Bolivia ligger inklämt mellan Brasilien, Paraguay, Argentina, Chile och Peru. Ekonomin är framförallt baserad på råvaruexport och landet har de senaste åren haft en stabil ekonomisk tillväxt. Ändå lever två tredjedelar av människorna i Bolivia under fattigdomsgränsen. Dålig tillgång till sjukvård och undernäring bland barn är två problem som landet brottas med.

Det kustlösa landet är också ett av de länder i världen med störst biologisk mångfald, men dessvärre ser det mörkt ut i och med klimatförändringarna. Varje år drabbar klimatrelaterade katastrofer i genomsnitt 250 000 människor var av 40 procent är barn. Den värsta torkan på 25 år inträffade 2017 och ledde till allvarlig brist på vatten och nationell kris.