Centralafrikanska republiken ligger mitt i Afrika och är ett glesbefolkat land med en ung befolkning. Våld, inbördeskrig, politisk oro och korruption hindrar landets utveckling. Rebellgruppers väpnade konflikter har gjort att människor tvingats fly inom landet eller till grannländer. De som drabbas värst är barnen. Många barn har separerats från eller har förlorat sina föräldrar och är i akut behov av stöd.

Trots bördig mark och enorma naturtillgångar såsom guld, diamanter och skog lever nästan två av tre centralafrikaner i fattigdom. Samtidigt är det guld och diamanter som bidrar till att konflikten kan fortsätta då många av rebellgrupperna utnyttjar bristen på lag och ordning genom att utvinna och sälja rikedomarna. Då det är en god inkomstmöjlighet riskerar naturresurserna att bli ett incitament att fortsätta konflikten.

Rebellgruppernas våld begränsar humanitära aktörers möjlighet att arbeta och rör sig i landet och fortsätter att påverka befolkningen. I januari 2018 skedde allvarliga attacker mot sjukhus, patienter och ambulanser och i mars dödades sex hjälparbetare som skulle utbilda lärare.

Den förväntade livslängden i Centralafrikanska republiken uppskattas till 50 år. Mödra- och barnadödligheten är bland de högsta i världen. Ungefär nio procent av barnen dör innan de fyller ett år och omkring nio av 1 000 kvinnor som föder barn dör av komplikationer under graviditet och förlossning.  Det saknas i princip fungerande skolor, rättsväsende, vårdsystem och arbetsmarknad utanför huvudstaden. Som i alla kriser och katastrofer är flickor särskilt utsatta.