Våld, inbördeskrig, politisk oro och korruption hindrar Centralafrikanska republikens utveckling. Rebellgruppernas väpnade konflikter har gjort att människor tvingats fly inom landet eller till grannländer. Barnen, särskilt flickor, drabbas hårdast av situationen i landet. Många barn har separerats från eller har förlorat sina föräldrar och är i akut behov av humanitärt stöd.

Landets befolkning är ung, närmare 60 procent av invånarna är under 25 år. Den förväntade livslängden i Centralafrikanska republiken uppskattas till strax över 50 år. Barn- och mödradödligheten är bland de högsta i världen, 89 per 1000 barn under fem år och 882 mödrar per 100 000 födslar dör av orsaker som kunnat förhindras varje år. Antalet tonårsgraviditeter i landet är även det bland de högsta siffrorna i världen, enligt den senaste statistiken föder 106 flickor mellan 15 och 19 år barn varje år.

Centralafrikanska republiken har upplevt många maktskiften sedan landet självständigförklarades 1960 men endast ett har skett genom demokratiskt val. Trots att landet inte är äldre än drygt 60 år har det genomlevt flera perioder av våld och oroligheter. Den senaste våldsvågen drog in över landet 2012 då en rebellgrupp utropade sig till ledare av landet. Det har fått flera konsekvenser till följd, bland annat är utbildningsystemet kraftigt eftersatt och det saknas i princip ett fungerande rättsväsende, vårdsystem och arbetsmarknad utanför huvudstaden.

Trots bördig mark och enorma naturtillgångar såsom guld, diamanter och skog lever nästan två av tre centralafrikaner i fattigdom. Samtidigt är det just guld och diamanter som bidrar till att konflikten fortsätter då många av rebellgrupperna utnyttjar bristen på lag och ordning genom att utvinna och sälja rikedomarna.

Flickor är extra utsatta i samband med en pgående konflikt. Under en pågående konflikt är det större sannolikhet att en flicka tvingas in i barnäktenskap, att hon blir gravid fast hon själv är ett barn och måste sluta skolan för att sköta om hushållet och familjen. Att flickor tvingas ur skolan är ett av de största hindren för att de i framtiden ska kunna försörja sig själva och påverka sina egna livsval.