Som Flickafadder stödjer du vårt arbete för jämställdhet och för flickors rätt att själva bestämma över sina egna liv! Flickors rättigheter och jämställdhet är nyckeln till all utveckling.

Flickor är dubbelt diskriminerade. För att de är barn, men också för att de är flickor. De har inte samma möjligheter till skolgång, lek och en trygg framtid som pojkar. Många flickor tvingas sluta skolan på grund av bland annat diskriminering, barnäktenskap och tidiga graviditeter. Men alla flickor borde få möjlighet att själva välja sina liv.

Det är mot den bakgrunden vi tar beslut om vilka projekt och program som ska ingå i Flickafadderskapet. Därför har vi valt att fokusera på rätten till utbildning, skydd och trygghet, delaktighet och på att minska barnäktenskap, könsstympning och tonårsgraviditeter.