Det är dags att lyssna på flickor

Flickor är den grupp i världen som har allra minst makt och inflytande. De ignoreras och osynliggörs när beslut fattas i frågor som i högsta grad rör dem vilket i praktiken innebär att deras röster tystas. Det är dags att flickors röster får den plats de förtjänar. Var med och sprid deras röster! Dela något av citaten nedan i sociala medier med hashtaggen #hennesröst.

Så här kan du skriva:

Jag ger plats åt #hennesröst
Varje dag tystas flickor i hela världen. Därför delar jag en flickas röst tillsammans med Plan International Sverige. I en studie av World Economic Forum tycker hälften av flickorna i 186 länder att deras åsikter inte tas på allvar. Det är dags att lyssna på flickor! Dela en röst du också på www.plansverige.org/internationella-flickdagen-11-oktober/