Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Internationella flickdagen
11 oktober

 

11 oktober är flickornas dag

Internationella flickdagen instiftades av FN på initiativ av bland annat Plan International och uppmärksammades första gången 2012. Dagen, som på engelska heter International Day of the Girl Child, är till för att synliggöra flickors utsatthet och att världen inte är jämställd. Eftersom världen inte är jämställd har Plan International ett särskilt fokus på flickor. Därför är den internationella flickdagen extra viktig för vårt arbete. På den här sidan kan du läsa mer om dagen och hur vi arbetar för flickors rättigheter.

Flickors rättigheter i fokus

När internationella flickdagen fyllde tio år 2022 delade vi för första gången ut Plan International Sveriges Flickapris. Priset går till en person eller organisation som kämpar för flickors rättigheter i Sverige och den första vinnaren blev organisationen Existera. Årets pris delades ut till ungarelationer.se, en nationell stödlinje dit unga kan vända sig oavsett om de själva blir utsatta för våld, är den som utsätter eller känner någon som blir utsatt eller utsätter någon för våld. Läs mer om Flickapriset.

Tjejer tar plats

I samband med flickdagen den 11 oktober arrangerar Plan International det globala initiativet #GirlsTakeover där flickor över hela världen intar ledande positioner för en dag. Under hösten 2023 fick Sverige en ny jämställdhetsminister, Telenor fick nya VD, likaså Novartis Sverige, och 14 svenska ambassader fick nya ambassadörer för en dag. Läs mer om #GirlsTakeover

Vinnare av vårt flickapris 2023: ungarelationer.se

Fyra fokusområden för flickors rättigheter

Internationella flickdagen den 11 oktober är jätteviktig, men det räcker inte att uppmärksamma flickor en dag om året. Därför har Plan International Sverige satt ihop tio punkter för att säkra flickors frihet och rättigheter – året om.

Läs alla punkter i Agenda för flickor.

Jämställdhet från dag ett

Flickor diskrimineras från dagen de föds, ibland redan i magen. De får ofta mindre mat, omsorg och vård och riskerar till och med att överges – bara på grund av sitt kön. Omgivningens olika syn på flickor och pojkar påverkar hur barn ser på sig själva och sitt värde under hela sin uppväxt. Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt. Alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva förväntningar utifrån kön.
Ge flickor tusen möjligheter i stället för en.

Utbilda varje flicka

Allt fler flickor börjar skolan, men utbildningen är ibland så dålig att de inte ens lär sig läsa och skriva. Flickor är dessutom överrepresenterade bland de barn som inte får någon utbildning alls och bland de som tvingas hoppa av skolan, särskilt i kriser och konflikter. Orsakerna kan vara att det anses bortkastat att utbilda en flicka eller att familjen är fattig och värderar söners utbildning högre. En trygg utbildning av god kvalitet är inte bara en rättighet utan även en nyckel till självständighet.
Låt alla flickor få gå i en trygg och bra skola så de kan skapa en bättre framtid.

Nolltolerans mot våld

Under sin livstid kommer minst en av tre flickor att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld. Oftast är förövaren en pojkvän, make eller annan familjemedlem. För många tjejer utgör trakasserier och övergrepp vardag. Samtidigt förminskas och ursäktas våldet och skulden läggs ofta på flickan själv istället för på förövaren. Rädslan för att bli utsatt begränsar flickors liv och rörelsefrihet.
Synliggör, förebygg och straffa våld mot flickor.

Barn, inte brud

Ungefär en av fem flickor i världen är gifta. Flickor gifts bort eftersom de ses som en ekonomisk börda eller för att ogifta flickor anses kunna skada familjens heder. Gifta flickor isoleras från familj och vänner, tvingas sluta skolan och utsätts regelbundet för sexuellt våld. De blir gravida när de fortfarande är barn, vilket är förenat med livsfara. I praktiken rör det sig om slaveri under täckmanteln “äktenskap”. Vi kräver att barnäktenskap förbjuds utan undantag och att synen på flickor som ägodelar som vandrar mellan familjer förändras.
Skynda på arbetet med att förändra lagar och värderingar. 

Jämställdhet från dag ett

Flickor diskrimineras från dagen de föds, ibland redan i magen. De får ofta mindre mat, omsorg och vård och riskerar till och med att överges – bara på grund av sitt kön. Omgivningens olika syn på flickor och pojkar påverkar hur barn ser på sig själva och sitt värde under hela sin uppväxt. Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt. Alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva förväntningar utifrån kön.
Ge flickor tusen möjligheter i stället för en.

