Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Desenio skapar konst för kvinnors rättigheter

Inför Internationella kvinnodagen lanserar nu konstföretaget Desenio Women’s Week Collection, i samarbete med oss på Plan International, för att belysa rätten till konstnärlig frihet och kreativitet. 20% av intäkterna går direkt till vårt arbete för att stärka flickors rättigheter.

En symbol för självständighet och frihet

Den 8 mars på Internationella kvinnodagen hyllar Desenio konstnärliga uttryck som en symbol för självständighet och frihet, en frihet som inte alla kvinnor än har. Tillsammans med fem kvinnliga konstnärer från olika delar av världen har Desenio tagit fram en kollektion med 10 motiv som både hyllar kvinnligt skapande och stöttar vårt arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor.

ATT UTTRYCKA SIG MED KONST

Bland de fem konstnärerna bakom kollektionen hittar vi Reyna Noriega, en bildkonstnär och författare från Miami. Med hennes verk Our Garden och Hold Me Up vill hon lyfta kvinnor och deras fria, mest självsäkra sidor. “Jag hittade min konststil ungefär samtidigt som jag hittade mig själv. Det blev ett skifte från att ha skapat för andra till att skapa för mig själv. Det resulterade i att min konst faktiskt berörde fler, eftersom den blev mer autentisk,” säger hon.

Tillsammans med Kit Agar, Maxime Rokus, Marta Leyva och Sara Abramson har Reyna Noriega skapat konstverken exklusivt för Desenio och Women’s Week Collection som släpps den 8 mars 2022.