Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Bli samarbetspartner

bli inspirerad kontakta oss

Bli vår samarbetspartner

bli inspirerad kontakta oss

Tillsammans kan vi bidra till en mer rättvis, hållbar och jämställd värld

Plan International har bred erfarenhet av långsiktiga och hållbara partnerskap som gör verklig skillnad för barn rättigheter och flickors lika villkor, både i Sverige och globalt. Vi ser till att ni får ett givande partnerskap som på bästa sätt speglar ert företags värderingar, resurser och målsättningar.

Våra partnerskap inkluderar inte bara förändring för barn över hela världen, utan också gemensamma kommunikationsinsatser, deltagande i våra kampanjer och evenemang samt regelbunden återkoppling från oss för att visa hur ert engagemang gör skillnad.

Om ditt företag delar vår passion för barns rättigheter och jämställdhet för flickor, då är vi en perfekt match.

 

Tillsammans kan vi bidra
till en mer rättvis, hållbar
och jämställd värld

Plan International har bred erfarenhet av långsiktiga och hållbara partnerskap som gör verklig skillnad för barn rättigheter och flickors lika villkor, både i Sverige och globalt. Vi ser till att ni får ett givande partnerskap som på bästa sätt speglar ert företags värderingar, resurser och målsättningar.

Våra partnerskap inkluderar inte bara förändring för barn över hela världen, utan också gemensamma kommunikationsinsatser, deltagande i våra kampanjer och evenemang samt regelbunden återkoppling från oss för att visa hur ert engagemang gör skillnad.

Om ditt företag delar vår passion för barns rättigheter och jämställdhet för flickor, då är vi en perfekt match.

vill du veta mer om våra partnerskap?

Kontakta gärna Anna Willix, Senior Business Development Manager, på anna.willix@plansverige.org.

maila mig

vi hjälper er uppfylla CSR- och hållbarhetslöften

Vi kan hjälpa er att uppnå mätbara sociala effekter i linje med målen för hållbar utveckling då allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention och de sju globala mål som är direkt kopplade till den. Ni kan välja att fördjupa er inom ett av målen genom att rikta ert bidrag till något av följande fokusområden:

  • Mål 3: Hälsa och välbefinnande
  • Mål 4: God utbildning för alla
  • Mål 5: Jämställdhet
  • Mål 6: Rent vatten och sanitet
  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

 Telenor logotyp  För barns trygghet online

Telenor vill ta ansvar för individers behov och rättigheter. Vi är därför mycket stolta över vårt samarbete med Telenor Sverige där vi tillsammans arbetar för att öka barns och ungas trygghet online. Sedan partnerskapet inleddes i maj 2023 har vi hunnit genomföra en undersökning och släppt skolmaterial om barns trygghet på nätet. Vi har även enat våra röster för en rättvis värld genom gemensamt deltagande i Dagens Industris webbinarium om jämställdhet inom näringslivet, och när Telenors VD Bjørn Ivar Moen för en dag lämnade över sin roll till Smilla 19 år som en del av initiativet #GirlsTakeover. Smilla höll bland annat i en workshop om hur man får in fler tjejer i tech. Inlägg om takeovern delades på sociala medier med sammanlagt flera miljoner följare. Tillsammans gör vi skillnad!

vad händer mer pengarna? Förra året gjorde vi bland annat det här:

19,6 miljoner

barn och vuxna fick utbildning.

5,8 miljoner

flickor informerades om sina sexuella och reproduktiva rättigheter.

28,7 miljoner

människor fick humanitärt stöd.

 

vad händer mer pengarna?

Förra året gjorde vi bland annat det här:

19,6 miljoner

barn och vuxna fick utbildning.

5,8 miljoner

flickor informerades om sina sexuella och reproduktiva rättigheter.

28,7 miljoner

människor fick humanitärt stöd.

Gör skillnad för barn som Jilo idag

 

Bli partnerGe en gåva

 

Jilo är 10 år och drömmer om att bli lärare men hennes mamma har inte längre råd att betala för skolan. Familjens boskap, deras enda inkomstkälla, har dött till följd av torkan i Etiopien där dom bor.

Gör skillnad för barn som Jilo idag

 

Bli partner

Ge en gåva

 

Jilo är 10 år och drömmer om att bli lärare men hennes mamma har inte längre råd att betala för skolan. Familjens boskap, deras enda inkomstkälla, har dött till följd av torkan i Etiopien där dom bor.