El Salvador är det geografiskt minsta landet och ett av de allra fattigaste länderna i Mellanamerika. Våld är ett stort problem och flickor och unga kvinnor är särskilt utsatta. Även om 2017 såg en minskning av antalet mordfall, har landet fortfarande ett av de högsta mordtalen i världen.

Politiskt är det salvadoranska samfundet mycket polariserat och de senaste åren har präglats av en läcka korruptionsanklagelser mot tidigare presidenter, statsadvokater och domare i Högsta domstolen. Landets ekonomi är beroende av pengar från emigranter som huvudsakligen arbetar i USA. I brist på goda framtidsutsikter tvingas många barn och unga flytta till andra städer eller emigrera olagligt. Fler än 18 000 människor flyr årligen från El Salvador för att finna trygghet någon annanstans och nästan 90 procent är ungdomar. Plan International arbetar för att ge barn och unga trygghet och möjligheter i landet.

Utbredd fattigdom gör att många barn inte får tillräckligt näringsrik kost, vilket leder till att en av fem barn hamnar efter i utvecklingen. Det handlar inte bara om eftersatt utveckling rent kroppsligt utan också kognitivt och mentalt, och många presterar dåligt i skolan.

Plan International arbetar för att förbättra föräldrarnas kunskap och kapacitet att laga näringsriktig mat. Vi arbetar också för att familjer ska ha god tillgång till vårdkliniker och uppföljning av barnens utveckling – särskilt under de första åren.