Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Plan International Sveriges Flickapris 2023

Plan internationals Flickapris 2023

Vinnare av flickapriset 2023: Ungarelationer.se

Vinnarna av Plan International Sveriges Flickapris 2023. Ungarelationer.se

Den nationella stödlinjen ungarelationer.se får Plan International Sveriges Flickapris 2023. Till dem kan unga upp till 20 år vända sig oavsett om de själva blir utsatta för våld, är den som utsätter andra eller känner någon som blir utsatt eller utsätter någon för våld.   

Ungarelationer.se drivs sedan 2019 av Stiftelsen 1000 Möjligheter. De tar varje år emot tusentals samtal från unga som lever i svåra situationer och ger dem rådgivning och stöd från specialistutbildade volontärer och psykologer.  

Med årets pris vill vi uppmärksamma det stora samhällsproblem som killars våld mot flickor utgör, samt vinnarens konkreta insatser för att förebygga och motverka våld. Årets vinnare arbetar tålmodigt och strategiskt med att lyfta en fråga som ofta hamnar i skymundan och för att få till långsiktig förändring.  

Läs intervjun med vinnaren!

Plan International Sveriges Flickapris 2023

Plan International Sveriges Flickapris

I samband med den internationella flickdagen 11 oktober delar vi ut Flickapriset och lyfter fram personer och organisationer som kämpar för flickors rättigheter. Internationella flickdagen instiftades av FN på initiativ av Plan International för att uppmärksamma flickors utsatthet och att världen inte är jämställd.

priset för de som kämpar för flickors rättigheter

Flickapriset delas ut till en person eller organisation i Sverige som har gjort en extra insats för att synliggöra flickors rättigheter och motverka kränkningar av dessa. Utdelningen föregicks av en öppen nominering där vem som helst kunde nominera organisationer och personer. Därefter tog en oberoende jury över arbetet med att utse vinnaren. Juryns arbete har letts av Dona Hariri, jurist och medlem i Plan International Sveriges styrelse. Priset delades 2023 ut den 2 oktober på Hotel At Six under en eftermiddag fullspäckad av starka berättelser, livemusik, panelsamtal och massor av inspiration för att ta kampen för flickors rättigheter vidare.

Plan International Sveriges Flickapris

I samband med den internationella flickdagen delar vi ut Flickapriset och lyfter fram personer och organisationer som kämpar för flickors rättigheter. Flickdagen instiftades av FN på initiativ av Plan International för att uppmärksamma flickors utsatthet och att världen inte är jämställd.

priset för de som kämpar för flickors rättigheter

Flickapriset delas ut till en person eller organisation i Sverige som har gjort en extra insats för att synliggöra flickors rättigheter och motverka kränkningar av dessa. Utdelningen föregicks av en öppen nominering där vem som helst kunde nominera organisationer och personer. Därefter tog en oberoende jury över arbetet med att utse vinnaren. Juryns arbete har letts av Dona Hariri, jurist och medlem i Plan International Sveriges styrelse. Priset delades 2023 ut den 2 oktober på Hotel At Six under en eftermiddag fullspäckad av starka berättelser, livemusik, panelsamtal och massor av inspiration för att ta kampen för flickors rättigheter vidare.

 

Clara Henry ledde prisutdelningen

Clara Henry
Fotograf: Morgan Norman

 

Flickors rätt till utbildning, hygien, självständighet och inte minst trygghet är långt ifrån självklar. Flickors liv är en jämställdhetsfråga och jag kommer aldrig sluta kämpa för flickor i världen. Därför känns Flickapriset otroligt viktigt. Jag är stolt över att få vara en del av galan!

– Clara Henry

Clara Henry är en hyllad programledare, skådespelare och författare, som är välkänd för sitt engagemang för jämställdhet och lika möjligheter för flickor. Clara kommer vara värd och guida oss genom prisutdelningen.

Flickaprisets Jury

Juryn till Flickapriset består av en rad starka namn som på olika sätt arbetar för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Arbetet leds av Dona Hariri, jurist, moderator och ledamot i vår styrelse.

