Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Plan international sveriges

Flickapris 2024

Jag vill nominera

Nomineringen stänger 30 juni.

Plan international sveriges Flickapris 2024

Jag vill nominera

Nomineringen stänger 30 juni.

I samband med den internationella flickdagen 11 oktober delar vi ut Flickapriset och lyfter fram personer och organisationer som kämpar för flickors rättigheter. Internationella flickdagen instiftades av FN på initiativ av Plan International för att uppmärksamma flickors utsatthet och att världen inte är jämställd.

priset för de som kämpar för flickors rättigheter

Flickapriset delas ut till en person eller organisation i Sverige som har gjort en extra insats för att synliggöra flickors rättigheter och motverka kränkningar av dessa. Utdelningen föregås av en öppen nominering där vem som helst kan nominera organisationer och personer. Därefter tar en oberoende jury över arbetet med att utse vinnaren. Juryns arbete leds av Dona Hariri, jurist och föreläsare.

Vet du en kämpe för flickors rättigheter? Nominera senast 30 juni.

Nominera idag

 

I samband med den internationella flickdagen delar vi ut Flickapriset och lyfter fram personer och organisationer som kämpar för flickors rättigheter. Flickdagen instiftades av FN på initiativ av Plan International för att uppmärksamma flickors utsatthet och att världen inte är jämställd.

priset för de som kämpar för flickors rättigheter

Flickapriset delas ut till en person eller organisation i Sverige som har gjort en extra insats för att synliggöra flickors rättigheter och motverka kränkningar av dessa. Utdelningen föregås av en öppen nominering där vem som helst kan nominera organisationer och personer. Därefter tar en oberoende jury över arbetet med att utse vinnaren. Juryns arbete leds av Dona Hariri, jurist och föreläsare.

Vet du en kämpe för flickors rättigheter? Nominera senast 30 juni.

Nominera idag

Flickaprisets   Jury  

Juryn till Flickapriset består av en rad starka namn som på olika sätt arbetar för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Arbetet leds av Dona Hariri, jurist, moderator och tidigare styrelseledamot i Plan International Sveriges styrelse.  

Detta år markerar den tredje gången som Flickapriset delas ut, och jag är stolt över att ha varit ordförande för juryn vid varje tillfälle. Det är en stor ära att kunna erkänna och belöna de individer som spelar en transformerande roll i att förbättra flickors liv.

Jurymedlem Dona Hariri jurist

Dona HaririJurist, moderator och föreläsare

Det är sorgligt att vi ens behöver säga flickors rättigheter. Att vi måste göra en poäng och särskilja dem. Från vad, mänskliga rättigheter? Pojkars rättigheter ses självklart som mänskliga rättigheter. De borde flickors också.

Alexander Karim Skådespelare och författare

Jag vet att flickor med olika typer av funktionsnedsättningar är extra utsatta och diskriminerade. Att jag, som kallar mig funkivist, får vara med i juryn ser jag som en möjlighet att uppmärksamma de här flickornas utsatthet lite extra.

Jenny Larsson

Jenny LarssonEntreprenör som föreläser om livet med CP

Det är ett otroligt ärofyllt uppdrag att få sitta i juryn och dela ut pris till någon som kan förändra flickors framtid. Att inspirera och motivera är av yttersta vikt för alla unga och riktningen deras resa i livet tar. Jag ser fram emot att kunna bidra till det.

Silvana Imam

Silvana ImamRappare och låtskrivare som gjorde skådespelardebut 2023

Ska vi nå ett jämställt samhälle på riktigt så krävs att både flickor och pojkar får växa upp i trygghet och frihet. För att nå det krävs förebilder som visar vägen och jag är stolt över att få möjlighet att lyfta dessa krafter.

Annie Lööf, tidigare partiledare för Centerpartiet och medlem i Flickapriset-juryn

Annie LööfStrategisk rådgivare, föreläsare och styrelsearbetare. Tidigare partiledare för Centerpartiet

Jag är så hedrad över att få sitta i juryn för Flickapriset och glad över att få hylla de som arbetar för flickors rättigheter varje dag.

