Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

 

Engagera ditt företag för barns rättigheter

Bli företagspartner eller ge en gåva. Med ert stöd kan vi fortsätta vårt arbete med både förebyggande och akuta insatser för barns rättigheter i över 80 länder.

ge en GåvaBli partner

 

Engagera ditt företag

Bli företagspartner eller ge en gåva. Med ert stöd kan vi fortsätta vårt arbete med både förebyggande och akuta insatser för barns rättigheter i över 80 länder.

ge en gåvaBli partner

 

Samarbetet med Plan International ligger helt i linje med vår vilja att främja utbildning och hjälpa människor i nöd runt om i världen. Vi är stolta över att bidra till arbetet för flickors rätt att gå i skolan.

Clas Ohlson Foundation har sedan 2020 stöttat vårt humanitära arbete med utbildning för flickor i flyktinglägret i Minawao i norra Kamerun. Läs mer här.

Samarbetet med Plan International ligger helt i linje med vår vilja att främja utbildning och hjälpa människor i nöd runt om i världen. Vi är stolta över att bidra till arbetet för flickors rätt att gå i skolan.

Clas Ohlson Foundation har sedan 2020 stöttat vårt humanitära arbete med utbildning för flickor i flyktinglägret i Minawao i norra Kamerun. Läs mer här.

Kontakta oss

Har du frågor om företagsgåvor eller partnerskap. Kontakta Jessica Eriksson, Senior Business Development Manager
+46 70 34 77 528

Maila Jessica

Gör skillnad för barn som Jilo idag

 

Bli partnerGe en gåva

 

 

Jilo är 10 år och drömmer om att bli lärare men hennes mamma har inte längre råd att betala för skolan. Familjens boskap, deras enda inkomstkälla, har dött till följd av torkan i Etiopien där dom bor.

VANLIGA FRÅGOR

Vad är Plan International för organisation?

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och eftersom världen inte är jämställd har vi ett särskilt fokus på flickor. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Vi arbetar tillsammans med barn, deras föräldrar, lärare och politiska ledare. Vi finns på plats i städer, byar, flyktingläger och där stora beslut fattas. På så sätt skapar vi långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen. Vi finns på plats i katastrofer, men jobbar också långsiktigt och förebyggande. Samtidigt arbetar vi aktivt för att alla länder runtom i världen ska ha barnens bästa för ögonen.

Plan International grundades 1937. I Sverige har vi funnits sedan 1997.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet: Om Plan International

Vad gör ni för att följa upp att pengarna kommer fram?

Varje år granskas Plan International Sverige av revisionsföretaget PwC. De tittar på årsredovisningen, den finansiella redovisningen och hur organisationen förvaltas. Även Sida gör regelbundna granskningar av Plan International Sveriges interna kontroll och styrning. Plan International har också en egen revisionsfunktion som besöker alla landkontor minst en gång vart tredje år. Den interna revisionen granskar bland annat den finansiella redovisningen och effektiviteten i verksamheten.

Plan International Sverige är medlem i Giva Sverige och måste i likhet med alla Giva Sveriges medlemsorganisationer följa rådets kvalitetskod och den kravstandard som koden består av. Koden syftar till att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna och att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet.

Varje år upprättar Plan International Sverige en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall. Vartannat år lämnar Plan International Sverige en försäkran, som är bekräftad av revisor, om att organisationen uppfyller Giva Sveriges kvalitetskod.

Plan Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en garanti för att högst 25 procent av de insamlade medlen används till insamling och administration.

Läs mer om konkreta insatser, våra fokusområden och uppnådda resultat i våra årsredovisningar.

Är gåvor avdragsgilla?

Nej.

Är det moms på gåvor?

Nej.

Vad är Plan International för organisation?

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och eftersom världen inte är jämställd har vi ett särskilt fokus på flickor. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Vi arbetar tillsammans med barn, deras föräldrar, lärare och politiska ledare. Vi finns på plats i städer, byar, flyktingläger och där stora beslut fattas. På så sätt skapar vi långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen. Vi finns på plats i katastrofer, men jobbar också långsiktigt och förebyggande. Samtidigt arbetar vi aktivt för att alla länder runtom i världen ska ha barnens bästa för ögonen.

Plan International grundades 1937. I Sverige har vi funnits sedan 1997.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet: Om Plan International

Är gåvor avdragsgilla?

Nej.

Vad gör ni för att följa upp att pengarna kommer fram?

Varje år granskas Plan International Sverige av revisionsföretaget PwC. De tittar på årsredovisningen, den finansiella redovisningen och hur organisationen förvaltas. Även Sida gör regelbundna granskningar av Plan International Sveriges interna kontroll och styrning. Plan International har också en egen revisionsfunktion som besöker alla landkontor minst en gång vart tredje år. Den interna revisionen granskar bland annat den finansiella redovisningen och effektiviteten i verksamheten.

Plan International Sverige är medlem i Giva Sverige och måste i likhet med alla Giva Sveriges medlemsorganisationer följa rådets kvalitetskod och den kravstandard som koden består av. Koden syftar till att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna och att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet.

Varje år upprättar Plan International Sverige en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall. Vartannat år lämnar Plan International Sverige en försäkran, som är bekräftad av revisor, om att organisationen uppfyller Giva Sveriges kvalitetskod.

Plan Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en garanti för att högst 25 procent av de insamlade medlen används till insamling och administration.

Läs mer om konkreta insatser, våra fokusområden och uppnådda resultat i våra årsredovisningar.

Är det moms på gåvor?

Nej.