Jurist, föreläsare och stående juridikexpert i TV4 Nyhetsmorgon. Sitter i styrelsen för Plan International Sverige, Ung Cancer och Clowner utan gränser. Har nominerats till årets jurist tre gånger. Dona representerar Plan International och leder juryns arbete.

Jurymedlem Dona Hariri jurist

Dona Hariri

Partiledare för Centerpartiet åren 2011–2023 och tidigare näringsminister. En stark förespråkare för flickors rättigheter och jämställdhet.

Annie Lööf, tidigare partiledare för Centerpartiet och medlem i Flickapriset-juryn

Annie Lööf

Chef för engagemang och samverkan på RFSU. Tidigare på Rädda Barnen och Röda Korset. Har suttit i styrelsen för bland annat Rättviseförmedlingen.

Jurymedlem Hala Mohammed från RFSU

Hala Mohammed

Chefredaktör för VeckoRevyn och krönikör i Expressen. Har i snart tio år bevakat frågor om jämställdhet och flickors och kvinnors förutsättningar. Årets journalist 2020.

Jurymedlem Irena Pozar från Veckorevyn

Irena Pozar

Nordenchef på Bill & Melinda Gates Foundation med en bakgrund i bland annat World Economic Forum, Europeiska kommissionen, Bloomberg och FN.

Jurymedlem Carl Björkman från Bill & Melinda Gates Foundation

Carl Björkman

Folkrättsjurist och ordförande för Civil Rights Defenders. Har arbetat med barns rättigheter i 20 år och vunnit Diversity Index Awards för sitt jämställdhetsarbete.

Jurymedlem Hanna Gerdes från Civil Rights Defenders

Hanna Gerdes

Partner på riskkapitalbolaget Unconventional Ventures. Har ett starkt fokus på hållbarhet, mångfald och jämställdhet. Årets viktigaste kvinnliga investerare 2021. 

Jurymedlem Nora Bavey från Unconventional Ventures

Nora Bavey

Medlem i Plan International Sveriges ungdomsråd och engagerad i samhällsfrågor och feminism. Politiskt aktiv i sin hemstad och representant i skolans elevråd.

Jurymedlem Smilla Molin från Plan International Sveriges ungdomsråd

Smilla Molin

Grundare och vd för Canucci och senior rådgivare på Wallenbergstiftelserna. Har varit med och grundat Beredskapslyftet och En trygg start i Sverige.

Jurymedlem Oscar Stege Unger från Canucci

Oscar Stege Unger

Med en övertygelse att världen blir bättre med starka ideella organisationer främjar Postkodstiftelsens Generalsekreterare en positiv samhällsutveckling genom att söka långsiktiga lösningar på likväl lokala som globala utmaningar.

Marie Dahllöf, Postkodstiftelsens Generalsekreterare

Marie Dahllöf

“Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer”

Zandra Kanakaris, generalsekreterare på 1000 Möjligheter.
Zandra Kanakaris, generalsekreterare på 1000 Möjligheter.

Plan International Sveriges Flickapris 2023 gick till Ungarelationer.se, en nationell stödlinje för unga som befinner sig i våldsamma relationer.

När det pratas om unga och våld tänker de flesta kanske på gängkriminalitet. Zandra Kanakaris, generalsekreterare på stiftelsen 1000 Möjligheter som driver Ungarelationer.se menar att våld i ungas relationer länge har varit en blind fläck i samhället. Innan stödlinjen startades tillfrågades mer än 200 unga i en referensgrupp vad de tänkte på när de hörde begreppen “mäns våld mot kvinnor”, “våld i nära relationer” och “kvinnovåld”. Svaren gav en tydlig bild av hur det “vanliga brottsoffret” ser ut.

– Man såg framför sig en medelålders kvinna med tre barn som flyr till en kvinnojour. Den bilden är ju helt sann, men det kan lika gärna vara sextonåriga Lisa. Den bilden fanns inte alls, varken hos de unga eller vuxna. Trots att Brå (Brottsförebyggande rådet) rätt nyligen hade kommit med en rapport som visade att nästan var fjärde ung tjej hade varit utsatt för brott i sin relation, säger Zandra Kanakaris.

Stödlinjen startades 2019 och dit kan unga vända sig om de utsätts för våld i en relation, är den som utsätter eller är kompis till någon som är i en våldsam relation. Chatten används av tusentals unga varje år. Många är osäkra på om de är i ett bra förhållande eftersom det kan vara svårt att veta vad som är okej och inte.

