Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

när ditt fadderbarn
fyller 18 år

Har du frågor om ditt fadderskap är du
alltid välkommen att höra av dig.

Kontakta Givarservice

Enligt FN:s barnkonvention är alla barn fram till sin 18-årsdag. När ett fadderbarn blir myndig börjar nästa kapitel och tiden som fadderbarn är över. Plan International arbetar för att fler unga ska kunna få trygga och relevanta jobb, bland annat genom att erbjuda karriärvägledning, yrkesutbildningar, kurser i entreprenörskap och utveckling av jordbruk som en stabil inkomstkälla. Rätt kunskaper kan ge unga möjlighet att försörja sig och ger dem en chans att ta makten över sin egen framtid.

Vi ger unga en bättre framtid

Det finns 1,8 miljarder ungdomar i världen i dag, en tredjedel av dessa har varken jobb eller utbildning. Vi vet att unga tjejer och killar växer när de får möjlighet att utvecklas, försörja sig och forma sin egen framtid.

Flickor och unga kvinnor utgör majoriteten av de unga som saknar både utbildning och betalt arbete. Plan International arbetar därför för att förändra attityder och värderingar och för att förbättra flickors och unga kvinnors framtida ekonomiska möjligheter, vilket får positiva effekter inte bara för dem utan också för deras omgivning och i slutändan hela samhällen.

 

Vad händer när mitt fadderbarn fyller 18 år?

Två månader innan ditt fadderbarn blir myndig skickar vi ut ett mejl eller sms till dig med information så att du hinner skicka ett brev för att säga hejdå om du önskar det. När ditt fadderbarn fyller 18 år blir hen utskriven ur fadderverksamheten. Många fadderbarn har varit del av fadderverksamheten i många år så det är en stor dag för dem och avslutsceremonin blir ofta en festlig tillställning.

När kontakten mellan er avslutas blir du samtidigt erbjuden att fortsätta som fadder till ett annat barn. Om du inte har hört av dig till oss i förväg med några önskemål blir du tilldelad det barn som väntat längst på att få en fadder. Informationen skickas hem till din brevlåda. När bytet är gjort syns även ditt nya fadderbarn på ditt konto på Min sida.

Många faddrar undrar hur det ska gå för deras fadderbarn när de har fyllt 18, det kan vara skönt att veta att de även fortsättningsvis får ta del av de projekt och jobbsatsningar som bedrivs i området där de bor.

Jag vill skicka ett brev!

Har du ingen mejladress registrerad på ditt fadderskap, eller har du kanske bytt mejladress, meddela då Givarservice så att din nya mejladress kan registreras på ditt fadderskap. Vi skickar regelbundet ut uppdateringar om ditt fadderskap via mejl och du behöver även en mejladress för att kunna logga in på Min sida.

Hur skickar jag ett sista brev?

Du skickar brev genom att logga in på Min sida. Så länge kopplingen mellan dig och ditt fadderbarn fortfarande är aktiv kan du skicka brev därifrån. När kopplingen är avslutad går det inte att skicka fler brev.

Kan jag fortsätta ha kontakt med mitt gamla fadderbarn?

Nej. När fadderbarnet har fyllt 18 år och blivit utskriven ur fadderverksamheten är det inte längre möjligt att ha kontakt. Vi rekommenderar därför att du tar tillfället i akt och skickar en sista hälsning!

I vilka länder har ni fadderbarn?

Vi bedriver barnfadderverksamhet i många länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Här kan du se vilka länder som går att välja på.

Jag vill fortsätta vara fadder men utan fadderbarn, går det?

Du kan fortsätta stötta vårt arbete för barns rättigheter genom att byta ditt Barnfadderskap till ett Flickafadderskap eller ett Katastroffadderskap. Då får du inget fadderbarn utan stödjer olika projekt i flera olika länder där behoven är som störst just nu. Kontakta Givarservice för att byta fadderskap: fadder@plansverige.org

Kan jag ha önskemål om land, kön och ålder för mitt nya fadderbarn?

Ja, det går självklart bra att ha önskemål om ditt nya fadderbarn! Kontakta Givarservice så gör vi vårt bästa för att uppfylla dina önskemål: fadder@plansverige.org

Kan jag få skattereduktion för mitt givande?

Vi är godkända som gåvomottagare och skickar varje år in kontrolluppgifter till Skatteverket. För att du som givare ska kunna kvalificeras för skattereduktionen måste du per år bidra med:

  • Minst 200 kronor per bidragstillfälle
  • Minst 2 000 kronor sammanlagt per år
  • Max 12 0000 kronor sammanlagt per år

Du har då möjlighet att få tillbaka 25% av det bidrag du betalat in till Plan International. Detta innefattar både månatliga fadderbidrag samt engångsgåvor på minst 200 kronor, förutsatt att det totala årsbeloppet uppnår 2 000 kronor.

