Förändra flickors framtid

Just nu pågår en akut global hungersnöd och 26 miljoner barn under fem år riskerar att dö. Eftersom världen inte är jämställd är flickor särskilt utsatta. Antalet barnäktenskap ökar och fler flickor utsätts för sexuellt våld och tvingas sluta skolan. 

Det krävs en förändrad syn på flickor som mindre värda och att flickors makt, frihet och möjlighet att leva ett värdigt liv ökar.

Tillsammans ger vi flickor makten att forma sina liv.

BLI FLICKAFADDER