Världen är inte jämställd. I vårt dagliga arbete ser vi hur flickor diskrimineras dubbelt, både på grund av sitt kön och sin ålder. De fråntas rätten att bestämma över sina liv och sin framtid. 2011 instiftade FN, på initiativ av Plan International, internationella flickdagen för att uppmärksamma flickors utsatta situation i världen.