Hur uppdaterar jag mina kontaktuppgifter?

Du ser vilka kontaktuppgifter som är registrerade på ditt fadderskap på ditt konto på Min sida. Är det någon uppgift som inte längre stämmer vill vi veta det. Kontakta oss så uppdaterar vi uppgifterna: fadder@plansverige.org

Kommer du inte alls in på Min sida?
Om du inte kan aktivera ditt konto kan det vara för att du inte har någon mejladress registrerad på ditt fadderskap. Meddela oss vilken mejladress du vill registrera så ordnar vi det.

Vad händer om jag inte vill fortsätta som fadder?

För att ett fadderskap ska avslutas eller pausas behöver det registreras i vårt system, kontakta Givarservice för att få hjälp med detta: fadder@plansverige.org

Hur skickar jag ett sista brev?

Du skickar brev genom att logga in på Min sida. Så länge kopplingen mellan dig och ditt fadderbarn fortfarande är aktiv kan du skicka brev därifrån. När kopplingen är avslutad går det inte att skicka fler brev.

Kan jag ha önskemål om land, kön och ålder för mitt nya fadderbarn?

Ja, det går självklart bra att ha önskemål om ditt nya fadderbarn! Kontakta Givarservice så gör vi vårt bästa för att uppfylla dina önskemål: fadder@plansverige.org

Kan jag fortsätta ha kontakt med mitt gamla fadderbarn?

Nej. När fadderbarnet har fyllt 18 år och blivit utskriven ur fadderverksamheten är det inte längre möjligt att ha kontakt. Vi rekommenderar därför att du tar tillfället i akt och skickar en sista hälsning!

Kan jag få skattereduktion för mitt givande?

Vi är godkända som gåvomottagare och skickar varje år in kontrolluppgifter till Skatteverket. För att du som givare ska kunna kvalificeras för skattereduktionen måste du per år bidra med:

  • Minst 200 kronor per bidragstillfälle
  • Minst 2 000 kronor sammanlagt per år
  • Max 12 0000 kronor sammanlagt per år

Du har då möjlighet att få tillbaka 25% av det bidrag du betalat in till Plan International. Detta innefattar både månatliga fadderbidrag samt engångsgåvor på minst 200 kronor, förutsatt att det totala årsbeloppet uppnår 2 000 kronor.

I vilka länder har ni fadderbarn?

Vi bedriver barnfadderverksamhet i många länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Här kan du se vilka länder som går att välja på.

Hur uppdaterar jag mina kontaktuppgifter?

Du ser vilka kontaktuppgifter som är registrerade på ditt fadderskap på ditt konto på Min sida. Är det någon uppgift som inte längre stämmer vill vi veta det. Kontakta oss så uppdaterar vi uppgifterna: fadder@plansverige.org

Kommer du inte alls in på Min sida?
Om du inte kan aktivera ditt konto kan det vara för att du inte har någon mejladress registrerad på ditt fadderskap. Meddela oss vilken mejladress du vill registrera så ordnar vi det.

Jag vill fortsätta vara fadder men utan fadderbarn, går det?

Du kan fortsätta stötta vårt arbete för barns rättigheter genom att byta ditt Barnfadderskap till ett Flickafadderskap eller ett Katastroffadderskap. Då får du inget fadderbarn utan stödjer olika projekt i flera olika länder där behoven är som störst just nu. Kontakta Givarservice för att byta fadderskap: fadder@plansverige.org

Vad händer om jag inte vill fortsätta som fadder?

För att ett fadderskap ska avslutas eller pausas behöver det registreras i vårt system, kontakta Givarservice för att få hjälp med detta: fadder@plansverige.org

Jag är den jag är idag tack vare Plan International. Jag vill tacka alla faddrar och Plan Internationals medarbetare för deras outtröttliga stöd under min uppväxt!

TambaGuinea

Att vara fadderbarn gav mig möjligheten att fortsätta skolan under goda förhållanden. Jag hade skolmaterial och mina skolavgifter var betalda. Nu uppmuntrar jag andra att ta vara på samma chans som jag fick!

Jean BaptisteBurkina Faso

Varje gång min fadder Nancy skrev till mig, delade hon med sig av information om sitt land och uppmuntrade mig ofta att fortsätta gå i skolan och att engagera mig i ungdomsorganisationer. Hennes råd var ett stort stöd för mig!

SiaGuinea

Jag deltog i en syutbildning, vi var 12 personer i åldrarna från 16 till 24 år. Utbildningen varade i ett år och sex månader, och vi lärde oss mönsterklippning, sömnad och broderi. Efter utbildningen fick vi en startpaket med symaskin, bord, band, nålar och material. Det gav mig en framtid!