Nolltolerans mot våld

Under sin livstid kommer minst en av tre flickor att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld. Oftast är förövaren en pojkvän, make eller annan familjemedlem. För många tjejer utgör trakasserier och övergrepp vardag. Samtidigt förminskas och ursäktas våldet och skulden läggs ofta på flickan själv istället för på förövaren. Rädslan för att bli utsatt begränsar flickors liv och rörelsefrihet.
Synliggör, förebygg och straffa våld mot flickor.

Utbilda varje flicka

Allt fler flickor börjar skolan, men utbildningen är ibland så dålig att de inte ens lär sig läsa och skriva. Flickor är dessutom överrepresenterade bland de barn som inte får någon utbildning alls och bland de som tvingas hoppa av skolan, särskilt i kriser och konflikter. Orsakerna kan vara att det anses bortkastat att utbilda en flicka eller att familjen är fattig och värderar söners utbildning högre. En trygg utbildning av god kvalitet är inte bara en rättighet utan även en nyckel till självständighet.
Låt alla flickor få gå i en trygg och bra skola så de kan skapa en bättre framtid.

Barn, inte brud

Ungefär en av fem flickor i världen är gifta. Flickor gifts bort eftersom de ses som en ekonomisk börda eller för att ogifta flickor anses kunna skada familjens heder. Gifta flickor isoleras från familj och vänner, tvingas sluta skolan och utsätts regelbundet för sexuellt våld. De blir gravida när de fortfarande är barn, vilket är förenat med livsfara. I praktiken rör det sig om slaveri under täckmanteln “äktenskap”. Vi kräver att barnäktenskap förbjuds utan undantag och att synen på flickor som ägodelar som vandrar mellan familjer förändras.
Skynda på arbetet med att förändra lagar och värderingar. 

Vill du förändra flickors framtid?

Världen är inte jämställd. Miljontals flickor runt om i världen saknar makten att bestämma över sina liv. Deras rättigheter kränks när de tvingas gifta sig, blir gravida och tas ur skolan. De fråntas rätten att bestämma över sina liv och sin framtid.

Bli Flickafadder Swisha en gåva

Vill du förändra flickors framtid?

Världen är inte jämställd. Miljontals flickor runt om i världen saknar makten att bestämma över sina liv. Deras rättigheter kränks när de tvingas gifta sig, blir gravida och tas ur skolan. De fråntas rätten att bestämma över sina liv och sin framtid.

Bli Flickafadder 

Swisha en gåva

Vill du som företag stötta flickor?

Ge en engångsgåva och bidra till att arbetet för barns och flickors rättigheter kan växlas upp. Med er engångsgåva är ni med och bland annat stoppar barnäktenskap och sätter fler flickor vid skolbänken. Det här är Vorn. Hon är sju år och går i en grundskola byggd av Plan International i provinsen Stung Treng i Kambodja. Med ert bidrag kan vi tillsammans förbättra framtiden för fler flickor.

ge en företagsgåva

En flicka vid en skolbänk i Kambodja.

 

Vill du som företag stötta flickor?

En flicka vid en skolbänk i Kambodja.

Ge en engångsgåva och bidra till att arbetet för barns och flickors rättigheter kan växlas upp. Med er engångsgåva är ni med och bland annat stoppar barnäktenskap och sätter fler flickor vid skolbänken. Det här är Vorn. Hon är sju år och går i en grundskola byggd av Plan International i provinsen Stung Treng i Kambodja. Med ert bidrag kan vi tillsammans förbättra framtiden för fler flickor.

ge en företagsgåva

 

Rapport:

the state of the world’s girls 2023: flickor leder vägen

State of the World’s Girls-rapporten 2023 är en global studie om världens flickor där över 1 000 tonårsflickor och unga kvinnor i 26 länder har intervjuats. Årets rapport fokuserar på flickors och unga kvinnors aktivism, och visar bland annat att nästan en tredjedel av aktivisterna upplever att de utsätts för negativa konsekvenser på grund av sitt engagemang. Samtidigt tycker nästan alla att deras aktivism har en positiv inverkan på dem själva.

till rapporter

Framsida av 2023 års State of the Girls report med texten Turning the world around.
Framsidan av rapporten "Realising Every Girls Right to Flourish"

 

Rapport:

framsteg och bakslag för flickors rättigheter

Tio år efter att internationella flickdagen uppmärksammades för första gången släppte Plan International rapporten Realising Every Girl’s Right to Flourish. Där tittar vi på utvecklingen för flickors rättigheter under de tio åren som gått.

