Bli fadder

Telefontider givarservice:
Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 63 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Internationella flickdagen 2022

I år är det tio år sedan flickdagen, som instiftades av FN på initiativ av bland annat Plan International, uppmärksammades för första gången. Dagen är till för att synliggöra flickors utsatthet och att världen inte är jämställd.

Plan International Sveriges Flickapris

För att lyfta kampen för varje flickas rätt att bestämma över sitt liv och sin framtid lanserar vi Flickapriset. Det har varit en öppen nominering och vinnaren koras i samband med flickdagen. Priset kommer gå till en person eller organisation i Sverige som kämpar för att motverka kränkningar av flickors rättigheter – i Sverige eller världen – och utses av vår jury. Vi vill hylla alla som trots motgångar fortsätter kämpa och som är med och förändrar flickors framtid.

 

De nominerade till Flickapriset 2022

 • Elaf Ali.
  Journalist och författare som med sina personliga berättelser om hedersförtryck hjälpt till att belysa ämnet.
 • Erica Hebbe, Flow Girl.
  Grundare av organisationen som arbetar för flickors menshälsa i Kenya tillsammans med lokala partners.
 • Existera.
  Ideell förening som stöttar kvinnor som utsatts för könsstympning och arbetar för att inte fler flickor ska utsättas.
 • FATTA!
  Ideell medlemsförening som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke. Var med och drev igenom samtyckeslagen 2018.
 • From One to Another (FOTA).
  Ideell förening som arbetar för alla flickors lika rätta till utbildning, bland annat med hjälp av stipendier och kvinnocenter.
 • StreetGäris.
  Intersektionell organisation för kvinnor och icke-binära som arbetar för att stärka demokratin samt utmana och omfördela makten i samhället.
 • Greta Thunberg.
  Aktivist som kämpar för klimatet. Startade skolstrejker för klimatet och den ungdomsledda rörelsen Fridays For Future.
 • Hand in Hand.
  Ideell organisation som arbetar med entreprenörskap för att uppnå det globala målet om att bekämpa fattigdom.

  • Huskurage.
   Ideell förening med en metod för att förebygga mäns våld mot kvinnor som används av otaliga bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och kommuner.
  • Ida Östensson.
   Feministisk föreläsare och opinionsbildare som varit med och grundat Make Equal och Fatta! och nu arbetar på Child10.
  • Joanna Rubinstein.
   Expert på global hälsa och hållbar utveckling. Generalsekreterare för Childhood Foundation USA.
  • Katarina Wennstam.
   Journalist, författare och debattör som skrivit flera uppmärksammade böcker om våldtäkt och mäns våld mot kvinnor.
  • Kvinnors nätverk.
   Ideell organisation som bland annat bedriver stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor och flickor som lever med hedersförtryck.
  • Linda Häggkvist, Wangari Sthlm.
   Grundare till företaget Wangari som designar och säljer smycken och accessoarer och skänker delar av intäkterna till bland annat Tjejzonen.
 • Livet Bitch! Scenkonst.
  Scenkonstverksamhet i Södertälje som fokuserar på ungas perspektiv och lyfter flickors berättelser.
 • Magdalena Andersson.
  Civilekonom och politiker som blev Sveriges första kvinnliga statsminister.
 • Marit Olsson Leijer.
  En vardagshjälte som aldrig backar för tunga samtal och alltid stöttar tjejer och kvinnor och är redo att förändra samhällsstrukturer.
 • Niejda.
  Feministisk förening som ger samiska tjejer, kvinnor och icke-binära ett forum och en stärkande gemenskap.
 • Nina Rung.
  Kriminolog, debattör och grundare av Huskurage som tidigare arbetat med våld i nära relationer på polisen.
 • Sara Ibrahim, Elektra.
  Verksamhetsansvarig för Elektra som utbildar och informerar allmänheten och stöttar personer som lever i hederskontext.
 • Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan.
  Feministisk folkhögskola i Göteborg som vill främja kvinnors utveckling genom studier och utbildning.
 • Storasyster.
  Ideell organisation som kämpar för ett samhälle fritt från sexuella hot, tvång och övergrepp. Bland annat genom stöd till tjejer som utsatts.
 • SVT Nyheters grävnav.
  Journalisterna Marja Grill, Rebecka Haglund, Jenny Küttim, Fanny Renman och Lotta Sima för programmet De gömda hedersflickorna.
 • Tess Condori.
  Grundare av San Simon, en svensk-boliviansk kulturförening i Västerås som bland annat stöttar unga tjejer och förebygger utanförskap.
 • Tjejhuset Södertälje.
  En ungdomsverksamhet och mötesplats för tjejer som erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter och stärker ungas engagemang.
 • Unizon.
  Riksförbund för 130 tjej-, ungdoms- och kvinnojourer i Sverige som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.
 • Zinat Pirzadeh.
  Författare, komiker och föreläsare med starkt engagemang för flickors och kvinnors rättigheter.

