Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Anslut till autogiro

Nu kan du enkelt ansluta autogiro genom elektronisk signering. Ha ditt bank-id till hands!

Signera autogiro

Autogiro

– vårt rekommenderade Betalningsalternativ

Du kan betala ditt fadderbidrag till oss på tre olika sätt. Vi rekommenderar autogiro.

Genom att välja att betala ditt bidrag via autogiro hjälper du oss inte bara att hålla nere våra administrativa kostnader, du gör även en insats för miljön. Bidragsavierna resulterar nämligen årligen i att 2,6 ton papper skickas ut i form av kuvert och avier.

I dag betalar en stor andel av Plans faddrar sitt bidrag via autogiro och slipper därmed krångliga OCR-nummer. Men det bästa är att det inte kostar Plan Sverige ett enda öre, vilket betyder att vi kan skicka mer pengar till Plans programländer.

För mer information om autogiroanmälan eller andra betalningsalternativ, kontakta Givarservice på 08-58 77 55 00.