Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Partnerskap

Uppnå ert företags mål för socialt ansvarstagande genom att samarbeta med Plan International.

bli inspirerad kontakta oss

Partnerskap

Uppnå ert företags mål för socialt ansvarstagande genom att samarbeta med Plan International.

bli inspirerad kontakta oss

Tillsammans gör vi skillnad

Plan International har bred erfarenhet av långsiktiga och hållbara partnerskap både i Sverige och internationellt. Vi samarbetar med stora globala företag likväl som små och medelstora företag som delar vårt engagemang och värdegrund för barns rättigheter och flickors lika villkor.

Ett partnersamarbete med oss har alltid både affärsnytta och positiva samhällseffekter i fokus med ambitionen att samarbetet ska vara en integrerad del i ert varumärkes- och hållbarhetsarbete och koppla an till de globala mål ni valt att arbeta för.

För att ert samhällsengagemang ska bli trovärdigt och långsiktigt skräddarsyr vi upplägget efter er affärsverksamhets behov och engagemangsgrad. Som partner kan ni utveckla ert hållbarhetsarbete, engagera era medarbetare, erbjuda PR- och marknadsföringsaktiviteter till exempel vid försäljning av en viss produkt eller i samband med en kampanj etc. Partnerföretag med större engagemang kan även välja finansiera ett våra fokusområden eller projekt.

Som partner till oss blir ni också del av vårt globala nätverk där vi kan utbyta erfarenheter, utvecklas och co-create för att gemensamt bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vill ni bli vår partner?

Kontakta, Jessica Eriksson, partnerskapsansvarig
jessica.eriksson@plansverige.org, +46 70 34 77 528

Tillsammans gör vi skillnad

Plan International har bred erfarenhet av långsiktiga och hållbara partnerskap både i Sverige och internationellt. Vi samarbetar med stora globala företag likväl som små och medelstora företag som delar vårt engagemang och värdegrund för barns rättigheter och flickors lika villkor.

Ett partnersamarbete med oss har alltid både affärsnytta och positiva samhällseffekter i fokus med ambitionen att samarbetet ska vara en integrerad del i ert varumärkes- och hållbarhetsarbete och koppla an till de globala mål ni valt att arbeta för.

För att ert samhällsengagemang ska bli trovärdigt och långsiktigt skräddarsyr vi upplägget efter er affärsverksamhets behov och engagemangsgrad. Som partner kan ni utveckla ert hållbarhetsarbete, engagera era medarbetare, erbjuda PR- och marknadsföringsaktiviteter till exempel vid försäljning av en viss produkt eller i samband med en kampanj etc. Partnerföretag med större engagemang kan även välja att finansiera ett våra fokusområden eller projekt.

Som partner till oss blir ni också del av vårt globala nätverk där vi kan utbyta erfarenheter, utvecklas och co-create för att gemensamt bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vill ni bli vår partner?

Kontakta, Jessica Eriksson, partnerskapsansvarig
jessica.eriksson@plansverige.org, +46 70 34 77 528

Clas Ohlson Foundation för barn på flykt

Clas Ohlson Foundation har sedan 2020 stöttat vårt humanitära arbete med utbildning för flickor i flyktinglägret i Minawao i norra Kamerun.

– “Samarbetet med Plan International ligger helt i linje med vår vilja att främja utbildning och hjälpa människor i nöd runt om i världen. Vi är stolta över att bidra till arbetet för flickors rätt att gå i skolan.” – Dimitri Haid, Styrelsordförande Clas Ohlson Foundation

Läs mer

Telenor för barn och ungas trygghet online

Telenorkoncernen baserad i Norge har ett globalt partnerskap med Plan International via vår verksamhet i Norge. Detta samarbete innefattar sedan 2023 även Telenor Sverige och Plan International Sverige. Vårt partnerskap fokuserar på initiativ som ökar medvetenheten och stärker de digitala färdigheterna hos barn och unga i Sverige, ett av Telenors långsiktiga hållbarhetsmål. Arbetet fokuserar på att ge verktyg och uppmuntra till dialog om nätet mellan barn och vuxna, i linje med Telenors initiativ Nätprat.

Läs mer

First Camp ett partnerskap mot hunger

Partnerskapet syftar till att öka medvetenheten och engagemanget i kampen för att ingen människa ska behöva dö av hunger – en av vår tids största humanitära kriser som ofta hamnar i skymundan.

Tack vare samarbetet med First Camp och engagemanget från deras gäster, som skänker sin pant vid insamlingar på destinationerna, har 1,2 miljoner samlats in under de senaste två åren.

 “Genom att gå hand i hand med Plan International tar vi ett kraftfullt steg mot att bekämpa hunger och ge hopp till dom som behöver det som mest.” – Ingela Lundkvist, COO, First Camp

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om företagsgåvor eller partnerskap. Kontakta Jessica Eriksson, Senior Business Development Manager
+46 70 34 77 528

Maila Jessica