För få utbildade barnmorskor, undernäring, låg kvalitet på utbildningen och ohygieniska förhållanden påverkar barns hälsa och utveckling negativt i  Bangladesh. Landet är ett av de som utsätts för flest katastrofer i världen, och det är de mest sårbara barnen som bor i de områden som drabbas värst.

Folkrepubliken Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade länder. Landet är nästan helt omslutet av Indien, men gränsar också till Myanmar. Hundratusentals rohingyer lever i flyktingläger i Bangladesh efter att ha flytt sitt hemland. De rohingyer som flydde över till Bangladesh bor nu i vad som är på väg att bli ett av världens största flyktingläger i Cox’s Bazar. En stor andel av dem som kom är unga kvinnor och flickor som har mist allt. De har ett extra stort behov av skydd. En studie från Plan International har visat att tre av fyra rohingyaflickor som lever i lägren upplever att de helt saknar makt över sitt liv. Flickorna lever isolerade i sina tält i lägren utan möjlighet att ta sig till mötesplatser eller skola.

Fem miljoner flickor och kvinnor saknas

Även om arbetet för jämställdhet går framåt i Bangladesh finns mycket kvar att göra. Frågor som rör äktenskap, skilsmässa, arv och vårdnad av barn avgörs under religiös lagstiftning, vilket inte är bra ur jämställdhetssynpunkt. Enligt UNICEF, har Bangladesh den fjärde högsta förekomsten av barnäktenskap i världen. 22 procent av flickorna tvingas gifta sig innan de fyllt 15 år.

Även om allt fler flickor får gå i skolan finns fortfarande en utbredd syn att söners utbildning är värd mer. Det beror på kulturella och religiösa normer, men också på svårigheterna för utbildade kvinnor att få ett avlönat arbete. Många flickor tvingas hoppa av skolan när de anses redo att gifta sig och bilda familj. Andelen kvinnor som arbetar ökar och de enorma löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar. Trots det lever många flickor och kvinnor relativt isolerade i sina hem, särskilt på landsbygden.

De relativt nya lagar som finns mot sexuella trakasserier och annat våld mot kvinnor och flickor upprätthålls inte, på grund av social acceptans för våldet och det svaga rättssystemet. Bangladesh är ett av sju länder i världen där den manliga befolkningen är större än den kvinnliga. Runt fem miljoner kvinnor och flickor saknas på grund av könsselektiv abort, diskriminering av flickor och ojämställd tillgång till vård.