Utan faddrar skulle vi bara kunna genomföra en bråkdel av allt vi gör för att stärka barns rättigheter och flickors lika villkor. Du ger barn runt om i hela världen nya möjligheter!

Vi arbetar för alla barns rättigheter, och vi arbetar på uppdrag av de allra mest utsatta barnen. Tillsammans med dig och andra faddrar har vi möjlighet att skapa långsiktiga, hållbara förbättringar för barn och deras familjer. Fler barn får möjlighet att gå i skolan, fler barn får en tryggare uppväxt och fler barn får veta vilka rättigheter de har och hur de kan vara med och påverka samhället där de lever.

Som fadder hos oss ger du inte ekonomiskt stöd till ett enskilt barn, utan till projekt i området där barnet bor. På så sätt får många barn det bättre och förändringen blir mer hållbar. Tack för att du kämpar för barn världen över! Du gör verkligen skillnad.