– Vi har en hel populärkultur som romantiserar svartsjuka. Det ses som gulligt och en bekräftelse på att man är älskad, säger Zandra Kanakaris.

Dagens unga är vana vid att bli kontrollerade. Föräldrar vill veta var de befinner sig, och med vem. Dessutom är de uppvuxna med GPS-klockor och andra verktyg för att föräldrar ska kunna hålla koll på dem.

– Det är ju för att föräldrar bryr sig om sina barn och inte vill att det ska hända dem någonting, även om föräldrar också behöver vara varsamma med sin kontroll. Men hur ska ett barn förstå skillnaden när pojkvännen säger samma sak? “Det är bara för att jag är så orolig för dig. Jag älskar dig så mycket, jag vill bara veta vem du är med, när du kommer hem, vad du gör.”

Det behövs fortfarande mycket mer forskning på området men enligt den forskning som finns är våldet i ungas relationer lika allvarligt och lika grovt som i vuxnas. Det handlar om fysiskt, psykiskt, sexuellt och digitalt våld.

– Det går också snabbare i ungas liv, det kan hända mycket i en relation på fyra månader. Det är både en utmaning men också en möjlighet, säger Zandra Kanakaris.

Hon menar att unga är mer förändringsbenägna och om de kan få hjälp tidigt, innan de flyttar ihop med sin partner eller gifter sig och till och med skaffar barn, så kan det fortfarande finnas en möjlighet att bryta relationen. Det innebär också en stor möjlighet att hitta förövare i unga åldrar vilket kan förebygga att de fortsätter utsätta kvinnor för våld i sina kommande relationer.

– Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Det låter ju helt självklart när man säger det men tidigare har man inte sett den kopplingen. Det är ju självklart att Anders inte börjar slå när han är 45. Han börjar ett beteende av makt och kontroll långt tidigare och tänk om vi kan hitta honom redan när han är 16.

“Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer” 

Plan International Sveriges Flickapris 2023 gick till Ungarelationer.se, en nationell stödlinje för unga som befinner sig i våldsamma relationer. 

Zandra Kanakaris, generalsekreterare på 1000 Möjligheter.

När det pratas om unga och våld tänker de flesta kanske på gängkriminalitet. Zandra Kanakaris, generalsekreterare på stiftelsen 1000 Möjligheter som driver Ungarelationer.se menar att våld i ungas relationer länge har varit en blind fläck i samhället. Innan stödlinjen startades tillfrågades mer än 200 unga i en referensgrupp vad de tänkte på när de hörde begreppen “mäns våld mot kvinnor”, “våld i nära relationer” och “kvinnovåld”. Svaren gav en tydlig bild av hur det “vanliga brottsoffret” ser ut.  

– Man såg framför sig en medelålders kvinna med tre barn som flyr till en kvinnojour. Den bilden är ju helt sann, men det kan lika gärna vara sextonåriga Lisa. Den bilden fanns inte alls, varken hos de unga eller vuxna. Trots att Brå (Brottsförebyggande rådet) rätt nyligen hade kommit med en rapport som visade att nästan var fjärde ung tjej hade varit utsatt för brott i sin relation, säger Zandra Kanakaris.  

Stödlinjen startades 2019 och dit kan unga vända sig om de utsätts för våld i en relation, är den som utsätter eller är kompis till någon som är i en våldsam relation. Chatten används av tusentals unga varje år. Många är osäkra på om de är i ett bra förhållande eftersom det kan vara svårt att veta vad som är okej och inte.   

– Vi har en hel populärkultur som romantiserar svartsjuka. Det ses som gulligt och en bekräftelse på att man är älskad, säger Zandra Kanakaris.  

Dagens unga är vana vid att bli kontrollerade. Föräldrar vill veta var de befinner sig, och med vem. Dessutom är de uppvuxna med GPS-klockor och andra verktyg för att föräldrar ska kunna hålla koll på dem. 

