Med anledning av Covid-19 är brevväxlingen mellan faddrar och fadderbarn begränsad just nu. Det beror främst på att rörligheten har inskränkts i många länder och det därför inte går att leverera några brev. Detta påverkar även andra fadderuppdateringar vi vanligtvis skickar ut, exempelvis årsrapporter. Vi kommer kunna ta emot ditt brev som vanligt och våra kollegor kommer att leverera brevet så fort det finns en möjlighet till det. Den beräknade svarstiden kommer dock vara betydligt förlängd under den kommande tiden. Detta då läget fortsatt är allvarligt och vi inte vill belasta landkontoren i den svåra situation de nu befinner sig i. Vi hoppas på förståelse när det gäller dessa fördröjningar orsakade av Covid-19 då stödet från våra faddrar nu är viktigare än någonsin  för att möta de  utmaningar världen nu ställs inför!