Bli Planfadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Kan du inte se hela varukorgen? Prova att scrolla/swipea till höger i tabellen ovan.

Välkomna att visa ert stöd här!

Sverige

Kontaktuppgifter

Tänd ljuset i alla flickor

Utbildning är avgörande för varje barns möjlighet att växa upp och leva ett självständigt, tryggt liv. Genom att stödja Plan Internationals utbildningsarbete förvandlar ni ert engagemang till insatser som gör skillnad på riktigt, för barn som verkligen behöver det.

Exempel på vad ni kan bidra till:

  • 5 000 kr gör att sex flickor kan gå i skolan ett helt år
  • 10 000 kr gör att tolv flickor kan gå i skolan i ett helt år
  • 25 000 kr gör att ni sponsrar en skolklass i ett helt år

Snart får skolbarn i Sverige uppleva sina skolavslutningar – kanske med blomsterkransar i håret och med en present som tack till sina lärare. Alla barn borde få en skolavslutning, men fattigdom och fördomar hindrar dagligen miljontals flickor från att gå i skolan. Nu kan ditt företag göra skillnad och se till att fler flickor kan gå på sin egen skolavslutning.

Plan International arbetar för att barn över hela världen ska gå i skolan – oavsett om de lever i fattigdom, flyr från krig och övergrepp eller söker skydd från naturkatastrofer. Vi sätter ett extra fokus på flickor, eftersom det är flickor som står inför störst hinder för att kunna ta del av undervisning.

Tusentals insatser, varje dag

Plan International driver skolor och genomför utbildningsinsatser i mer än 50 länder över hela världen. Varje insats skräddarsys för att ge bäst effekt för att se till att så många flickor som möjligt kan gå i skolan. Ibland krävs det att vi bygger skolor, ibland behöver vi arbeta för att förändra normer som gör att flickor diskrimineras och ibland behöver vi få landets regering att förbjuda barnäktenskap.

Ert stöd är nödvändigt

Vi vet alla att utbildning är avgörande för varje barns möjlighet att kunna växa upp och leva ett självständigt, tryggt liv. Genom att stödja Plan Internationals utbildningsarbete förvandlar ni ert engagemang till insatser som gör skillnad på riktigt, för barn som verkligen behöver det.

Gör skillnad idag – med ert stöd gör vi världen bättre tillsammans!

Jämställdhet börjar i skolan

Fattigdom och fördomar hindrar många flickor från att gå i skolan. Men även de som når dit möter ofta en hård och skrämmande miljö där de riskerar olika sorters övergrepp. Därför genomför Plan International utbildningar i jämställdhet och barns rättigheter för att förändra attityder och skapa en trygg och välkomnande miljö för både flickor och pojkar.

Buakham, tvåa från vänster på bilden, deltog i de utbildningsinsatser om barnrätt och jämställdhet som Plan International genomförde på hennes högstadieskola i nora Laos. Både pojkar och fickor deltog och efter utbildningen kunde de, genom teaterföreställningar och berättelser, i sin tur utbilda sina skolkamrater i alla årskurser. Arbetet resulterade  i en skolmiljö där både flickor och pojkar, kan känna sig trygga, sedda och uppmuntrade att utvecklas och vara stolta över sina resultat. Läs mer om Buakhams berättelse här.