Trots att Bolivias ekonomiska tillväxt varit stabil de senaste åren lever två tredjedelar av befolkningen fortfarande under fattigdomsgränsen. Dålig tillgång till sjukvård och undernäring bland barn är två problem som landet brottas med. Flickor är en av de grupper som drabbas särskilt hårt av problemen.

Det kustlösa landet är också ett av de länder i världen med störst biologisk mångfald. Omkring 20 procent av världens tropiska glaciärer finns här, vilket gör landet extremt känsligt för klimatförändringar. När glaciärerna smälter väntas vattentillgången i landet minska vilket kommer drabba barn särskilt hårt. Redan nu drabbas i genomsnitt 100 000 barn i landet årligen av klimatrelaterade katastrofer – så som allvarlig torka med brist på vatten som följd – vilket har en negativ inverkan på barns utveckling och hälsa. Även om allt fler barn går i skolan i dag och barnens situation blivit förbättrad på en rad områden är fattigdom, våld och undernäring fortfarande stora problem som har en stor negativ inverkan på deras vardag. Flickor drabbas särskilt hårt. Tonårsgraviditeter är vanligt, enligt FN hade 69 av 1000 flickor i åldrarna 15 till 19 år har fött barn 2016. Detta kan jämföras med att samma siffra i Sverige är 4 av 1000 tonårsflickor.