Centralafrikanska republiken ligger mitt i Afrika och är ett glesbefolkat land med en ung befolkning. Våld, inbördeskrig, politisk oro och korruption hindrar landets utveckling. Rebellgruppernas väpnade konflikter har gjort att människor tvingats fly inom landet eller till grannländer. Barnen, särskilt flickor, drabbas hårdast av situationen i landet. Många barn har separerats från eller har förlorat sina föräldrar och är i akut behov av humanitärt stöd.

Trots bördig mark och enorma naturtillgångar såsom guld, diamanter och skog lever nästan två av tre centralafrikaner i fattigdom. Samtidigt är det guld och diamanter som bidrar till att konflikten kan fortsätta då många av rebellgrupperna utnyttjar bristen på lag och ordning genom att utvinna och sälja rikedomarna. Då det är en god inkomstmöjlighet riskerar naturresurserna att bli ett incitament att fortsätta konflikten.

Den förväntade livslängden i Centralafrikanska republiken uppskattas till 50 år. Barn- och mödradödligheten är bland de högsta i världen. Ungefär nio procent av barnen dör innan de fyller ett år och omkring nio av 1 000 kvinnor som föder barn dör av komplikationer under graviditet och förlossning. Det saknas i princip fungerande skolor, rättsväsende, vårdsystem och arbetsmarknad utanför huvudstaden. Flickor är extra utsatta i konflikten. Under en pågående konflikt är det större sannolikhet att en flicka tvingas in i barnäktenskap, att hon blir gravid fast hon själv är ett barn och måste sluta skolan för att sköta om hushållet och familjen. Att flickor tvingas ur skolan är ett av de största hindren för att de i framtiden ska kunna försörja sig själva och påverka sina egna livsval.