Flickaprisets jury

Jurymedlem Dona Hariri jurist

Dona Hariri

Jurist, föreläsare och stående juridikexpert i TV4 Nyhetsmorgon. Sitter i styrelsen för Plan International Sverige, Ung Cancer och Clowner utan gränser. Har nominerats till årets jurist tre gånger.

Dona representerar Plan International och leder juryns arbete.

Jurymedlem Carl Björkman från Bill & Melinda Gates FoundationCarl Björkman

Nordenchef på Bill & Melinda Gates Foundation med en bakgrund i bland annat World Economic Forum, Europeiska kommissionen, Bloomberg och FN.

Jurymedlem Hanna Gerdes från Civil Rights Defenders

Hanna Gerdes

Folkrättsjurist och ordförande för Civil Rights Defenders. Har arbetat med barns rättigheter i 20 år och vunnit Diversity Index Awards för sitt jämställdhetsarbete.

Jurymedlem Hala Mohammed från RFSU

Hala Mohammed

Chef för engagemang och samverkan på RFSU. Tidigare på Rädda Barnen och Röda Korset. Har suttit i styrelsen för bland annat Rättviseförmedlingen.

Jurymedlem Åsa Regnér från UN Women

Åsa Regnér

Assisterande generalsekreterare för FN och biträdande högsta chef för UN Women. Tidigare barn-, äldre- och jämställdhetsminister och generalsekreterare för RFSU.

Jurymedlem Nora Bavey från Unconventional Ventures

Nora Bavey

Partner riskkapitalbolaget Unconventional Ventures. Har ett starkt fokus hållbarhet, mångfald och jämställdhet. Årets viktigaste kvinnliga investerare 2021. 

Jurymedlem Smilla Molin från Plan International Sveriges ungdomsråd

Smilla Molin

Medlem i Plan International Sveriges ungdomsråd och engagerad i samhällsfrågor och feminism. Politiskt aktiv i sin hemstad och representant i skolans elevråd.

Jurymedlem Irena Pozar från Veckorevyn

Irena Pozar

Chefredaktör för VeckoRevyn och krönikör i Expressen. Har i snart tio år bevakat frågor om jämställdhet och flickors och kvinnors förutsättningar. Årets journalist 2020.

Jurymedlem Oscar Stege Unger från Canucci

Oscar Stege Unger

Grundare och vd för Canucci och senior rådgivare på Wallenberg-stiftelserna. Har varit med och grundat Beredskapslyftet och En trygg start i Sverige.

Vill du förändra flickors framtid?

Världen är inte jämställd. Miljontals flickor runt om i världen saknar makten att bestämma över sina liv. Deras rättigheter kränks när de tvingas gifta sig, blir gravida och tas ur skolan. De fråntas rätten att bestämma över sina liv och sin framtid.

Bli Flickafadder Swisha en gåva

 
 

Prata om barnäktenskap i skolan

Barnäktenskap är en kränkning av barns rättigheter och en form av våld, som främst drabbar flickor. Med det här materialet får ni möjlighet att öka kunskapen om och förståelsen för barnäktenskap och flickors utsatta situation. Innehåller flera olika sorters övningar och tillfällen för eleverna att diskutera och vara delaktiga, till exempel med den interaktiva animerade filmen “Fångad – en kärlekshistoria”.

Läs mer och ladda ned materialet

Fyra viktiga fokusområden för vårt arbete

Plan International Sverige har satt ihop tio punkter för att säkra flickors frihet och rättigheter. Läs alla punkter i Agenda för flickor.

Jämställdhet från dag ett

Jämställdhet från dag ett

Jämställdhet från dag ett

Flickor diskrimineras från dagen de föds, ibland redan i magen. De får ofta mindre mat, omsorg och vård och riskerar till och med att överges – bara på grund av sitt kön. Omgivningens olika syn på flickor och pojkar påverkar hur barn ser på sig själva och sitt värde under hela sin uppväxt. Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt. Alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva förväntningar utifrån kön.
Ge flickor tusen möjligheter i stället för en.

