Du kan skriva till ditt fadderbarn så ofta du vill. Lär känna varandra och ta del av varandras vardag!

Vad kan jag skriva om?

  • Skriv helst enkla och korta brev och ställ frågor som är lätta att svara på.
  • Berätta gärna om vardagliga saker; hur vi lever i Sverige, vad vi äter, om årstider och klimat, en dag i skolan eller på arbetsplatsen, våra högtidsdagar eller om dina fritidsintressen.
  • Du kan bifoga teckningar eller foton på dig och din familj.
  • Brevet får inte vara större än ett A4 (30x 21×5 cm) och inte väga mer än 150 g.

Använd vår brevmall