Trots politisk instabilitet och korruption växer Brasiliens ekonomi. Men samtidigt blir fler fattiga och ojämlikheten större. Plan International arbetar för att alla barn ska ha tillgång till utbildning, skydd och trygghet.

De senaste åren har Brasilien präglats av en gigantisk korruption där landets största företag, oljebolaget Petrobras, har förskingrat flera tiotals miljarder kronor som istället hamnat i fickorna på korrupta politiker. Tidigare presidenten Dilma Rousseff försökte förgäves reda ut sitt politiska liv, men ställdes inför riksrätt för anklagelser om att ha mixtrat med statsbudgeten och vicepresident Michel Temer tog över den resterade delen av hennes presidentperiod. Men också han anklagas för korruption.

Trots den instabila politiska situationen har börsen i Brasilien goda tider. Temer har skurit i den offentliga budgeten, genomfört en pensionsreform och striktare arbetstagarrättigheter, vilket har lett till en växande ekonomi och sjunkande inflation – men samtidigt till fler fattiga och större social oro. Därför behövs Plan International mer än någonsin.

Allt fler börjar grundskolan i Brasilien, men det är stora variationer inom landet och beroende på bakgrund. Plan International arbetar för fler kvalificerade lärare, bättre undervisningsmaterial och för att familjerna ska engagera sig mer i sina barns skolgång.

Brasilien har fjärde högst antal barnäktenskap i världen. Åldersgränsen för att få gifta sig är 16 år, men om en flicka har blivit gravid kan det ske ännu tidigare. Detta vill Plan International förändra och vi arbetar för att få till en lag som sätter en absolut åldersgräns på 18 år för giftermål.