Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Ge en julgåva som företag

Gör skillnad som företag. Bidra till en jämställd värld, där flickor och pojkar får samma möjligheter från dag ett.

Ge en gåva

Ge en julgåva som gör skillnad

Genom att skänka pengar och ge en julklapp till personalen stöttar ni flickors rättigheter. Med er företagsgåva är ni med och bidrar till en mer jämställd värld där flickor och pojkar får samma möjlighet att påverka sin framtid. Tillsammans har vi kraft att förändra flickors framtid!

Kan du inte se hela varukorgen? Prova att scrolla/swipea till höger i tabellen ovan.

Hur mycket vill ni bidra med?

Sverige

Kontaktuppgifter

Genom att slutföra köpet bekräftar jag att jag har tagit del av Plan Internationals integritetspolicy, samt godkänner att Plan International förbehåller sig rätten att tacka nej till gåvan eller avsluta samarbetet om bolagets värderingar går i konflikt med Plan International. Plan International tar inte emot gåvor från politiska partier eller gåvor som associeras till dessa.

Företagsgåva – så används pengarna

  • Vi ser till att fler flickor får möjlighet att utbilda sig
  • Vi sprider kunskap om jämlikhet till barn, deras föräldrar, lärare och beslutsfattare
  • Vi arbetar långsiktigt så att barn ska få vara barn, även under krig och katastrofer

För 10 000 kr går 11 flickor ett år i skolan.

För 30 000 kr går 33 flickor, en hel skolklass, ett år i skolan.

För 270 000 kr går 300 flickor, en hel skola, ett år i skolan.

 

Ert engagemang syns

Visa upp ert företags engagemang för flickors rätt till utbildning både externt och internt! Direkt efter er beställning finns följande material att ladda ner:

  • Gåvobevis som ni kan skriva ut
  • Mailsignatur som visar att ni investerat i flickors utbildning
  • Bilder till sociala medier så att ni kan dela ert engagemang vidare
  • Banners till er hemsida som visar på skillnaden ni är med och skapar
  • Digital mötesbakgrund som gör det enkelt att berätta om ert stöd i era digitala möten

 

 

 

Vi finns i över 80 länder

Plan International har över 10 000 anställda och tusentals volontärer i 80 länder. Majoriteten av vår personal är lokalanställda. Våra nationella insamlingskontor har till uppgift att skapa opinion och samla in pengar till verksamheten i de drygt 50 programländerna i Asien, Afrika och Latinamerika.

Läs mer om Plan International

 

Vår globala påverkan 2022

5 922 249

flickor har fått bättre tillgång till utbildning

80 länder

Plan international arbetar och driver programverksamhet i

1,4 mdkr

investerat i utbildning

Visste du att?

Er julgåva till välgörenhet kan bidra till att lyfta ett helt lands ekonomi. Ett av de mest effektiva sätten att utrota fattigdom och förbättra ekonomiska förhållanden är att satsa på flickors utbildning. Studier från Världsbanken visar att flickor som går minst nio år i skolan ökar sina framtida inkomster med 10–20 procent per extra år efter det. Kvinnor investerar också en större del av sin inkomst i sin familj och sin omgivning än vad män gör, vilket stärker landets ekonomi och bidrar till att lyfta hela samhällen ur fattigdom.

Ge årets viktigaste julklapp!

Söker du vägar för ditt företag att bidra till en bättre värld genom att skänka pengar till välgörenhet? Att donera som företag är en utmärkt handling av generositet och socialt ansvar, som inte bara gör positiv skillnad i samhället utan även stärker ditt företags varumärke och relationer. Julen är en särskild tid då många företag väljer att ge julgåvor till välgörenhet, vilket blir en meningsfull del av företagskulturen och en kärlekshandling till de som behöver det mest. Dessutom kan ditt företags gåva vara avdragsgill, vilket gynnar både din verksamhet och mottagande organisationer. Engagera ditt företag idag, välj en välgörenhetsorganisation som speglar era värderingar och börja skänka! Tillsammans kan vi skapa positiva förändringar och bygga en ljusare framtid för alla. Kontakta oss för mer information och börja er resa mot företagssocialt ansvar och meningsfullt givande idag!