Politiska kontroverser, ekonomiska bekymmer och naturkatastrofer har präglat året för Ecuador. Vi har arbetat med nödhjälp efter stormar och översvämningar, men också med katastrofförberedande arbete och långsiktiga projekt för flickors rättigheter.

För första gången på tio år fick Ecuador en ny president när da Rafael Correas tredje period löpte ut i maj 2017. Hans partikollega och tidigare vicepresidenten Lenin Moreno tog över efter två jämna valomgångar. Så här långt har Morenos presidentskap präglats av en fejd med hans föregångare och i november avsattes han som partiledare, men har ändå behållit presidentposten.

Ecuadors ekonomi bygger i hög grad på oljeexport och det sjunkande oljepriset har gjort det svårare för regeringen att balansera statsbudgeten. För att täcka sina utgifter har Ecuador ökat sin oljeproduktion i strid med oljeexportländernas organisation OPEC.

Landet har drabbats hårt av väderfenomenet El Niño som förde med sig en kraftig tyfon och översvämningar under första halvåret 2017. Jordbävningen som inträffade 2016 orsakade stora skador och det har tagit tid för många familjer att repa sig. Våld mot barn och kvinnor är utbrett och många barn, särskilt på landsbygden, slutar skolan alltför tidigt.