Egypten ligger i östra delen av Nordafrika och delvis i Mellanöstern på grund av tillhörande Sinaihalvön. Landskapet består främst av öken och Nilen fungerar som den livgivande pulsådern. Tyvärr hotas floden av klimatförändringar och är en av världens mest förorenade floder.

Efter några oroliga år som följd av den arabiska våren har landet stabiliserats både ekonomiskt och politiskt. Arbetsmöjligheterna är dock begränsade och det skapar stor frustration, särskilt bland unga män och kvinnor. Myndigheternas strategi för barns rättigheter har förbättrats något, men det finns många brister i genomförandet av konkreta åtgärder för att förbättra barns rättigheter. Några av landets utmaningar är brist på tillgång till utbildning, särskilt för flickor och barn med funktionsnedsättning, hög förekomst av våld i skolan och i nära relationer, liksom oförmåga att tillgodose flyktingars behov.