– Det är ju för att föräldrar bryr sig om sina barn och inte vill att det ska hända dem någonting, även om föräldrar också behöver vara varsamma med sin kontroll. Men hur ska ett barn förstå skillnaden när pojkvännen säger samma sak? “Det är bara för att jag är så orolig för dig. Jag älskar dig så mycket, jag vill bara veta vem du är med, när du kommer hem, vad du gör.”  

Det behövs fortfarande mycket mer forskning på området men enligt den forskning som finns är våldet i ungas relationer lika allvarligt och lika grovt som i vuxnas. Det handlar om fysiskt, psykiskt, sexuellt och digitalt våld.   

– Det går också snabbare i ungas liv, det kan hända mycket i en relation på fyra månader. Det är både en utmaning men också en möjlighet, säger Zandra Kanakaris.  

Hon menar att unga är mer förändringsbenägna och om de kan få hjälp tidigt, innan de flyttar ihop med sin partner eller gifter sig och till och med skaffar barn, så kan det fortfarande finnas en möjlighet att bryta relationen. Det innebär också en stor möjlighet att hitta förövare i unga åldrar vilket kan förebygga att de fortsätter utsätta kvinnor för våld i sina kommande relationer. 

– Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Det låter ju helt självklart när man säger det men tidigare har man inte sett den kopplingen. Det är ju självklart att Anders inte börjar slå när han är 45. Han börjar ett beteende av makt och kontroll långt tidigare och tänk om vi kan hitta honom redan när han är 16. 

 

Vill du veta vilka som nominerades till flickapriset 2023?

se alla nominerade här

En PDF med alla nominerade laddas ner vid knapptryck

Partner

Logga för At Six

tack till

Logga för Babyshop Group, Floristkompaniet, Pukka, Åre Water, Libresse, Saltå Kvarn och Telenor.

Vinnare av Flickapriset 2022: EXISTERA

Organisationen Existera tar emot Plan International Sveriges Flickapris 2022

Med starkt engagemang och stor kunskap finns våran vinnare av flickapriset 2022 till för alla de flickor och kvinnor i Sverige som lever med konsekvenserna av könsstympning. När minst 200 miljoner flickor och kvinnor i världen har utsatts behövs dessa positiva krafter som kämpar för alla flickors och kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar och liv.

Existera arbetar ihärdigt och metodiskt med att öka kunskapen i hela det svenska samhället och utbildar yrkesverksamma som möter de som utsatts eller riskerar att utsättas.

Lär mer om Plan Internationals arbete mot könsstympning

Vanliga frågor

Vad är Flickapriset?

Flickapriset delas ut i samband med Internationella Flickdagen av Plan International Sverige. Det lyfter fram personer och organisationer som kämpar för flickors rättigheter.

Vem utser vinnaren?

2023 års vinnare utsågs av juryn som bestod av en rad starka namn som på olika sätt arbetar för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Arbetet leddes av juristen Dona Hariri.

Vem kan få Flickapriset?

Flickapriset delas ut till en person eller organisation i Sverige som har gjort en extra insats för att synliggöra flickors rättigheter och motverka kränkningar av dessa.

Vem vann Flickapriset 2023?

Den nationella stödlinjen ungarelationer.se som drivs av Stiftelsen 1000 Möjligheter. Till dem kan unga upp till 20 år vända sig oavsett om de själva blir utsatta för våld, är den som utsätter andra eller känner någon som blir utsatt eller utsätter någon för våld.

Vad är Flickapriset?

Flickapriset delas ut i samband med Internationella Flickdagen av Plan International Sverige. Det lyfter fram personer och organisationer som kämpar för flickors rättigheter.

Vem kan få Flickapriset?

Flickapriset delas ut till en person eller organisation i Sverige som har gjort en extra insats för att synliggöra flickors rättigheter och motverka kränkningar av dessa.

Vem utser vinnaren?

2023 års vinnare utsågs av juryn som bestod av en rad starka namn som på olika sätt arbetar för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Arbetet leddes av juristen Dona Hariri.

Vem vann Flickapriset 2023?

Den nationella stödlinjen ungarelationer.se som drivs av Stiftelsen 1000 Möjligheter. Till dem kan unga upp till 20 år vända sig oavsett om de själva blir utsatta för våld, är den som utsätter andra eller känner någon som blir utsatt eller utsätter någon för våld.