I samband med internationella flickdagen den 11 oktober arrangerar Plan International det globala initiativet #GirlsTakeover där flickor intar ledande positioner för en dag. Flickor får tillgång till platser de annars inte har tillgång till och vi får se hur kraftfullt det är när fler inkluderas. Det är hög tid att flickor får vara med där besluten fattas och medverkar till att skapa en mer rättvis och jämställd värld.