Dominikanska republiken ligger i karibiska havet och delar ön Hispaniola med Haiti i väst. Landet har ett tropiskt klimat och ligger mitt i ett orkanbälte. Därför har Dominikanska republiken stora problem med naturkatastrofer. Efter flera decennier med ekonomisk nedgång orsakad av politisk oro har landet nu stabiliserats, men sliter fortfarande med en omfattande korruption och låg tillit till myndigheterna.

Våld i hemmet är utbrett och kvinnor och barn är särskilt utsatta. Olaglig handel, narkotikahandel och organiserad brottslighet utgör också ett hot mot barns och ungas utveckling och säkerhet.

Det senaste året har varit krävande för Dominikanska republiken. Hela tre stora orkaner har härjat landet och orsakat översvämningar, matbrist och hälsoproblem. Dessutom har de offentliga institutionerna blivit mer instabila sedan valet och det har drabbat samarbetet mellan myndigheterna och civilsamhällsorganisationer. Ekonomin har stärkts, men fortfarande lever 41 procent av befolkningen i fattigdom och nästan 10 procent i extrem fattigdom.