Jurymedlem Irena Pozar från Veckorevyn

Irena PozarChefredaktör för VeckoRevyn

Flickapriset är otroligt viktigt eftersom det synliggör och hedrar de individer och organisationer som outtröttligt jobbar för att skydda och stärka flickors rättigheter.

Jurymedlem Carl Björkman från Bill & Melinda Gates Foundation

Carl BjörkmanNordenchef på Bill & Melinda Gates Foundation

Det är otroligt roligt men också svårt (att sitta i Flickaprisets jury) med tanke på att det finns så många som gör ett sådant fantastiskt jobb för flickors rättigheter.

Jurymedlem Hanna Gerdes från Civil Rights Defenders

Hanna GerdesFolkrättsjurist och ordförande för Civil Rights Defenders

Jag är med i juryn för Flickapriset för jag tycker att arbetet för jämställdhet går för långsamt. Det är superviktigt att lyfta fram bra exempel på organisationer som gör ett bra jobb för flickors rättigheter.

Marie Dahllöf, Postkodstiftelsens Generalsekreterare

Marie DahllöfGeneralsekreterare för Svenska Postkodlotteriets Stiftelse

Isak Sörling

Isak SörlingMedlem i Plan International Sveriges ungdomsråd

Tidigare Vinnare av Plan International Sveriges Flickapris

Vinnare 2023: ungarelationer.se

Den nationella stödlinjen ungarelationer.se fick Plan International Sveriges Flickapris 2023. Till dem kan unga upp till 20 år vända sig oavsett om de själva blir utsatta för våld, är den som utsätter andra eller känner någon som blir utsatt eller utsätter någon för våld.   

Ungarelationer.se drivs sedan 2019 av Stiftelsen 1000 Möjligheter. De tar varje år emot tusentals samtal från unga som lever i svåra situationer och ger dem rådgivning och stöd från specialistutbildade volontärer och psykologer.  

Priset uppmärksammar det stora samhällsproblem som killars våld mot flickor utgör, samt vinnarens konkreta insatser för att förebygga och motverka våld.

Vinnarna av Plan International Sveriges Flickapris 2023. Ungarelationer.se

Klicka på läs mer för att läsa intervjun med Zandra Kanakaris, generalsekreterare på 1000 möjligheter.

“Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer”

När det pratas om unga och våld tänker de flesta kanske på gängkriminalitet. Zandra Kanakaris, generalsekreterare på stiftelsen 1000 Möjligheter som driver Ungarelationer.se menar att våld i ungas relationer länge har varit en blind fläck i samhället. Innan stödlinjen startades tillfrågades mer än 200 unga i en referensgrupp vad de tänkte på när de hörde begreppen “mäns våld mot kvinnor”, “våld i nära relationer” och “kvinnovåld”. Svaren gav en tydlig bild av hur det “vanliga brottsoffret” ser ut.

– Man såg framför sig en medelålders kvinna med tre barn som flyr till en kvinnojour. Den bilden är ju helt sann, men det kan lika gärna vara sextonåriga Lisa. Den bilden fanns inte alls, varken hos de unga eller vuxna. Trots att Brå (Brottsförebyggande rådet) rätt nyligen hade kommit med en rapport som visade att nästan var fjärde ung tjej hade varit utsatt för brott i sin relation, säger Zandra Kanakaris.

Stödlinjen startades 2019 och dit kan unga vända sig om de utsätts för våld i en relation, är den som utsätter eller är kompis till någon som är i en våldsam relation. Chatten används av tusentals unga varje år. Många är osäkra på om de är i ett bra förhållande eftersom det kan vara svårt att veta vad som är okej och inte.

– Vi har en hel populärkultur som romantiserar svartsjuka. Det ses som gulligt och en bekräftelse på att man är älskad, säger Zandra Kanakaris.

Dagens unga är vana vid att bli kontrollerade. Föräldrar vill veta var de befinner sig, och med vem. Dessutom är de uppvuxna med GPS-klockor och andra verktyg för att föräldrar ska kunna hålla koll på dem.

