I Benin, Boliva, Egypten, Etiopien och Guatemala arbetar vi på många olika sätt för att stärka flickors rättigheter. Här möter du några av de flickor som deltagit i de projekt som du nu stödjer.