Burkina Faso i Västafrika är en ung demokrati. Först i mitten på 2010-talet hölls det första demokratiska valet sedan självständigheten 1960. Fattigdomen är utbredd vilket bland annat får allvarliga konsekvenser för flickor.

I Burkina Faso regnar det sällan och landet drabbas ofta av torka. Det har lett till att knappt halva befolkningen har tillgång till rent vatten. Torkan påverkar också den stora majoritet som försörjer sig på jordbruk och boskap. Nästan hälften av burkinierna lever under fattigdomsgränsen. Det gör Burkina Faso till ett av världens fattigaste länder.

Det första demokratiska valet skapade förhoppningar om en positiv utveckling för i landet. Men hotet från jihadistiska grupper ökar samtidigt risken för splittring i samhället.

Hälften av alla flickor i barnäktenskap

Burkina Faso har skrivit under många internationella avtal om barns och flickors rättigheter men det finns mycket arbete kvar att göra. Hälften av alla flickor gifts bort innan de har fyllt 18 år, och en tiondel redan innan de har fyllt 15 år. Fattigdom, låg utbildningsnivå och traditioner är några anledningar till att det är så vanligt med barnäktenskap. Dessutom finns det flickor som är rädda för att bli utsatta för våld eller orsaka familjen ekonomiska problem om de inte går med på att gifta sig.