– Det är ju för att föräldrar bryr sig om sina barn och inte vill att det ska hända dem någonting, även om föräldrar också behöver vara varsamma med sin kontroll. Men hur ska ett barn förstå skillnaden när pojkvännen säger samma sak? “Det är bara för att jag är så orolig för dig. Jag älskar dig så mycket, jag vill bara veta vem du är med, när du kommer hem, vad du gör.”

Det behövs fortfarande mycket mer forskning på området men enligt den forskning som finns är våldet i ungas relationer lika allvarligt och lika grovt som i vuxnas. Det handlar om fysiskt, psykiskt, sexuellt och digitalt våld.

– Det går också snabbare i ungas liv, det kan hända mycket i en relation på fyra månader. Det är både en utmaning men också en möjlighet, säger Zandra Kanakaris.

Hon menar att unga är mer förändringsbenägna och om de kan få hjälp tidigt, innan de flyttar ihop med sin partner eller gifter sig och till och med skaffar barn, så kan det fortfarande finnas en möjlighet att bryta relationen. Det innebär också en stor möjlighet att hitta förövare i unga åldrar vilket kan förebygga att de fortsätter utsätta kvinnor för våld i sina kommande relationer.

– Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Det låter ju helt självklart när man säger det men tidigare har man inte sett den kopplingen. Det är ju självklart att Anders inte börjar slå när han är 45. Han börjar ett beteende av makt och kontroll långt tidigare och tänk om vi kan hitta honom redan när han är 16.

Läs mer

Organisationen Existera tar emot Plan International Sveriges Flickapris 2022

Vinnare 2022: EXISTERA

Med starkt engagemang och stor kunskap finns våran vinnare av flickapriset 2022 till för alla de flickor och kvinnor i Sverige som lever med konsekvenserna av könsstympning. När minst 200 miljoner flickor och kvinnor i världen har utsatts behövs dessa positiva krafter som kämpar för alla flickors och kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar och liv.

Existera arbetar ihärdigt och metodiskt med att öka kunskapen i hela det svenska samhället och utbildar yrkesverksamma som möter de som utsatts eller riskerar att utsättas.

Lär mer om Plan Internationals arbete mot könsstympning

Partner

 

Logga för At Six

 

Tack till

 

Vanliga frågor

Vad är Flickapriset?

Flickapriset delas ut i samband med Internationella Flickdagen av Plan International Sverige. Det lyfter fram personer och organisationer som kämpar för flickors rättigheter.

Vem utser vinnaren?

2023 års vinnare utsågs av juryn som bestod av en rad starka namn som på olika sätt arbetar för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Arbetet leddes av juristen Dona Hariri.

Vem kan få Flickapriset?

Flickapriset delas ut till en person eller organisation i Sverige som har gjort en extra insats för att synliggöra flickors rättigheter och motverka kränkningar av dessa.

Vem vann Flickapriset 2023?

Den nationella stödlinjen ungarelationer.se som drivs av Stiftelsen 1000 Möjligheter. Till dem kan unga upp till 20 år vända sig oavsett om de själva blir utsatta för våld, är den som utsätter andra eller känner någon som blir utsatt eller utsätter någon för våld.

Vad är Flickapriset?

Flickapriset delas ut i samband med Internationella Flickdagen av Plan International Sverige. Det lyfter fram personer och organisationer som kämpar för flickors rättigheter.

Vem kan få Flickapriset?

Flickapriset delas ut till en person eller organisation i Sverige som har gjort en extra insats för att synliggöra flickors rättigheter och motverka kränkningar av dessa.

Vem utser vinnaren?

2023 års vinnare utsågs av juryn som bestod av en rad starka namn som på olika sätt arbetar för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Arbetet leddes av juristen Dona Hariri.

Vem vann Flickapriset 2023?

Den nationella stödlinjen ungarelationer.se som drivs av Stiftelsen 1000 Möjligheter. Till dem kan unga upp till 20 år vända sig oavsett om de själva blir utsatta för våld, är den som utsätter andra eller känner någon som blir utsatt eller utsätter någon för våld.