föder därför vanligtvis färre och friskare barn.