Burkina Faso har är en ung demokrati. 2014 avsattes Compaoré efter närmare 30 år som president. 2015 hölls det första demokratiska valet och många hade hög förväntningar på ökat välstånd. Men en otålighet har spridit sig, inte minst hos de unga, och det har lett till stora sociala spänningar.

Burkina Faso har skrivit under och infört många internationella avtal om barns rättigheter, men de nationella lagar eller strukturer som behövs finns än så länge inte på plats för att uppfylla de löftena.

Könsbaserat våld, könsstympning och barnäktenskap är några problem som direkt bryter mot flickors rätt till sexuell hälsa och barnadödligheten är hög. En växande oorganiserad gruvdrift har också gjort att fler barn och unga råkar illa ut. Många blir utnyttjade och jobbar svart under mycket farliga förhållanden.

Några resultat från året som gått

Burkina Faso blir allt mer drabbade av naturkatastrofer till följd av klimatförändringarna. Det får stor effekt i ett land där många är självförsörjande på små jordbruk. Översvämningar och torka påverkar tillgången till mat och vatten. I vissa regioner är tillgången till mat väldigt osäker. Genom nya brunnar fick 3 370 invånare tillgång till rent vatten under förra året. 1 175 nya spara- lånegrupper för kvinnor och unga startades. I grupperna får de lära sig enkelt företagsekonomi och får möjlighet att hitta ett sätt att försörja sig.