Världen är inte jämställd. För att förändra maktbalansen måste arbetet börja så fort ett barn föds – vi kallar det jämställdhet från dag ett. Under 2023 och 2024 samarbetar Plan International med Dagens industri för att lyfta kvinnliga ledare inom näringslivet.