Centralafrikanska republiken ligger mitt i Afrika. Landet är rikt på naturresurser men våld, politisk oro och korruption hindrar utvecklingen. Väpnade konflikter har dessutom tvingat människor att lämna sina hem. Barn, och särskilt flickor, drabbas hårt av situationen.

1960 blev Centralafrikanska republiken självständigt och sedan dess har landet haft flera maktskiften och perioder av oroligheter. Landet har enorma naturtillgångar men trots det lever en stor del av befolkningen i fattigdom. I stället bidrar tillgångarna i många fall till konflikter eftersom rebellgrupper utnyttjar bristen på lag och ordning för att tjäna pengar på bland annat guld och diamanter.

De återkommande utbrotten av våld har påverkat både skolsystemet, rättsväsendet, vården och arbetsmarknaden negativt och det ser särskilt illa ut utanför huvudstaden. Många människor har tvingats lämna sina hem och fyra av fem centralafrikaner räknas som fattiga. Barn drabbas hårt av konflikter och katastrofer och i ett land med väldigt ung befolkning – tre av fem är under 25 år – får det allvarliga konsekvenser.

Flickor särskilt utsatta i konflikter

Centralafrikanska republiken hör till de länder med högst barna- och mödradödlighet i världen. Ett av tio barn överlever inte sin femårsdag och bland gravida kvinnor dör nästan en procent under förlossningen – av orsaker som hade kunnat undvikas. Ett annat problem är det höga antalet tonårsgraviditeter. Drygt en femtedel av alla tonårsflickor mellan 15 och 19 år blir gravida och föder barn trots att de själva fortfarande är barn.

Flickors utsatthet är generellt högre med pågående konflikter i landet. I konflikter och katastrofer ökar risken för att flickor ska tvingas in i barnäktenskap, bli gravida medan de själva fortfarande är barn och tvingas sluta skolan för att sköta om hushållet och familjen. Att flickor måste avbryta sin skolgång är ett av de största hindren för att de ska kunna försörja sig i framtiden och få möjligheten