Tillsammans med det globala managementkonsultbolaget Accenture och Sida startade Plan International ett nyskapande projekt för att öka antalt jobb för ungdomar i Uganda. Framgångsfaktorn låg i att kombinera Accentures kunskap inom affärsutveckling med Plan Internationals unika relationer och stora kunskap om förutsättningarna i Uganda. Resultatet blev att 12 000 ungdomar gick från arbetslöshet till egen försörjning och framtidstro.

En viktig del i framgången med projektet A Working Future var att lokala företag involverades i målet att skapa arbetstillfällen. Genom att undersöka vilka behov som fanns i de områden som ungdomarna lever i, har ungdomarna kunnat skaffa sig relevanta yrkeskunskaper som matchar de lokala företagens behov.

viktigt med lokal efterfrågan

Skräddarsydda utbildningsinsatser skapade möjlighet för ungdomarna att antingen få anställning, eller skapa egna företag inom t.ex. odling eller djuruppfödning. Genom de lokala företagen kunde också internationella företag kopplas in, t.ex. som köpare av de chilifrukter som en stor del av ungdomarna började odla för försäljning.

Genom A Working Future har de deltagande ungdomarnas medelinkomster ökat med drygt 600 procent. Dessutom känner sig ungdomarna, som tidigare plågades av uppgivenhet, mycket gladare och har fått bättre självförtroende.

samarbeten över sektorgränser

– Vi är väldigt exalterade över hur framgångsrikt projektet har blivit. Jag är imponerad av Plan Internationals innovativa förhållningssätt till utveckling och ser verkligen fram emot fler samarbeten av den här arten, säger Jennie Perzon, CSR-chef på Accenture.

En av de viktigaste slutsatserna av projektet är att samarbete över de traditionella sektorsgränserna genererar positiva effekter för enskilda individer, det privata näringslivet och hela samhället. Samarbetet med Accenture skapade 12 000 jobb åt ungdomar i Uganda.

Är du nyfiken på hur ditt företag skulle kunna samarbeta i ett projekt med Plan International?
Kontakta vår enhet för företagssamarbeten genom att skicka ett mejl, eller ring oss på tel: 08-58775500.