Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Bli samarbetspartner

Vi har bred erfarenhet av långsiktiga och hållbara partnerskap. Välj den samarbetsform som passar ert företags drivkrafter, förutsättningar och mål. Tillsammans gör vi skillnad för barns rättigheter och flickors lika villkor i Sverige och världen.

Tillsammans kan vi bidra till en mer rättvis, hållbar och jämställd värld.

 

Plan International erbjuder två olika typer av partnerskap som båda gör stor skillnad för barn runt om i världen. Alla våra partnerskap inkluderar gemensamma kommunikationsinsatser, involvering i våra kampanjer och events samt återkoppling från oss som visar att ert engagemang gör skillnad.

Står ditt företag också upp för barns rättigheter och flickors lika villkor? Då passar vi bra ihop.

vill du veta mer om våra partnerskap?

Kontakta gärna Anna Willix, Senior Business Development Manager, på anna.willix@plansverige.org.

maila mig

Vi hjälper er att välja ett partnerskap som ger er värde

Bli partner

Som Partner till Plan International ingår vi ett långsiktigt samarbete för en mer hållbar värld. Vi skräddarsyr partnerskapet så att det passar ditt företag. Ni blir en naturlig del i våra kampanjer, det årliga Flickapriset och Agenda 2030 för att nå de globala målen.

BLI Katastrofpartner

Genom att bli Katastrofpartner till Plan International bidrar ni till vårt förebyggande arbete och det akuta arbete som behövs när något har hänt i världen. Det kan handla om akuta insatser vid krig, hungersnöd, naturkatastrofer eller för att stötta människor på flykt.