Plan International var den första internationella organisationen som förde fram kravet till FN att inrätta en särskild dag för världens flickor. Nu uppmärksammar vi flickors rättigheter den 11 oktober varje år.

Internationella flickdagen sätter fokus på de kränkningar som flickor runt om i världen utsätts för hela tiden, men det är också en dag för att göra synliggöra flickors särskilda situation och behov. Flickor är dubbelt diskriminerade, för att de är barn, men också för att de är flickor. Men flickor är också en kraft för förändring: för sig själva, för sina familjer, sina samhällen och för hela länder.

Som initiativtagare byggde Plan International den koalition av organisationer som sökte stöd hos den kanadensiska regeringen för att ta uppropet till FN. I december 2011 beslutade FN:s generalförsamling att instifta dagen. Datumet blev den 11 oktober varje år.

 

Ta ställning för flickors framtid