Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

telenor + plan =
tryggare för barn online

telenor + plan =
tryggare för
barn online

Telekommunikationsbolaget Telenor vill ta ansvar för individers behov och rättigheter. Vi är därför mycket stolta över vårt samarbete med Telenor Sverige där vi tillsammans arbetar för att öka barns och ungas trygghet online.

Telenorkoncernen baserad i Norge har ett globalt samarbete med Plan International via vår verksamhet i Norge. Detta samarbete innefattar sedan 2023 även Telenor Sverige och Plan International Sverige. Vårt partnerskap fokuserar på initiativ som ökar medvetenheten och stärker de digitala färdigheterna hos barn och unga i Sverige. Arbetet fokuserar på att ge verktyg och uppmuntra till dialog om nätet mellan barn och vuxna, i linje med Telenors initiativ Nätprat.

Jag vill läsa mer om barns trygghet på nätet

  <3  Telenor logotyp

  <3  Telenor logotyp