Colombia ligger i Sydamerikas nordvästligaste hörn. Delar av Amazonas regnskog finns här och Colombia är ett av länderna i världen med störst biologisk mångfald.

Landet påverkas av klimatförändringarna, men någon direkt miljöhänsyn tas inte vilket har resulterat i avskogning, jorderosion och utrotningshotade arter. Naturresurser är avgörande för landets ekonomi, men har dessvärre lett till konflikter. Det 40 år långa inbördeskriget, som tog slut 2016 efter att ett fredsavtal skrevs under, har gjort landet eftersatt på en rad punkter som särskilt påverkar barn och unga. Psykologiska trauman, våld och hög arbetslöshet är inte ovanligt i Colombia.