Utbilda varje flicka

Utbilda varje flicka!

Utbilda varje flicka

Allt fler flickor börjar skolan, men utbildningen är ibland så dålig att de inte ens lär sig läsa och skriva. Flickor är dessutom överrepresenterade bland de barn som inte får någon utbildning alls och bland de som tvingas hoppa av skolan, särskilt i kriser och konflikter. Orsakerna kan vara att det anses bortkastat att utbilda en flicka eller att familjen är fattig och värderar söners utbildning högre. En trygg utbildning av god kvalitet är inte bara en rättighet utan även en nyckel till självständighet.
Låt alla flickor få gå i en trygg och bra skola så de kan skapa en bättre framtid.

Nolltolerans mot våld

Nolltolerans mot våld

Nolltolerans mot våld

Under sin livstid kommer minst en av tre flickor att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld. Oftast är förövaren en pojkvän, make eller annan familjemedlem. För många tjejer utgör trakasserier och övergrepp vardag. Samtidigt förminskas och ursäktas våldet och skulden läggs ofta på flickan själv istället för på förövaren. Rädslan för att bli utsatt begränsar flickors liv och rörelsefrihet.
Synliggör, förebygg och straffa våld mot flickor.

Barn, inte brud

Kiran från Indien

Barn, inte brud

Ungefär en av fem flickor i världen är gifta. Flickor gifts bort eftersom de ses som en ekonomisk börda eller för att ogifta flickor anses kunna skada familjens heder. Gifta flickor isoleras från familj och vänner, tvingas sluta skolan och utsätts regelbundet för sexuellt våld. De blir gravida när de fortfarande är barn, vilket är förenat med livsfara. I praktiken rör det sig om slaveri under täckmanteln “äktenskap”. Vi kräver att barnäktenskap förbjuds utan undantag och att synen på flickor som ägodelar som vandrar mellan familjer förändras.
Skynda på arbetet med att förändra lagar och värderingar. 

Jämställdhet från dag ett

Jämställdhet från dag ett

Jämställdhet från dag ett

Flickor diskrimineras från dagen de föds, ibland redan i magen. De får ofta mindre mat, omsorg och vård och riskerar till och med att överges – bara på grund av sitt kön. Omgivningens olika syn på flickor och pojkar påverkar hur barn ser på sig själva och sitt värde under hela sin uppväxt. Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt. Alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva förväntningar utifrån kön.
Ge flickor tusen möjligheter i stället för en.

Nolltolerans mot våld

Nolltolerans mot våld

Nolltolerans mot våld

Under sin livstid kommer minst en av tre flickor att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld. Oftast är förövaren en pojkvän, make eller annan familjemedlem. För många tjejer utgör trakasserier och övergrepp vardag. Samtidigt förminskas och ursäktas våldet och skulden läggs ofta på flickan själv istället för på förövaren. Rädslan för att bli utsatt begränsar flickors liv och rörelsefrihet.
Synliggör, förebygg och straffa våld mot flickor.

Utbilda varje flicka

Utbilda varje flicka!

Utbilda varje flicka

Allt fler flickor börjar skolan, men utbildningen är ibland så dålig att de inte ens lär sig läsa och skriva. Flickor är dessutom överrepresenterade bland de barn som inte får någon utbildning alls och bland de som tvingas hoppa av skolan, särskilt i kriser och konflikter. Orsakerna kan vara att det anses bortkastat att utbilda en flicka eller att familjen är fattig och värderar söners utbildning högre. En trygg utbildning av god kvalitet är inte bara en rättighet utan även en nyckel till självständighet.
Låt alla flickor få gå i en trygg och bra skola så de kan skapa en bättre framtid.

Barn, inte brud

Kiran från Indien

Barn, inte brud

Ungefär en av fem flickor i världen är gifta. Flickor gifts bort eftersom de ses som en ekonomisk börda eller för att ogifta flickor anses kunna skada familjens heder. Gifta flickor isoleras från familj och vänner, tvingas sluta skolan och utsätts regelbundet för sexuellt våld. De blir gravida när de fortfarande är barn, vilket är förenat med livsfara. I praktiken rör det sig om slaveri under täckmanteln “äktenskap”. Vi kräver att barnäktenskap förbjuds utan undantag och att synen på flickor som ägodelar som vandrar mellan familjer förändras.
Skynda på arbetet med att förändra lagar och värderingar.