Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Skicka din fadderhälsning via Min sida

Genom att brevväxla med ditt fadderbarn får du en unik inblick i en vardag som på många sätt skiljer sig från din egen – men som också har många likheter.

Du kan enkelt skicka brev via Min sida till ditt fadderbarn. Vi tar då hand om ditt brev och det skickas sedan via mejl direkt till fältkontoret, som skriver ut brevet och levererar det till ditt fadderbarn. Min sida är din egen faddersida där du kan se information om ditt fadderskap, ändra kontaktuppgifter eller skriva brev och skicka med bilder till ditt fadderbarn. Ditt fadder- och fadderbarnsnummer är redan ifyllt. Klicka här för att aktivera ditt konto för Min sida eller logga in. Du får också svaret från ditt fadderbarn inne på Min sida. Vi skickar en notifikation med e-post när ett nytt svar finns att läsa.

Så här gör du för att skicka ett brev med post

 1. Lägg ditt brev i ett kuvert.
 2. Skriv Plan International Sveriges adress på kuvertet:
  Plan International Sverige
  Box 92150
  120 63 Stockholm
 3. Skriv även ditt faddernummer samt fadderbarnsnummer någonstans på kuvertet så vi vet vem det ska skickas till.
 4. Frankera kuvertet med inrikesporto.
 5. Posta brevet till oss så tar vi hand om resten!

Svar från fadderbarnet

Du kanske inte får svar på alla frågor du ställt. De flesta barn skriver om händelser som är viktiga i deras liv som exempelvis skördetider, regnperioder, skolarbete eller viktiga festdagar. Ditt fadderbarn kanske skriver till dig med hjälp av en familjemedlem eller en volontär. Om barnet inte kan skriva kan du få en teckning istället för ett brev. Omkring 80 procent av föräldrarna är analfabeter.

Brevets väg

När du skickar ett brev till ditt fadderbarn kommer det först att registreras på vårt kontor i Stockholm. Har du skrivit på svenska ska brevet översättas till engelska innan det skickas vidare till fältkontoret i fadderbarnets land. Där översätts brevet igen till det lokala språket innan det sorteras för transport till de olika områdena. Fadderbarnen bor ofta i områden med dåliga vägar och opålitlig eller obefintlig postgång. Dessutom saknar familjerna ofta postadress. Därför hanterar Plan all postgång mellan faddrar och fadderbarn. Brevet från fadderbarnet färdas sedan samma väg tillbaka till dig. Därför tar det mellan fyra och sex månader att få svar. Tyvärr fungerar inte fadderkorrespondensen lika bra i alla programländer. Det kan finnas många olika orsaker till detta, men den vanligaste är att det råder krig eller konflikter i landet.

Det jag tycker är så spännande med Plans fadderskap är att resurserna går till olika projekt i det samhället som fadderbarnet bor i. Jag får brevväxla och lära känna mitt fadderbarns familj samt hens vardag, men syftet är ändå att det ska ske utveckling och att de ska bli självständiga. Det är fantastiskt att få följa de årliga rapporterna med foton och uppföljningar.

Elizabet Aras, Barnfadder Sierra Leone

Elizabet har fadderbarn i Sierra Leone

Alla brev blir lästa på Plan

Enligt Plan Internationals policy för barns säkerhet ska all korrespondens läsas igenom av Plans personal.

Ta hänsyn till andras värderingar

Kulturskillnader kan vara oerhört berikande. Det är ju skillnaderna som gör varje möte spännande. Tänk på att olika normer och värderingar också kan skapa missförstånd. I vissa fall kan till exempel ett sommarfoto med lättklädda människor uppfattas som stötande. I många länder formulerar man sig vanligen mycket försiktigt och har stor respekt för faddern.

Om du har några frågor om att skriva brev till sitt fadderbarn är du välkommen att kontakta Givarservice via mejl fadder@plansverige.org eller telefon 08-58 77 55 00.

Är du inte barnfadder ännu?

BLI FADDER NU