Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Genom att låta företaget vara med och finansiera ett av Plan Internationals projekt känner Robert och Karolina Dåderman att de är med och gör skillnad.
– Det har känts jättebra att se att det vi bidrar till faktiskt ger resultat, säger Karolina Dåderman.

Under en femårsperiod har Dådermans Kök & Badrum AB, som har 75 anställda, bidragit med över två miljoner till Plan Internationals projekt för att stärka flickors rättigheter och lika villkor.

För några år sedan började de fördjupa sig i ämnet om kvinnlig könsstympning och bestämde sig för att det var något de ville vara med och motverka.

– Vi började med att stödja ett projekt mor könsstympning i Egypten. Vi har förstått att flickor har det sämst i världen och att de i många länder blir förtrycka, utsatta för övergrepp och måste gifta sig tidigt. Därför vill vi stötta just utsatta flickor, säger Robert Dåderman.

Finansieringen till projektet i Egypten pågick i tre år och bidrog till att öka kunskapen om skadliga sedvänjor som könsstympning och barnäktenskap i fyra byar i centrala Egypten. Merparten av de kvinnor som deltagit var efter projektet beredda att ta ställning mot skadliga sedvänjor.

Projektet bidrog också till politiskt påverkansarbete. För första gången tog Plan International, i samarbete med en rad centrala organisationer i området, fram en rapport om uppfyllandet av FN:s “Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor” i 14 länder i Arabvärlden. Under 2017 presenterades rapporten för FN både i New York och Genève och den kommer att fortsätta att användas i olika sammanhang framöver.

För att få andra företag att inspireras och själva vilja bidra med pengar till organisationer bestämde sig Robert och Karolina för att sätta klistermärken på företagets bilar med texten: “Vi skänker 10 procent av vår vinst till Plan International”.

– Det hade varit väldigt trevligt om alla skänkte tio procent av sin vinst. Det gör ingen jätteskillnad för företaget – du har fortfarande 90 procent kvar. Men de där tio procenten kan göra stor skillnad i världen, speciellt om du har ett lite större företag, säger Robert.

Efter projektet i Egypten vill de fortsätta arbeta för flickors rättigheter genom andra projekt. Nu bidrar de till projekt som motverkar barnsexhandel i Kambodja och Guatemala och bidrar till Plan Internationals arbete för att stoppa handel med barn.

– Just barns rättigheter är något vi brinner för, inte minst för att vi har egna barn, säger Robert.