Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Ge en företagsgåva

Bidra till en jämställd värld, där flickor och pojkar får samma möjligheter från dag ett.

Bidra nu

Ge en företagsgåva

Bidra till en jämställd värld, där flickor och pojkar får samma möjligheter från dag ett.

Bidra nu

För Barns Rättigheter och flickors lika villkor

Med er företagsgåva är ni med och bidrar till att barn som lever i utsatthet kan äta sig mätta, växa upp i trygghet och gå i skolan. Samtidigt är ni med och stoppar barnäktenskap, könsstympning och sexuellt våld mot flickor – Tillsammans gör vi skillnad!

Kan du inte se hela varukorgen? Prova att scrolla/swipea till höger i tabellen ovan.

Hur mycket vill ni bidra med?

Sverige

Kontaktuppgifter

Genom att slutföra köpet bekräftar jag att jag har tagit del av Plan Internationals integritetspolicy, samt godkänner att Plan International förbehåller sig rätten att tacka nej till gåvan eller avsluta samarbetet om bolagets värderingar går i konflikt med Plan International. Plan International tar inte emot gåvor från politiska partier eller gåvor som associeras till dessa.

Så används pengarna

Plan International arbetar långsiktigt och förebyggande samt med akuta insatser vid krig och katastrofer. Vi finns på plats i över 80 länder och når årligen cirka 50 miljoner barn. Er gåva använder vi där behoven är som störst och där våra experter bedömer att de gör mest nytta.

Bli Plan internationals vänföretag

  • När ni ger en gåva på 25 000 kronor eller mer blir ni Plan Internationals vänföretag 2024. Som vänföretag gör ni en viktig insats för barns rättigheter och flickors lika villkor i världen. Som tack får ni ta del av vårt kommunikationskit med gåvobevis, email-signatur och banners för era SoMe kanaler. Ni får även ta del av våra nyhetsbrev och blir inbjudna till våra event så som Flickapriset.
  • Ert kommunikationskit finns att ladda ner direkt efter att ni gett en gåva.