Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Bli Företagsfadder

Var med och kämpa för barns rättigheter och för flickors lika villkor.

Bli företagsfadder

Bli Företagsfadder

Var med och kämpa för barns rättigheter och för flickors lika villkor.

Bli företagsfadder

Plan International är en av världens största och äldsta barnrättsorganisationer med verksamhet i över 80 länder. Vi arbetar med humanitära insatser i exempelvis flyktingläger under kriser och konflikter, samtidigt som vi arbetar med långsiktigt förändringsarbete för barns rättigheter.

Det här ingår i fadderskapet:

  • Årliga uppdateringar som fördjupar er kunskap och som visar hur ni gör skillnad för barn världen över.
  • Plan Internationals kommunikativa paket inklusive banner för hemsida, e-post, sociala medier med mera – så att ni kan visa upp ert engagemang för fler!
  • Diplom som visar på ert bidrag som företagsfadder.
  • Inbjudan till evenemang och seminarium.

Som företagsfadder är ni med och gör en insats för barn och unga varje månad. Om ni vill betala kvartal eller med en annan intervall, hör av er till oss. 

Bli Företagsfadder

Företagsinformation

Kontaktuppgifter

Vi skickar en bekräftelse på din fadderanmälan via e-post samt löpande information om de projekt du stödjer.

Ewa Tatarowicz Hållbarhetsansvarig, Frontit.

Jämställdhet är en viktig fråga för oss. Vi är stolta över att kunna bidra till flickors rättigheter i andra delar av världen.

Ewa Tatarowicz, hållbarhetsansvarig, Frontit. Företagsfadder sedan 3 år.

Frågor och svar

Vill du komma i kontakt med oss?
Mejla fadder@plansverige.org eller ring 08-58 77 55 00.

Finns det olika typer av fadderskap?

För företag finns det en typ av fadderskap, företagsfadder. Då är ni med och kämpar för alla barns rättigheter. Men världen är inte jämställd och därför har vi ett särskilt fokus på flickor.

Vi finns på plats i några av de mest utsatta områdena i världen för att bekämpa fattigdom och skapa långsiktig förändring. I akuta kriser jobbar vi snabbt för att få ut förnödenheter och skydda barn från våld. Men kriser blir tyvärr ofta långvariga och många barn tillbringar hela sin barndom i flyktingläger. Därför ser vi till att barn på flykt har tillgång till utbildning och vi arbetar för att motverka barnäktenskap, tonårsgraviditeter och sexuella övergrepp.

Plan International är religiöst och partipolitiskt oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Vi har 90-konto och kontrolleras därmed av Svensk insamlingskontroll och är medlemmar i Giva Sverige, en branschorganisation som arbetar för ett säkert givande.

Varför fokuserar ni på flickor?

Plan International arbetar för de mest utsatta och marginaliserade barnen. En sådan grupp är flickor. Flickor i utvecklingsländer hör till de mest utsatta grupperna i världen. Flickors rättigheter kränks dagligen genom att de utsätts för barnäktenskap, könsstympning och sexuellt våld. Denna form av diskriminering bidrar till att flickor inte går klart skolan. Vårt arbete runt om i världen visar att ett av de mest effektiva sätten att minska fattigdom är att utbilda flickor.

Hur länge gäller fadderskapet?

Ni bestämmer själva hur länge ni vill vara fadder. Fadderskapet är inte förknippat med någon bindningstid, men så länge ni inte meddelat oss att ni vill avsluta ert fadderskap löper det på.

Kommer våra pengar fram?

Plan International Sverige har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll, det betyder att minst 75 % av intäkterna måste gå till ändamålet. Under föregående verksamhetsåret gick hela 87 % av våra intäkter till våra direkta insatser.

Varje år granskas Plan International Sverige av revisionsföretaget PwC. De tittar på årsredovisningen, den finansiella redovisningen och hur organisationen förvaltas. Även Sida gör regelbundna granskningar av Plan International Sveriges interna kontroll och styrning. Plan International har också en egen revisionsfunktion som besöker alla landkontor minst en gång vart tredje år. Den interna revisionen granskar bland annat den finansiella redovisningen och effektiviteten i verksamheten.

Plan International Sverige är medlem i Giva Sverige och måste i likhet med alla Giva Sveriges medlemsorganisationer följa rådets kvalitetskod och den kravstandard som koden består av. Koden syftar till att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna och att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet.

Varje år upprättar Plan International Sverige en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall. Vartannat år lämnar Plan International Sverige en försäkran, som är bekräftad av revisor, om att organisationen uppfyller Giva Sveriges kvalitetskod.

Läs mer om konkreta insatser, våra fokusområden och uppnådda resultat i våra årsredovisningar.

Finns det olika typer av fadderskap?

För företag finns det en typ av fadderskap, företagsfadder. Då är ni med och kämpar för alla barns rättigheter. Men världen är inte jämställd och därför har vi ett särskilt fokus på flickor.

Vi finns på plats i några av de mest utsatta områdena i världen för att bekämpa fattigdom och skapa långsiktig förändring. I akuta kriser jobbar vi snabbt för att få ut förnödenheter och skydda barn från våld. Men kriser blir tyvärr ofta långvariga och många barn tillbringar hela sin barndom i flyktingläger. Därför ser vi till att barn på flykt har tillgång till utbildning och vi arbetar för att motverka barnäktenskap, tonårsgraviditeter och sexuella övergrepp.

Plan International är religiöst och partipolitiskt oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Vi har 90-konto och kontrolleras därmed av Svensk insamlingskontroll och är medlemmar i Giva Sverige, en branschorganisation som arbetar för ett säkert givande.

Hur länge gäller fadderskapet?

Ni bestämmer själva hur länge ni vill vara fadder. Fadderskapet är inte förknippat med någon bindningstid, men så länge ni inte meddelat oss att ni vill avsluta ert fadderskap löper det på.

Varför fokuserar ni på flickor?

Plan International arbetar för de mest utsatta och marginaliserade barnen. En sådan grupp är flickor. Flickor i utvecklingsländer hör till de mest utsatta grupperna i världen. Flickors rättigheter kränks dagligen genom att de utsätts för barnäktenskap, könsstympning och sexuellt våld. Denna form av diskriminering bidrar till att flickor inte går klart skolan. Vårt arbete runt om i världen visar att ett av de mest effektiva sätten att minska fattigdom är att utbilda flickor.

Kommer våra pengar fram?

Plan International Sverige har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll, det betyder att minst 75 % av intäkterna måste gå till ändamålet. Under föregående verksamhetsåret gick hela 87 % av våra intäkter till våra direkta insatser.

Varje år granskas Plan International Sverige av revisionsföretaget PwC. De tittar på årsredovisningen, den finansiella redovisningen och hur organisationen förvaltas. Även Sida gör regelbundna granskningar av Plan International Sveriges interna kontroll och styrning. Plan International har också en egen revisionsfunktion som besöker alla landkontor minst en gång vart tredje år. Den interna revisionen granskar bland annat den finansiella redovisningen och effektiviteten i verksamheten.

Plan International Sverige är medlem i Giva Sverige och måste i likhet med alla Giva Sveriges medlemsorganisationer följa rådets kvalitetskod och den kravstandard som koden består av. Koden syftar till att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna och att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet.

Varje år upprättar Plan International Sverige en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall. Vartannat år lämnar Plan International Sverige en försäkran, som är bekräftad av revisor, om att organisationen uppfyller Giva Sveriges kvalitetskod.

Läs mer om konkreta insatser, våra fokusområden och uppnådda resultat i våra årsredovisningar.