Även om det skett en viss positiv utveckling för flickor globalt, framförallt inom områden som barnadödlighet och tidig skolgång, följer den inte med genom hela flickans liv. Och utvecklingen går för långsamt.

till rapporter

 

Skolmaterial:

Prata om barnäktenskap i skolan

Barnäktenskap är en kränkning av barns rättigheter och en form av våld, som främst drabbar flickor. Med det här materialet får ni möjlighet att öka kunskapen om och förståelsen för barnäktenskap och flickors utsatta situation. Innehåller flera olika sorters övningar och tillfällen för eleverna att diskutera och vara delaktiga, till exempel med den interaktiva animerade filmen “Fångad – en kärlekshistoria”.

till skolmaterial för lärare

Två flickor i Indien står rygg mot rygg och kollar in i kameran, på bilden står texten "barn, inte fru".

Läs och sprid kunskap om flickors rättigheter och barns lika villkor

Vanliga frågor om internationella flickdagen

Vad är internationella flickdagen?

Internationella flickdagen infaller varje år den 11 oktober och syftar till att främja flickors rättigheter och uppmärksamma de utmaningar och ojämlikheter som många flickor möter över hela världen.

Varför behövs en särskild dag för flickors rättigheter?

Trots framsteg i jämställdhetsfrågor finns det fortfarande stora utmaningar och ojämlikheter som specifikt drabbar flickor. En särskild dag ger uppmärksamhet och fokus åt dessa frågor.

Har det skett några framsteg sedan flickdagen infördes?

Tio år efter att internationella flickdagen uppmärksammades för första gången släppte Plan International en rapport där tittar vi på utvecklingen för flickors rättigheter under de tio åren som gått. Läs våra rapporter här.

Hur kom internationella flickdagen till?

Den internationella flickdagen instiftades av FN på initiativ av barnrättsorganisationer inklusive Plan International. Det första året dagen uppmärksammades var 2012.

Vilka är de största utmaningarna som flickor står inför idag?

Flickor diskrimineras dubbelt, både på grund av sitt kön och sin ålder. De fråntas rätten att bestämma över sitt liv och sin framtid. De får generellt mindre mat och hoppar oftare av skolan. Läs mer om hur flickor är särskilt utsatta på vår sida om agenda för flickor.

Vad kan jag göra för att stödja flickors rättigheter?

I vår gåvoshop kan du köpa engångsgåvor som till exempel lär flickor läsa och stoppar barnbröllop. Vill du stötta flickor långsiktigt rekommenderar vi dig att bli flickafadder. Tillsammans kan vi förändra flickors framtid.

Vad är internationella flickdagen?

Internationella flickdagen infaller varje år den 11 oktober och syftar till att främja flickors rättigheter och uppmärksamma de utmaningar och ojämlikheter som många flickor möter över hela världen.

Hur kom internationella flickdagen till?

Den internationella flickdagen instiftades av FN på initiativ av barnrättsorganisationer inklusive Plan International. Det första året dagen uppmärksammades var 2012.

Varför behövs en särskild dag för flickors rättigheter?

Trots framsteg i jämställdhetsfrågor finns det fortfarande stora utmaningar och ojämlikheter som specifikt drabbar flickor. En särskild dag ger uppmärksamhet och fokus åt dessa frågor.

Vilka är de största utmaningarna som flickor står inför idag?

Flickor diskrimineras dubbelt, både på grund av sitt kön och sin ålder. De fråntas rätten att bestämma över sitt liv och sin framtid. De får generellt mindre mat och hoppar oftare av skolan. Läs mer om hur flickor är särskilt utsatta på vår sida om agenda för flickor.

Har det skett några framsteg sedan flickdagen infördes?

Tio år efter att internationella flickdagen uppmärksammades för första gången släppte Plan International en rapport där tittar vi på utvecklingen för flickors rättigheter under de tio åren som gått. Läs våra rapporter här.

Vad kan jag göra för att stödja flickors rättigheter?

I vår gåvoshop kan du köpa engångsgåvor som till exempel lär flickor läsa och stoppar barnbröllop. Vill du stötta flickor långsiktigt rekommenderar vi dig att bli flickafadder. Tillsammans kan vi förändra flickors framtid.