Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

First Camp, Skandinaviens ledande campingkedja, har fördjupat sitt partnerskap med Plan International. Partnerskapet syftar till att öka medvetenheten och engagemanget i kampen för att ingen människa ska behöva dö av hunger – en av vår tids största humanitära kriser som ofta hamnar i skymundan.

Pant som gör verklig skillnad

Varje år samlas panten in från närmare 50 svenska destinationer hos First Camp för att stödja välgörande ändamål. 2022 samlades nästan 600 000 kronor in och donerades till icke-öronmärkta projekt hos Plan International. Nu fördjupas samarbetet ytterligare, och 2023 samlades en liknande summa in med fokus på att bekämpa hunger. Partnerskapet kommer också att innebära att Plan International kommer att kunna vara synlig på First Camps destinationer, där panten samlas in, samt att anställda inom First Camp får utbildning inom projektets ämne, är delaktiga i uppföljning av insatserna och andra gemensamma initiativ i kampen mot hunger.

Just nu pågår den värsta hungerkrisen i modern tid

Över 700 miljoner människor är drabbade, och mer än 35 miljoner barn under fem år lider av den allvarligaste formen av undernäring. Inom kort tid förlorar de snabbt en betydande del av sin kroppsvikt, vilket medför omedelbar risk för deras överlevnad.

Genom att gå hand i hand med Plan International tar vi ett kraftfullt steg mot att bekämpa hunger och ge hopp till de som behöver det mest.

– Ingela Lundkvist, Kommersiell chef för First Camp.

Tack vare samarbetet med First Camp och deras gäster, som skänker panten genom insamlingar, kan Plan International nu arbeta mer effektivt för att säkerställa att barn har tillräckligt med mat, är mätta, kan leka och fortsätta gå i skolan.