Politiska kontroverser, ekonomiska bekymmer och naturkatastrofer har präglat Ecuador. Vi har arbetat med nödhjälp efter stormar och översvämningar, men också med katastrofförberedande arbete och långsiktiga projekt för flickors rättigheter.

Ecuadors ekonomi bygger i hög grad på oljeexport och det sjunkande oljepriset har gjort det svårare för regeringen att balansera statsbudgeten. För att täcka sina utgifter har Ecuador ökat sin oljeproduktion i strid med oljeexportländernas organisation OPEC.

Landet drabbades hårt av väderfenomenet El Niño som förde med sig en kraftig tyfon och översvämningar under 2017. Jordbävningen som inträffade 2016 orsakade också stora skador och återhämtningen har tagit tid för många familjer. Våld mot barn och kvinnor är utbrett och många barn, särskilt på landsbygden, slutar skolan alltför tidigt.