Förändra flickors framtid

Världen är inte jämställd och miljontals flickor har inte makt över sin egen framtid. I tider av kris, som under hungersnöd och på flykt, drabbas flickor extra hårt. De får ofta mindre mat, riskerar att utsättas för våld och övergrepp och möjligheterna att utvecklas begränsas. Flickor fråntas rätten att bestämma över sina liv när de inte får gå i skolan eller tvingas gifta sig.

Plan International kämpar för barns rättigheter och flickors lika villkor. Eftersom flickor tillhör de mest utsatta behövs satsningar med flickor i fokus. Det krävs en förändrad syn på flickor som mindre värda och att flickors makt, frihet och möjlighet att leva ett värdigt liv ökar.

Tillsammans ger vi flickor makten att forma sina liv.

BLI FLICKAFADDER