Bli fadder

Telefontider givarservice:
Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

 

Internationella flickdagen 11 oktober 2021

Därför behövs flickdagen. Därför behövs du.

Flickor diskrimineras från dagen de föds. Skadliga normer och traditioner begränsar flickors liv. Var tredje sekund tvingas en flicka gifta sig och 18 miljoner flickor föder barn varje år. Samtidigt som flickor dör till följd av graviditet och förlossningar. Därför behövs den internationella flickdagen. Därför behövs du.

 

Engagera dig på internationella flickdagen 11 oktober

  • Swisha för alla flickor
  • 👈 Dela posten på Instagram
  • Tagga gärna @planinternationalsverige och #FörAllaFlickor

Swisha nu!

 

Därför behövs flickdagen. Därför behövs du.

Flickor diskrimineras från dagen de föds. Skadliga normer och traditioner begränsar flickors liv. Var tredje sekund tvingas en flicka gifta sig och 18 miljoner flickor föder barn varje år. Samtidigt som flickor dör till följd av graviditet och förlossningar. Därför behövs den internationella flickdagen. Därför behövs du.

Engagera dig på internationella flickdagen

  • Swisha för alla flickor.
  • 👇Dela posten på Instagram.
  • Tagga gärna @planinternationalsverige och #FörAllaFlickor.

Swisha nu!

 

Swisha #förallaflickor

53 602

kr insamlat
Mål: 100 000 kr
Belopp Minsta belopp 50 kr

Genom att gå vidare bekräftar du att du tagit del av vår integritetspolicy, som beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter.

Godkänn i Swishappen

Öppna Swish på din mobil och följ anvisningarna.

swish logo

Tack för att du står upp för flickors rättigheter!

Ingen flicka ska tvingas gifta sig, föda barn eller sluta skolan. Alla flickor ska leva fria från våld.

Tack för ditt stöd! Dela gärna våra bilder i sociala medier så att fler får veta varför flickdagen behövs.

Webbinarium om flickdagen 2021

Webbinarium om årets viktigaste dag

Världen är inte jämställd. Men hur arbetar Plan International för att förbättra flickors situation? Vår expert Agnes Björn pratar med generalsekreterare Mariann Eriksson. Live på Zoom 08.30!

Anmäl dig till webbinariet

Hanna Persson Plan International Sverigs nya ambassadör

HanaPee gästar oss på instagram

13.00 den 11 oktober är vår ambassadör Hanna “HanaPee” Persson och vår expert Agnes Björn live på Instagram. Det blir ett samtal om flickors situation i världen och hur vi kan stå upp för deras rättigheter.

Håll utkik på vår insta

 

Ungdomsaktivister i Peru

#Girlstakeover

Runt om i världen tar flickor över maktpositioner i samhället. Det är Plan Internationals globala kampanj Girls Takeover.

Läs mer om Girls Takeover

 

Webbinarium om flickdagen 2021

Webbinarium om årets viktigaste dag

Världen är inte jämställd. Men hur arbetar Plan International för att förbättra flickors situation? Vår expert Agnes Björn pratar med generalsekreterare Mariann Eriksson. Live på Zoom 08.30!

Anmäl dig till webbinariet

Hanna Persson Plan International Sverigs nya ambassadör

HanaPee gästar oss på instagram

13.00 den 11 oktober är vår ambassadör Hanna “HanaPee” Persson och vår expert Agnes Björn live på Instagram. Det blir ett samtal om flickors situation i världen och hur vi kan stå upp för deras rättigheter.

Håll utkik på vår insta

Ungdomsaktivister i Peru

#Girlstakeover

Runt om i världen tar flickor över maktpositioner i samhället. Det är Plan Internationals globala kampanj Girls Takeover.

Läs mer om Girls Takeover

Världen är inte jämställd. Vi ser hur flickor diskrimineras dubbelt, både på grund av sitt kön och sin ålder. De fråntas rätten att bestämma över sina liv och sin framtid. På Plan Internationals initiativ instiftade FN internationella flickdagen 2011.

Jämställdhet från dag ett

Jämställdhet från dag ett

Flickor diskrimineras från dagen de föds, ibland redan i magen. De får ofta mindre mat, omsorg och vård och riskerar till och med att överges – bara på grund av sitt kön. Omgivningens olika syn på flickor och pojkar påverkar hur barn ser på sig själva och sitt värde under hela sin uppväxt. Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt. Alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva förväntningar utifrån kön.
Ge flickor tusen möjligheter istället för en.