CoumbaMali

så stärker vi flickors ekonomiska möjligheter

För att utrota fattigdom och bekämpa ojämlikhet i världen måste alla ha jobb – och då måste vi prioritera att få flickor i arbete. Vi måste skapa en rättvis ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen. Därför arbetar vi med utbildning, yrkesutbildning och att skapa trygga arbetsplatser för unga – med särskild tonvikt på flickor. Att stärka unga kvinnors möjligheter till lönearbete har positiva effekter, inte bara för henne själv, utan för hela samhället. Vi arbetar tillsammans med ungdomar, politiker, näringsliv samt internationella och lokala organisationer för att fler unga ska få kunskaper och färdigheter som kan ge dem möjlighet att försörja sig. På så sätt blir de bättre rustade att möta framtiden.

  • Vi ökar medvetenheten i familjer och lokalsamhällen om vikten av flickors utbildning och unga kvinnors deltagande i arbetslivet.
  • Vi knyter tjejerna till mentorer och kvinnliga förebilder och samarbetar med lokala företag för att skaffa praktikplatser åt flickorna.
  • Ungdomar som deltar i kurser i entreprenörskap får stöd för att vidareutveckla sina affärsidéer. Vi ger de unga entreprenörerna vägledning och kopplar dem till marknaden. Vi organiserar ungdomar i låne- och spargrupper så att de kan investera i sin egen verksamhet.

Tracys resa Från fadderbarn till ung entreprenör

Tracy, 20, är den yngsta av nio syskon från Masvingo-provinsen i Zimbabwe. Alla Tracys äldre systrar tvingades sluta skolan för att gifta sig. Tracy skulle ha mött samma öde om hon inte hade blivit inskriven i Plan Internationals fadderverksamhet när hon var åtta år gammal.

Plan International bidrog till Tracys utbildning genom att betala hennes skolavgifter och tillhandahålla henne med skoluniformer och skrivmaterial från grundskolan till gymnasiet. Men när det var dags för slutprov lyckades inte Tracy få godkänt i alla nödvändiga ämnen för att kunna studera vidare. Hon visste att hon behövde skaffa ett jobb för att kunna försörja sig, men det kändes hopplöst. Under ett möte med Plan International fick hon höra om ett nystartat projekt för att stärka unga kvinnors ekonomiska möjligheter. Tracy bestämde sig för att ansöka och därefter förändrades allt.

 

Tracy med sin symaskin

 jag fick en möjlighet att förändra min framtid

― Jag blev inbjuden att delta i en skräddarkurs, delvis eftersom jag är ett före detta fadderbarn men också eftersom de visste att jag är en hårt arbetande person och hade en passion för att lära mig att sy, vilket jag valde som mitt praktiska ämne i skolan.

Tracy och 25 andra elever fick under utbildningen bland annat lära sig mönstertillverkning och hur man tillverkar klädesplagg med olika typer av symaskiner. Hon var också tvungen att hitta en praktikplats.

― Vi skickades för att söka lärlingsutbildning på olika klädföretag. Tillsammans med tre andra elever lyckades jag få en plats på ett barnhem där jag fick praktisk erfarenhet som ökade mitt självförtroende.

Detta följdes av entreprenörskapsutbildning som lärde Tracy hur man startar ett företag och en grundläggande ekonomikurs där hon lärde sig att spara och investera sina pengar.

― Efter utbildningen bildade vi en spargrupp med 10 medlemmar. Alla de olika utbildningar jag hade fått kompletterade varandra och hjälpte mig att bli en upplyst och kunnig ung kvinna.

Efter att ha avslutat sin skräddarkurs fick Tracy ett kompetensbevis som erkänns i Zimbabwe samt grannländer som Sydafrika och Botswana. Hon insåg snabbt att hennes chanser att hitta formellt arbete var begränsade på grund av den hårda ekonomiska situationen i landet så hon lånade lite pengar från spargruppen och köpte en begagnad symaskin.

― Nu driver jag mitt eget företag specialiserat på tillverkning av traditionella afrikanska kläder samt skoluniformer och kyrkouniformer. Under en bra månad gör jag en vinst på cirka 100 dollar.

För att ge något tillbaka till sin samhälle och uppmuntra andra kvinnor att bli ekonomiskt självständiga, bestämde sig Tracy för att vara mentor för fem andra elever. Tack vare hennes stöd lyckades de alla att slutföra sin utbildningskurs och har nu startat sina egna företagsverksamheter.

― Det känns bra att ge tillbaka, säger hon.

som fadder förändrar du barns framtid!