Nolltolerans mot våld

Nolltolerans mot våld

Under sin livstid kommer minst en av tre flickor att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld. Oftast är förövaren en pojkvän, make eller annan familjemedlem. För många tjejer utgör trakasserier och övergrepp vardag. Samtidigt förminskas och ursäktas våldet och skulden läggs ofta på flickan själv istället för på förövaren. Rädslan för att bli utsatt begränsar flickors liv och rörelsefrihet.
Synliggör, förebygg och straffa våld mot flickor.

Utbilda varje flicka!

Utbilda varje flicka

Allt fler flickor börjar skolan, men utbildningen är ibland så dålig att de inte ens lär sig läsa och skriva. Flickor är dessutom överrepresenterade bland de barn som inte får någon utbildning alls och bland de som tvingas hoppa av skolan, särskilt i kriser och konflikter. Orsakerna kan vara att det anses bortkastat att utbilda en flicka eller att familjen är fattig och värderar söners utbildning högre. En trygg utbildning av god kvalitet är inte bara en rättighet utan även en nyckel till självständighet.
Låt alla flickor få gå i en trygg och bra skola så de kan skapa en bättre framtid.

Barn, inte brud

Barn, inte brud

Ungefär en av fem flickor i världen är gifta. Flickor gifts bort eftersom de ses som en ekonomisk börda eller för att ogifta flickor anses kunna skada familjens heder. Gifta flickor isoleras från familj och vänner, tvingas sluta skolan och utsätts regelbundet för sexuellt våld. De blir gravida när de fortfarande är barn, vilket är förenat med livsfara. I praktiken rör det sig om slaveri under täckmanteln “äktenskap”. Vi kräver att barnäktenskap förbjuds utan undantag och att synen på flickor som ägodelar som vandrar mellan familjer förändras.
Skynda på arbetet med att förändra lagar och värderingar. 

Fyra viktiga fokusområden för vårt arbete

Plan International Sverige har satt ihop tio punkter för att säkra flickors frihet och rättigheter. Läs alla punkter i Agenda för flickor.

Jämställdhet från dag ett

Jämställdhet från dag ett

Flickor diskrimineras från dagen de föds, ibland redan i magen. De får ofta mindre mat, omsorg och vård och riskerar till och med att överges – bara på grund av sitt kön. Omgivningens olika syn på flickor och pojkar påverkar hur barn ser på sig själva och sitt värde under hela sin uppväxt. Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt. Alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva förväntningar utifrån kön.
Ge flickor tusen möjligheter istället för en.

Nolltolerans mot våld

Nolltolerans mot våld

Under sin livstid kommer minst en av tre flickor att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld. Oftast är förövaren en pojkvän, make eller annan familjemedlem. För många tjejer utgör trakasserier och övergrepp vardag. Samtidigt förminskas och ursäktas våldet och skulden läggs ofta på flickan själv istället för på förövaren. Rädslan för att bli utsatt begränsar flickors liv och rörelsefrihet.
Synliggör, förebygg och straffa våld mot flickor.

Utbilda varje flicka!

Utbilda varje flicka

Allt fler flickor börjar skolan, men utbildningen är ibland så dålig att de inte ens lär sig läsa och skriva. Flickor är dessutom överrepresenterade bland de barn som inte får någon utbildning alls och bland de som tvingas hoppa av skolan, särskilt i kriser och konflikter. Orsakerna kan vara att det anses bortkastat att utbilda en flicka eller att familjen är fattig och värderar söners utbildning högre. En trygg utbildning av god kvalitet är inte bara en rättighet utan även en nyckel till självständighet.
Låt alla flickor få gå i en trygg och bra skola så de kan skapa en bättre framtid.

Kiran från Indien

Barn, inte brud

Ungefär en av fem flickor i världen är gifta. Flickor gifts bort eftersom de ses som en ekonomisk börda eller för att ogifta flickor anses kunna skada familjens heder. Gifta flickor isoleras från familj och vänner, tvingas sluta skolan och utsätts regelbundet för sexuellt våld. De blir gravida när de fortfarande är barn, vilket är förenat med livsfara. I praktiken rör det sig om slaveri under täckmanteln “äktenskap”. Vi kräver att barnäktenskap förbjuds utan undantag och att synen på flickor som ägodelar som vandrar mellan familjer förändras.
Skynda på arbetet med att förändra lagar och värderingar.